ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล รัฐสภาสามัญ งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล รัฐสภาสามัญ งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-02-05)

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล รัฐสภาสามัญ

1. หากต้องการสร้าง Folder ที่ Drive D ต้องไปที่คำสั่งใด ตอบ ข.
ก. คลิกซ้ายที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ข. คลิกขวาพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ค. คลิกขวาที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ง. คลิกซ้ายพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
 

2. ข้อใดคือสัญลักษณ์ของ My computer ตอบ ข.
ก.

ข.

ค.

ง.

3. เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมต่างๆ ต้องไปที่คำสั่งงานใด ตอบ ง.

ก. Start เลือก Microsoft Office
ข. Programs เลือก start
ค. Microsoft Office เลือก Start
ง. Start เลือก Programs

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 7

4. ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ตอบ ง. 
5. ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ตอบ ค.

6. ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 ตอบ ก.

7. ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ตอบ ข.
 

8. โปรแกรมนำเสนอ คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ง.
ก. Microsoft Office Excel 2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access 2007
ง. Microsoft Office PowerPoint 2007
 

9. โปรแกรมตารางทำงาน คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ก. 

ก. Microsoft Office Excel 2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access 2007
ง. Microsoft Office PowerPoint 2007
 

10. โปรแกรมจัดทำเอกสาร คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ข.
ก. Microsoft Office Excel 2007
ข. Microsoft Office Word 2007
ค. Microsoft Office Access 2007
ง. Microsoft Office PowerPoint 2007
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 11 ถึงข้อที่ 14

ก.

ข.

ค.

ง.

11. ตัวเลือกใด คือคำสั่ง Save ตอบ ง. 

12. ตัวเลือกใด คือคำสั่งคัดลอก ตอบ ข.

13. ตัวเลือกใด คือคำสั่งวาง ตอบ ก. 

14. ตัวเลือกใด คือคำสั่งตัด ตอบ ค.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 15 ถึงข้อที่ 16

15. หมายเลข 1 คือ ตอบ ก.
ก. มุมมอง Slide
ข. พื้น Slide
ค. กล่องข้อความ
ง. Slide Show

16. หมายเลข 2 คือ ตอบ ข.
ก. มุมมอง Slide
ข. พื้น Slide
ค. กล่องข้อความ
ง. Slide Show


ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 20

17. ตัวเลือกใด ใช้แสดงมุมมองแบบปกติ ตอบ ก.
18. ตัวเลือกใด ใช้แสดงมุมมองแบบเรียงลำดับภาพนิ่ง ตอบ ข.

19. ตัวเลือกใด ใช้ย่อ/ขยาย ตอบ ง.

20. ตัวเลือกใด ใช้โชว์สไลด์ ตอบ ค.
 

21. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์สามารถทำตามข้อใดต่อไปนี้ ตอบ ง.
ก. คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือกแทรกสไลด์
ข. คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือก New slide
ค. คลิกเลือกที่ File แล้วกด New
ง. ให้นำเมาส์ไปคลิกข้างล่างสไลด์ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มแล้วกด Enter 1 ครั้ง

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 22 ถึงข้อที่ 25

22. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อลดขนาดตัวอักษร ตอบ ง.
23. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร ตอบ ค.

24. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อปรับขนาดตัวอักษร ตอบ ข.

25. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อกำหนดแบบตัวอักษร ตอบ ก.
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 26 ถึงข้อที่ 29

26. ตัวเลือกใด คือคำสั่งขีดเส้นใต้ ตอบ ค.
27. ตัวเลือกใด คือคำสั่งกำหนดตัวเอียงให้กับตัวอักษร ตอบ ข.

28. ตัวเลือกใด คือคำสั่งกำหนดตัวหนาให้กับตัวอักษร ตอบ ก.

29. ตัวเลือกใด คือคำสั่งใส่สีตัวอักษร ตอบ ง.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 30 ถึงข้อที่ 33

30. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดระยะขอบทั้งซ้ายและขวา ตอบ ง.
31. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดซ้าย ตอบ ค.

32. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดขวา ตอบ ก.

33. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดกลาง ตอบ ข.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 34 ถึงข้อที่ 37

34. ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกกล่องข้อความ ตอบ ก.
35. ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกคลิปอาร์ค ตอบ ค.

36. ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกตัวอักษรศิลป์ ตอบ ข.

37. ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกรูปภาพจากแฟ้มข้อมูล ตอบ ง.

38. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการสร้าง Folder ตอบ ง.
ก. เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
ข. เพื่อจัดเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่
ค. เพื่อง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทำการแก้ไข
ง. เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่า

39. ต้องการใส่เอฟเฟคให้ข้อความสามารถทำได้ตามข้อใด ตอบ ก.
ก. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข. คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค. คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง. คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง

40. ต้องการออกแบบภาพนิ่งสามารถทำได้ตามข้อใด ตอบ ค.
ก. คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข. คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค. คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง. คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล รัฐสภาสามัญ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ร. ฉบับที่ 14 ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

- แนวข้อสอบ Microsoft Office Excel

- แนวข้อสอบ Microsoft Office Word

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. หากต้องการสร้าง Folder ที่ Drive D ต้องไปที่คำสั่งใด ตอบ ข.
ก. คลิกซ้ายที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ข. คลิกขวาพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ค. คลิกขวาที่ Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder
ง. คลิกซ้ายพื้นที่ว่าง Drive D: ไปที่คำสั่ง New -> Folder

3. เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมต่างๆ ต้องไปที่คำสั่งงานใด ตอบ ง. 

ก. Start เลือก Microsoft Office
ข. Programs เลือก start
ค. Microsoft Office เลือก Start
ง. Start เลือก Programs

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 7 

4. ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ตอบ ง.
5.
ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ตอบ ค.
6.
ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 ตอบ ก.
7.
ตัวเลือกใด คือโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ตอบ ข.
 

8. โปรแกรมนำเสนอ คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ง.
ก.
Microsoft Office Excel 2007
ข.
Microsoft Office Word 2007
ค.
Microsoft Office Access 2007
ง.
Microsoft Office PowerPoint 2007
 

9. โปรแกรมตารางทำงาน คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ก.

ก. Microsoft Office Excel 2007
ข.
Microsoft Office Word 2007
ค.
Microsoft Office Access 2007
ง.
Microsoft Office PowerPoint 2007
 

10. โปรแกรมจัดทำเอกสาร คือโปรแกรมในข้อใด ตอบ ข.
ก.
Microsoft Office Excel 2007
ข.
Microsoft Office Word 2007
ค.
Microsoft Office Access 2007
ง.
Microsoft Office PowerPoint 2007
 

11. ตัวเลือกใด คือคำสั่ง Save ตอบ ง. 

12. ตัวเลือกใด คือคำสั่งคัดลอก ตอบ ข. 

13. ตัวเลือกใด คือคำสั่งวาง ตอบ ก. 

14. ตัวเลือกใด คือคำสั่งตัด ตอบ ค. 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 15 ถึงข้อที่ 16

15. หมายเลข 1 คือ ตอบ ก.
ก.
มุมมอง Slide
ข.
พื้น Slide
ค.
กล่องข้อความ
ง.
Slide Show 

16. หมายเลข 2 คือ ตอบ ข.
ก.
มุมมอง Slide
ข.
พื้น Slide
ค.
กล่องข้อความ
ง.
Slide Show 


ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 20

17. ตัวเลือกใด ใช้แสดงมุมมองแบบปกติ ตอบ ก.
18.
ตัวเลือกใด ใช้แสดงมุมมองแบบเรียงลำดับภาพนิ่ง ตอบ ข.
19.
ตัวเลือกใด ใช้ย่อ/ขยาย ตอบ ง.
20.
ตัวเลือกใด ใช้โชว์สไลด์ ตอบ ค.
 

21. เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์สามารถทำตามข้อใดต่อไปนี้ ตอบ ง.
ก.
คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือกแทรกสไลด์
ข.
คลิกขวาที่สไลด์ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเลือก New slide
ค.
คลิกเลือกที่ File แล้วกด New
ง.
ให้นำเมาส์ไปคลิกข้างล่างสไลด์ตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มแล้วกด Enter 1 ครั้ง

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 22 ถึงข้อที่ 25

22. ตัวเลือกใด ใช้เพื่อลดขนาดตัวอักษร ตอบ ง.
23.
ตัวเลือกใด ใช้เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร ตอบ ค.
24.
ตัวเลือกใด ใช้เพื่อปรับขนาดตัวอักษร ตอบ ข.
25.
ตัวเลือกใด ใช้เพื่อกำหนดแบบตัวอักษร ตอบ ก.
 

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 26 ถึงข้อที่ 29

26. ตัวเลือกใด คือคำสั่งขีดเส้นใต้ ตอบ ค.
27.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งกำหนดตัวเอียงให้กับตัวอักษร ตอบ ข.
28.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งกำหนดตัวหนาให้กับตัวอักษร ตอบ ก.
29.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งใส่สีตัวอักษร ตอบ ง.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 30 ถึงข้อที่ 33

30. ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดระยะขอบทั้งซ้ายและขวา ตอบ ง.
31.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดซ้าย ตอบ ค.
32.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดข้อความชิดขวา ตอบ ก.
33.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งจัดกลาง ตอบ ข.

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 34 ถึงข้อที่ 37

34. ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกกล่องข้อความ ตอบ ก.
35.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกคลิปอาร์ค ตอบ ค.
36.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกตัวอักษรศิลป์ ตอบ ข.
37.
ตัวเลือกใด คือคำสั่งแทรกรูปภาพจากแฟ้มข้อมูล ตอบ ง.

38. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการสร้าง Folder ตอบ ง.
ก.
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
ข.
เพื่อจัดเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่
ค.
เพื่อง่ายต่อการดึงงานขึ้นมาทำการแก้ไข
ง.
เพื่อไม่ให้พื้นที่ว่า

39. ต้องการใส่เอฟเฟคให้ข้อความสามารถทำได้ตามข้อใด ตอบ ก.
ก.
คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข.
คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค.
คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง.
คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง

40. ต้องการออกแบบภาพนิ่งสามารถทำได้ตามข้อใด ตอบ ค.
ก.
คลิกขวาที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ข.
คลิกซ้ายที่ข้อความแล้วเลือกการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
ค.
คลิกขวาที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง
ง.
คลิกซ้ายที่สไลด์แล้วเลือกออกแบบภาพนิ่ง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้