ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 11 ตำแหน่ง 44 อัตรา 24 มิ.ย. - 14 ก.ค. 2554

สำหรับผู้ที่กำลังหาข่าวเปิดสอบภาค ข สำนักงาน กพ
คุณสมบัติจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน กพ ยกเว้น ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฎิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ยื่นใบสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเวลาที่กำหนด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านไฟฟ้า)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน)
ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ

1.ข้อใดมิใช่สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติ
ก.ตัวแทนสมาคมฯไปเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหนัก
ข.ได้รับเงินบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ
ค.มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
ง.มีสวัสดิการเพื่อช่วยงานบำเพ็ญกุศล ในกรณีถึงแก่กรรม
จ.ถูกทุกข้อ
เชิญเพื่อนๆ คุมประพฤติร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนสอบนะจ้า
เข้ามาแลกเปลียนกันเยอะๆใกล้จะสอบแล้ว

2. ในการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือว่าเป็นการทำงานหนึ่งวัน
“งานจราจร” ถูกกำหนดไว้กี่ชั่วโมง จึงจะถือว่าเป็นการ
ทำงานหนึ่งวัน
ก. 2 ชั่วโมง ข. 3 ชั่วโมง ค. 6 ชั่วโมง ง. 4 ชั่วโมง

3.คุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. อายุ 25 บริบูรณ์ขึ้นไป
ข. ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานของรัฐ
ค. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ง. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ใครมีอำนาจหน้าที่พิจารณาผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก. คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ข. คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ค. ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5.ใครคือประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ
1.ผู้พิพากษา
2.อัยการจังหวัด
3.ผู้ว่าราชการจังหวัด
4.อธิบดีกรมคุมประพฤติ
5.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ตอบข้อ.2 อัยการจังหวัด

6.ใครไม่ต้องเข้ารับการฟื้นฟูฯตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
1.นายก.ถูกตำรวจจับข้อหาเสพเมทฯและมีเมทฯในครอบครอง4 เม็ด
2.นายข.ถูกจับข้อหาเสพกัญชาและมีกัญชาในครอบครอง3กรัม
3.นายค.ถูกจับเสพกาว3k
4.นายง.ถุกจับเสพกัญชาพร้อมของกลาง10กรัม
5.นายค.และนายง.
ตอบข้อ4.

7.หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
1.เรือนจำจังหวัด
2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3.สำนักงานอัยการจังหวัด
4.เรือนจำอำเภอ
5.สำนักงานบังคับคดี
ตอบข้อ4.

อำนาจหน้าที่พนักงานคุมประพฤติ
ตาม พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522
มาตรา 6 เทคนิคจำ สืบเสาะ ส่งตัว ทำรายงาน สอดส่อง และอื่นๆ
1 2 3,6 4,5 7
1.สืบเสาะและพินิจ
2.ส่งตัวจำเลยให้แพทย์ตรวจ
3.ทำรายงาน ความสามารถในการแก้ไขฟื้นฟูตนเองและ ความต้องการของจำเลยฯ
4.สอดส่อง สอบถาม แนะนำ ช่วยเหลือ ตักเตือน เรื่องความประพฤติ อาชีพ
5.สอดส่องจำเลยให้ปฏิบัติตามเงือนไขของศาล
6.ทำรายงาน ความประพฤติ การประกอบอาชีพ และพฤติการณ์
7.หน้าที่เกี่ยวกับการคุมประพฤติตามที่ศาลเห็นสมควร

มาตรา 7 ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย
1.เข้าไป 2 เรียกพบ สาบาน ปฏิญาณ ถ้อยคำ 3.สั่งส่งหลักฐาน เอกสาร วัตถุ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทุกตำแหน่ง 

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้