ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง (17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ กรมบัญชีกลาง (17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557)

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินปฏิบัติการ รวม 7 อัตรา (17 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557)
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 452.06 KB )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)

ความรู้เรื่องการประสานงานและการจัดการองค์กร

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

- สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

นิติกรปฏิบัติการ 

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

นักบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินปฏิบัติการ 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL 

สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 

เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
  ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมบัญชีกลาง
ก. http://www.dpt.go.th                                                                ค. http://www.dwr.go.th
ข. http:// www.dgr.go.th                                               ง. http:// www.cgd.go.th
ตอบ  ง. http:// www.cgd.go.th
  ข้อใดคือชื่อย่อของกรมบัญชีกลาง
ก. กบก.                                                                              ค. บก.
ข. กบ.                                                                                 ง. บชก.
ตอบ   ค. บก.
  อธิบดีกรมบัญชีกลางคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์                                          ค. นายอุดม     พัวสกุล
ข. นายมนัส แจ่มเวหา                                                     ง. นายอุทิศ   ธรรมวาทิน
ตอบ    ข. นายมนัส แจ่มเวหา
  ปัจจุบันรองอธิบดี     กรมบัญชีกลางมีกี่คน
ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน
ตอบ   ง. 4  คน ได้แก่
1. นางกิตติมา นวลทวี                                    รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
2. นางจินดา สังข์ศรีอินทร์                            รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
3. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล                              รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่                               รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
  กรมบัญชีกลางได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2442                                                   ค. 7 ตุลาคม  พ.ศ.2433
ข. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2442                                                   ง. 7 กันยายน พ.ศ.2433
ตอบ   ค. 7 ตุลาคม พ.ศ.2433
  เดิมกรมบัญชีกลางมีชื่อว่าอะไร
ก. กรมสารบัญชี                                                               ค. กรมกระสาปนสิทธิการ
ข. กรมศุลกากร                                                                 ง.  กรมพระคลังกลาง
ตอบ  ก. กรมสารบัญชี
  กรมบัญชีกลาง     เกิดจากการรวมกันของกรมใดในอดีต
ก. กรมตรวจกับกรมสารบัญชี
ข. กรมตรวจกับกรมกระสาปนสิทธิการ
ค. กรมส่วยกรมสารบัญชี
ง. กรมสรรพภาษีกรมสารบัญชี
ตอบ  ก.กรมตรวจกับกรมสารบัญชี
  ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมกรมบัญชีกลาง
ก. Department of  Labour Protection and Welfare
ข. Department of Public Works and Town & Country Planning
ค. TheComptroller General’s Department
ง. Department  The Customs
ตอบ   ค. The ComptrollerGeneral’s Department
  กรมบัญชีกลางตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                            ค. คลองเตย
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง.พญาไท
ตอบ    ง. พญาไท
  วันสถาปนากรมบัญชีกลางครั้งแรกตรงกับวันใด
ก. 18กันยายน 2459                                                    ค. 18  ตุลาคม  2549
ข. 15 กันยายน 2549                                                      ง.  15 ตุลาคม  2549
ตอบ   ก.18 กันยายน 2459              
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลาง
ก. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
ข. กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ค. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
ง. บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
ตอบ   ข. กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ข้อใดคือพันธกิจของกรมบัญชีกลาง
ก. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
ข. กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลังการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ค. บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
พันธกิจ ( Mission )
- กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลังการบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐการตรวจสอบภายในค่าตอบแทนและสวัสดิการ  เงินนอกงบประมาณลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
  ข้อใดคือค่านิยมของกรมบัญชีกลาง
ก. ซื่อสัตย์โปร่งใสบริการด้วยใจ รักษา
ข.  การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ค.  ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
ง.  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ตอบ  ก.ซื่อสัตย์โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษา
  ประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง มีกี่ข้อ
ก. 1  ข้อ                                                              ค.  3  ข้อ
ข. 2  ข้อ                                                              ง.  5  ข้อ
ตอบ  ค.  3  ข้อ  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมบัญชีกลาง
ก. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ข. การปรับภาวการณ์คลังให้เข้าสู่สมดุล
ค. การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ง. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตอบ  ง.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  ปัจจุบันกรมบัญชีกลางเป็นกรมสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง                                                          
.  กระทรวงมหาดไทย 
ค. กระทรวงแรงงาน                          
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ  ก. กระทรวงการคลัง                

17. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการคลัง
ก. http:// www.moac.go.th ค. http://www.moi.go.th
ข. http://www. mof.go.th                                             ง. http://www.mnre.go.th
ตอบ  ข.  http://www. mof.go.th
18. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง    คนปัจจุบันคือใคร
.  นายปรีชา      เร่งสมบูรณ์สุข
                                     ค.นายยงยุทธ     วิชัยดิษฐ์                 
. นายณัฐวุฒิ         ใสยเกื้อ                                           ง. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ตอบ   
19. ปลัด กระทรวงการคลัง      คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา                                ค. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ข. นายศักดิ์สิทธิ์    ตรีเดช                                              ง. นายพงศ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ตอบ    ค. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
****************************

วิสัยทัศน์  ( Vision )
กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ ( Mission )
  กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลังการ บัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐการตรวจสอบภายในค่าตอบแทนและสวัสดิการ  เงินนอกงบประมาณลูกจ้างและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังบริหารเงินสดภาครัฐบริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาคพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
ค่านิยม
ซื่อสัตย์โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
        การเป็นกลไกหลักของนโนยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ (Fiscal Stimulus)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
        การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล (Fiscal Consolidation)
ประเด็นยุทธสาสตร์ที่ 3
        การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร (Strengthen the CGD Organization)

ประวัติ
********************
ใน พ.ศ.๒๔๑๖ (จ.ศ.๑๒๓๕) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติ สำหรับหอรัษฎากรพิพัฒน กำหนดให้มีเจ้าพนักงานบาญชีกลางเพื่อทำหน้าที่จัดบัญชีอากรทั้งปวงบรรดาที่ขึ้นอยู่ในหอรัษฎากรพิพัฒนให้เป็นหลักฐาน จะได้ทราบฐานะการเงินของแผ่นดินได้แน่นอน โดยตั้งอยู่ในหอรัษฎาพิพัฒน ในพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๑๘  (จ.ศ. ๑๒๓๗)  ได้ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมีว่า  การภาษีอากรซึ่งเป็นเงินขึ้นสำหรับแผ่นดินได้จับจ่ายราชการ  ทนุบำรุงบ้านเมือง  และใช้จ่ายเป็นเบี้ยหวัดเงินเดือนข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือนนั้น พระคลังมหาสมบัติยังไม่มีอย่างธรรมเนียมรับธรรมเนียมจ่ายเงินให้เรียบร้อย เงินจึงได้ติดค้างเจ้าภาษีนายอากรเป็นอันมาก  ไม่พอจับจ่ายใช้ราชการทนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นได้ จึงทรงพระราชดำริปรึกษาพร้อมด้วยท่านเสนาบดีและเคาน์
ซิลลอร์ออฟสเตด ตั้งเป็นพระราชบัญญัตินี้ขึ้น หลักการของพระราชบัญญัตินี้คือ การจัดระเบียบราชการในกรมพระคลังมหาสมบัติให้มีอธิบดีเป็นประธาน และรองอธิบดีช่วยราชการท่านผู้เป็นอธิบดี มีเจ้าพนักงานใหญ่ ๕ นาย คือ ปลัดอธิบดีนาย ๑ เจ้าพนักงานบาญชีกลางนาย ๑ เจ้าพนักงานบาญชีรับเงินนาย ๑ เจ้าพนักงานบาญชีจ่ายนาย ๑    เจ้าพนักงานเก็บเงินนาย ๑ กับให้มีเจ้าพนักงานเป็นรองเจ้าพนักงานใหญ่อีกนายละ ๑ คน พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของบรรดาเจ้าพนักงานขึ้นไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีออดิตอเยเนอราล เป็นเจ้าพนักงานสำหรับตรวจบาญชีและสิ่งของซึ่งเป็นรายขึ้นในแผ่นดินทุก ๆ ราย และจัดวางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อใช้ในกรมพระคลังมหาสมบัติ (กรมพระคลังมหาสมบัติ คือ กระทรวงการคลังในปัจจุบัน)

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของกรมพระคลังมหาสมบัติที่ตั้งขึ้นใหม่ ยังมีอุปสรรคและยังไม่เหมาะสม เนื่องจากกิจการบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและกรมพระคลังมหาสมบัติได้ รับการยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงแล้ว ดังนั้น ในปี ๒๔๓๓ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติพระธรรมนูญหน้าที่ราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติขึ้นเมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  ร.ศ.๑๐๙  (พ.ศ.  ๒๔๓๓)  กำหนดให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่สำหรับรับสำหรับจ่ายและรักษาเงินแผ่นดินทั้งสรรพราชสมบัติพัสดุทั้งปวงกับถือบาญชีพระราชทรัพย์สำหรับในกระทรวงสิทธิขาด นับเป็นกรมเจ้ากระทรวงและกรมขึ้น รวมเป็นกรมใหญ่ ๑๓ กรม ดังนี้

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้