ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดสอบ รวม 40 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดสอบ รวม 40 อัตรา

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เปิดสอบ รวม 40 อัตรา

ประกาศ เรื่องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และพนักงานด้านเกษตร รวม 40 อัตรา <รับออนไลน์>(25 พ.ค.-5 มิ.ย.55)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประกาศ เรื่องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และพนักงานด้านเกษตร รวม 40 อัตรา <รับออนไลน์>(25 พ.ค.-5 มิ.ย.55)

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย)
ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน


เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 326.06 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กยส. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล

- ข้อสอบการเติมคำและอุปมา-อุปไมย

- แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป_สูตรคำนวนคณิตต่างๆ

- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

- นักวิชาการเผยแพร่ 3
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
- พนักงานด้านเกษตร 3

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานด้านเกษตร 3 สกย.ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านความมีเหตุผล
- ข้อสอบการเติมคำและอุปมา-อุปไมย
- แนวข้อความรู้ความสามารถทั่วไป_สูตรคำนวนคณิตต่างๆ
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

- แนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับยางพารา
- พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 2503 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา
- ประวัติยางพาราและการตรวจสอบคุณภาพยางแผ่น

ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. Office of the Rubber Replanting Aid Fund

ข. Office of the Rubber Aid Fund

ค. Office of the Rubber Replanting

ง. Office of the Replanting Aid Fund

2. ข้อใดคือตัวย่อของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. สทย. ค. สกย.

ข. สคย. ง. สสย.

3. ข้อใดคือเว็ปไซต์ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. ค. http://www.rub.co.thhttp://www.rubber.co.th

ข. ง. http://www.roobber.co.thhttp://www.ber.co.th

4. ข้อใดคือผู้ออำนวยการคนแรกของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. ขุนวิจิตรพาหนการ ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์

ข. นาย
ณรงค์ สุจเร
ง.
นาย
สมศักดิ์ โรหิตรัตนะ


5. ช่วงปี พ.ศ.2505 ได้เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดใด

ก. จังหวัดชุมพร ค. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข. จังหวัดสงขลา ง. จังหวัดยะลา

6. ข้อใดคือช่วงทศวรรษที่เป็นยุคทองของ สกย.

ก. พ.ศ. 2503 -2513 ค. พ.ศ. 2524 -2533

ข. พ.ศ. 2514 -2523 ง. พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน

7. ข้อใดคือยุคแห่งการขยายองค์กร

ก. ทศวรรษที่1 (พ.ศ. 2503 -2513) ค. ทศวรรษที่3 (พ.ศ. 2524 -2533)

ข. ทศวรรษที่2 (พ.ศ. 2514 -2523) ง. ทศวรรษที่4 (พ.ศ. 2534 -ปัจจุบัน)

8. ในช่วงทศวรรษที่3องค์กรได้กู้เงินจากที่ใด

ก. ธนาคารโลก ค. ธนาคารไทยพาณิชย์

ข. บริษัทพัฒนาแห่งเครือจักภพ(CDC) ง. ข้อทั้ง ก และ ข

9. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2532 ให้ สกย. ดำเนินการทุนสงเคราะห์ปลูกยางแก่เกษตรกรภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเป้าหมายกี่ไร่ ในระยะเวลากี่ปี

ก. 156,250 ไร่ ระยะเวลา 5 ปี ค. 356,250 ไร่ ระยะเวลา 6 ปี

ข. 256,250 ไร่ ระยะเวลา 5 ปี ง. 156,250 ไร่ ระยะเวลา 6 ปี

10. ในทศวรรษที่4(ทศวรรษแห่งการพฒนา)ได้มีการสร้างคลังสินค้ามาตรฐานเก็บยางพาราไว้กี่แห่ง

ก. 10 แห่ง ค. 31 แห่ง

ข. 21 แห่ง ง. 40 แห่ง

11. รัฐบาลมอบหมายให้ สกย. ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีแทนยางเก่า อันเป็นมาตรการหนึ่งในนโยบายแก้ปัญหาราคายางตกต่ำระยะยาว ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด

ก. ฉบับที่ 3 ค. ฉบับที่ 8

ข. ฉบับที่ 5 ง. ฉบับที่ 9

12. ได้มีการจัดงานครบรอบ 100 ปี ที่ยางพาราได้เข้ามาตั้งรากฐานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศได้จัดขึ้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2541 ค. พ.ศ.2543

ข. พ.ศ. 2542 ง.พ.ศ. 22544

13. ข้อใดคือรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ค. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

ข. นายอารีย์พงศ์ ภู่ชอุ่ม ง. นายวิทยา บูรณศิริ

14. ข้อใดคือผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. นายปรีชา เพชรมาลา ค. นายวิทย์ ประทักษ์ใจ

ข. นายพิริยะ เอกวานิช . นายชัยวัฒน์ ฉันติกุล

15. สำนัก งานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ( สกย.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริมที่ไม่แสวงหากำไร สังกัดหน่วยงานใด

ก. กระทรวงเกษตร ค. กระทรวงการคลัง

ข. กระทรวงพาณิชย์ ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16. โครงสร้างการบริหารงานของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางแบ่งออกเป้นกี่ระดับ

ก. 5 ระดับ ค. 3 ระดับ

ข. 4 ระดับ ง. 2 ระดับ

17. ข้อใดคือภารกิจหลักของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

ก. ดำเนินกิจการให้การสงเคราะห์การทำสวนยาง

ข. การสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ค. จัดตั่งกองทุนการทำสวนยาง

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง สกย.

ก. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีเหมาะสม

ข. พัฒนาระบบ และกลไกตลาด ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับ ความเป็นธรรม ในด้านราคา

ค. จัดตั้ง และ พัฒนาองค์เกษตรกรชาวสวนยาง ให้เข้มแข็ง มีศักยภาพ ในการพัฒนา และอำนาจต่อรองที่สูงขึ้น

ง. ถูกทุกข้อ

19. ข้อใดคือรายได้หลักในการดำเนินงาน

ก. เงินสงเคราะห์ (CESS) ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ข. เงินดอกผล ง. ถูกทุกข้อ

20. วันที่ 1 เมษายน 2546 โดยได้กำหนดอัตราเงินสงเคราะห์ ออกเป็นกี่ระดับ

ก. 4 ระดับ ค. 6 ระดดับ

ข. 5 ระดับ ง. 7 ระดับ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้