ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี รวม 50 อัตรา 4 - 22 มีนาคม 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี รวม 50 อัตรา 4 - 22 มีนาคม 2556

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย/หญิง) รวม 50 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี

ตำแหน่ง
  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (ชาย) จำนวน 42 อัตรา
  • นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (หญิง) จำนวน 8 อัตรา
รวม 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
  • เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.


รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
----------------------------------------------------------------------------------

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2545
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2506 ฯลฯ
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
- หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
- โปรแกรมฟื้นฟูผู้กระทำผิด
- ประวัติการราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11123

30. กฎหมายกำหนดให้แพทย์ต้องเข้าตรวจเรือนจำในส่วนที่เกี่ยวกับอนามัยและสุขาภิบาลทุก ๆ กี่วัน
ก. 3 วัน ข. 7 วัน
ค. 10 วัน ง. 15 วัน
คำตอบ ก. กฎหมายกำหนดให้แพทย์ต้องเข้าตรวจเรือนจำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนามัยและสุขาภิบาลของเรือนจำ ทุก ๆ 3 วัน โดยให้คำแนะนำและบันทึกลงในสมุดตรวจการสุขาภิบาลของเรือนจำแล้วพัศดีมีหน้าที่จัดดำเนินการตามคำแนะนำ

31. เรือนจำพิเศษซึ่งแยกผู้ต้องขังป่วยประเภทติดยาเสพติดโดยเฉพาะ เรียกว่าอะไร
ก. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ ข. ทัณฑนิคม
ค. ทัณฑสถานหญิง ง. ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
คำตอบ ก. ผู้ต้องขังที่ป่วยประเภทติดยาเสพติดในปัจจุบันได้จัดแยดไว้ในเรือนจำพิเศษโดยเฉพาะเรียกว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ

32. ระยะเวลาที่จะได้รับการพักการลงโทษ ข้อใดถูก
ก. ชั้นเยี่ยม ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ
ข. ชั้นดีมาก ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 4 ของกำหนดโทษ

ค. ชั้นดี ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 5 ของกำหนดโทษ
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. ระยะเวลาที่จะได้รับการพักการลงโทษมีดังนี้
1) ชั้นเยี่ยม ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ
2) ชั้นดีมาก ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 4 ของกำหนดโทษ
3) ชั้นดี ได้พักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 5 ของกำหนดโทษ

33. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการพักการลงโทษ
ก. เป็นการจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติตัวดี
ข. เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ
ค. เป็นการลดจำนวนประชากรในเรือนจำ
ง. เป็นการลดภาระให้แก่เรือนจำ
คำตอบ ง. ประโยชน์ที่ได้รับจากการพักการลงโทษ มีดังนี้
1) เป็นการจูงใจให้นักโทษเด็ดขาดประพฤติตัวดี
2) เป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ
3) เป็นการลดจำนวนประชากรในเรือนจำ
4) เป็นความก้าวหน้าทางราชทัณฑ์อย่างหนึ่ง
5) เป็นการฝึกให้นักโทษเข้าอยู่ในสังคมอย่างมีกฎเกณฑ์
34. การลดวันต้องโทษจำคุก กฎหมายกำหนดให้ลดได้เดือนละไม่เกินกี่วัน
ก. 3 วัน ข. 5 วัน
ค. 7 วัน ง. 15 วัน
คำตอบ ข. ตามมาตรา 32 (6) ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกิน 5 วัน
35. ข้อใดไม่ใช่โทษที่ผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยจะได้รับ
ก. ภาคทัณฑ์
ข. ลดชั้น
ค. ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน
ง. ตัดการติดต่อพูดจากับทนายความของตน
คำตอบ ง. ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน เว้นแต่กรณีตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
36. โทษตามข้อใดผิด
ก. ขังเดี่ยวไม่เกิน 2 สัปดาห์
ข. ขังห้องมืดไม่มีเครื่องหลับนอน ไม่เกินสองวันต่อหนึ่งสัปดาห์
ค. เฆี่ยนคราวหนึ่งไม่เกิน 20 ที
ง. ตัดจำนวนเงินที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก
คำตอบ ก. ตามมาตรา 35 (6) ขังเดี่ยวไม่เกิน 3 เดือน
37. พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใด
ก. รัฐมนตรี ข. อธิบดี
ค. ผู้บัญชาการเรือนจำ ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ค. พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนการลงโทษอย่างใด ๆ เสียได้ เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจำ
38. ข้อใดมิใช่สิ่งของต้องห้ามffice ffice" />
ก. ของเน่าเสีย ข. สัตว์มีชีวิต
ค. เงินสด ง. ศาตราวุธ
คำตอบ ค. เงินสด กฎหมายมิได้ระบุเป็นสิ่งของต้องห้าม แต่ก็ไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำ
39. ข้อใดเป็นสิ่งขอที่อนุญาตให้ผู้ต้องขังนำเข้ามาในเรือนจำได้
ก. ของใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาสุขภาพอนามัย ข. ยารักษาโรค
ค. อาหารสำเร็จรูป ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
คำตอบ ง. สิ่งของที่อนุญาตให้นำเข้ามาในเรือนจำได้ คือ
1) ของใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาสุขภาพอนามัย
2) อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว หรืออาหารสำเร็จรูปอันเป็นของส่วนตัว
40. กรณีใดที่จะต้องคืนทรัพย์สินที่ผู้ต้องขังฝากเรือนจำไว้ให้แก่ทายาทของผู้นั้น
ก. กรณีผู้ต้องขังตาย
ข. กรณีผู้ต้องขังหลบหนีไปพ้น 1 ปี นับแต่วันหลบหนี
ค. กรณีผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวไปแล้ว 3 เดือน
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ก. กรณีผู้ต้องขังตาย ต้องคืนทรัพย์สินของผู้ต้องขังที่ฝากไว้แก่เรือนจำให้กับทายาท ส่วนกรณีผู้ต้องขังหลลบหนีพ้นกำหนด 1 ปี นับจากวันหลบหนี หรือผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวแล้ว ไม่รับทรัพย์สินของตนภายใน 3 เดือน ก็ให้ริบเป็นของแผ่นดินเสีย
41. เอกสารสำคัญในการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดเรียกว่าอะไร
ก. ใบสุทธิ ข. ใบบริสุทธิ์
ค. หนังสือบริสุทธิ์ ง. หนังสือสุทธิ
คำตอบ ข. เรือนจำจะออกใบสำคัญในการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดซึ่งเรียกว่า ใบบริสุทธิ์
42. การปล่อยตัวนักโทษโดยไม่มีเงื่อนไข ข้อใดถูก
ก. นักโทษที่จำคุกครบกำหนดตามคำพิพากษา
ข. นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย
ค. นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกา
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. การปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ดังนี้
1) นักโทษที่จำคุกครบกำหนดตามคำพิพากษา
2) นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ในกรณียื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3) นักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษใน
วาระสำคัญต่าง ๆ

43. การปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไข หากนักโทษผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้ว ข้อใดผิด
ก. ถูกจับกลับมาอีก โดยจะต้องมีหมายจับ
ข. ถูกจำคุกต่อไปจนครบกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีหมายคุกใหม่
ค. ถูกถอนการพักการลงโทษ หรือถอนการลดวันต้องโทษ
ง. ถูกลงโทษทางวินัย
คำตอบ ก. หากนักโทษไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะมีผลคือ
1) ถูกจับกลับมาอีกโดยไม่ต้องมีหมายจับ และถูกจำคุกต่อไปจนครบกำหนดโทษที่ยัง
เหลืออยู่ โดยไม่ต้องมีหมายจำคุกใหม่
2) ถูกถอนการพักการลงโทษ หรือถอนการลดวันต้องโทษ
3) ถูกลงโทษทางวินัย
44. ปัจจุบันโทษประหารชีวิต ใช้วิธีการใด
ก. แขวนคอ ข. ยิง
ค. ฉีดยาให้ตาย ง. เก้าอี้ไฟฟ้า
คำตอบ ค. ปัจจุบันกฎหมายได้เปลี่ยนโทษประหารชีวิต จากวิธียิงเป้ามาเป็นฉีดยาให้ตาย
45. ข้อใดมิใช่โทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
ก. กักกัน ข. กักขัง
ค. ปรับ ง. ริบทรัพย์สิน
คำตอบ ก. กักกันเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย ส่วนโทษทางอาญามีดังนี้
1) ประหารชีวิต
2) จำคุก
3) กักขัง
4) ปรับ
5) ริบทรัพย์สิน
46. ข้อใดมิใช่วัตถุประสงค์ของการกักกัน
ก. ป้องกันการกระทำความผิดอีก ข. เพื่อดัดนิสัย
ค. เพื่อลงโทษให้สมกับความผิด ง. เพื่อฝึกหัดอาชีพ
คำตอบ ค. วัตถุประสงค์ของการกักกัน คือ
1) ป้องกันการกระทำความผิดอีก
2) เพื่อดัดนิสัย
3) เพื่อฝึกหัดอาชีพ
47. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของนักโทษเด็ดขาดที่อาจถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคม
ก. เป็นผู้ประพฤติดี
ข. มีความอุตสาหะ
ค. รับโทษในเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของกำหนดโทษ
ง. โทษที่เหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
คำตอบ ค. นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังนี้อาจถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคม
1) เป็นผู้ประพฤติดี
2) มีความอุตสาหะ
3) มีความสามารถโดยแสดงให้เห็นผลดีในการศึกษาและการงาน
นักโทษเด็ดขาดเช่นนี้จะต้องรับโทษในเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของกำหนดโทษ แต่โทษที่เหลือต้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือถ้าเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
48. ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของนักโทษพิเศษที่ถูกส่งไปอยู่ทัณฑนิคมจะได้รับffice ffice" />
ก. นำสามี ภริยา ญาติสืบสายโลหิต ไม่อยู่ร่วมกันได้
ข. ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
ค. ได้รับส่วนแบ่งจากราคาขายพืชผลที่ตนได้เพาะปลูก
ง. ได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือนเป็นรางวัล
คำตอบ ข. นักโทษพิเศษอาจได้รับอนุญาตให้หาประโยชน์บนที่ดินแปลงใดซึ่งจัดไว้เพื่อการนั้นเป็นการชั่วคราว โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควรจะเห็นได้ว่า เพียงแต่ได้รับอนุญาตให้หาประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
49. บุคคลในข้อใดถือว่าเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจำ
ก. ทนายความเข้าติดต่อกับผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี
ข. นักศึกษาขอเข้าไปทำการศึกษา วิจัย
ค. คนต่างชาติจากสถานทูตเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในบังคับของตน
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. บุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึง บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ต้องขังหรือเจ้าพนักงานเรือนจำ ทั้งนี้ ไม่ว่าเข้าไปทำธุระใด ๆ เช่น นำของไปส่งเรือนจำ เยี่ยมผู้ต้องขัง หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น ศึกษาวิจัย ดูงาน ทนายความเข้าติดต่อผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดี ตลอดจนกงสุลหรือคนต่างชาติจากสถานทูตเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในบังคับของตน
50. ข้อใดไม่ถือว่ามีความผิด
ก. เอก ผู้ต้องขัง รับเงินจากญาติที่มาเยี่ยมเพื่อใช้ในเรือนจำ
ข. โท ผู้ต้องขัง ให้เงินญาติที่มาเยี่ยม
ค. ตรี ผู้ต้องขัง ให้เงิน ดำ ผู้ต้องขังด้วยกันด้วยความเสน่หา
ง. จัตวา ผู้ต้องขัง เจอเงินหล่นอยู่จึงเก็บเอาไว้กับตัวเอง
คำตอบ ง. ในกรณีค้นพบเงินสดในตัวผู้ต้องขัง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ต้องขังเป็นผู้นำเข้าหรือรับจากผู้ต้องขังด้วยกัน เช่น ผู้ต้องขังอ้างว่าเก็บได้ เจ้าพนักงานจะริบไม่ได้เพราะการมีเงินสดไว้ในครอบครองมิใช่ความผิด หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องขังนำเข้ามาในเรือนจำหรือรับจากผู้ใด

51. ข้อใดผิดเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการ
ก. ใช้กับผู้ต้องขังที่น่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ของตนเองหรือผู้อื่น
ข. ใช้กับผู้ต้องขังวิกลจริต จิตไม่สมประกอบ อันอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
ค. ใช้กับผู้ต้องขังที่พยายามจะหลบหนี
ง. เมื่อพัศดีสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากสภาพของเรือนจำ สภาพการณ์ของท้องถิ่น
คำตอบ ง. เมื่อรัฐมนตรี สั่งว่าจำเป็นต้องใช้เนื่องจากสภาพของเรือนจำ สภาพการณ์ของท้องถิ่น เช่น สภาพเรือนจำไม่แข็งแรง สภาพของท้องถิ่นไม่ปลอดภัยต่อการควบคุมผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ เป็นต้น
52. ผู้ต้องขังตามข้อใดที่จะใช้ตรวนขนาดที่ 3
ก. ผู้ต้องขังที่ถูกศาลสั่งลงโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
ข. ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์
ค. ผู้ต้องขังคดีที่เป็นที่สนใจของสาธารณะ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
คำตอบ ง. การใช้เครื่องพันธนาการ โดยปกติให้ใช้ตรวจขนาดที่ 1 หรือขนาดที่ 2 หรือกุญแจเท้าเว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือศาลได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ต้องขังตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์ จะใช้ตรวจขนาดที่ 3 ก็ได้
53. เครื่องพันธนาการที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คืออะไร
ก. ตรวจ ข. กุญแจมือ
ค. กุญแจเท้า ง. โซ่ล่าม
คำตอบ ค. เดิมเครื่องพันธนาการมีเพียงตรวจ กุญแจมือ และโซ่ล่าม เท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2541 ได้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ข้อ 25-28 เพิ่มเติมกุญแจเท้ามาอีกประเภทหนึ่ง
54. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชนิดอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะพึงใช้
ก. รัฐมนตรี ข. อธิบดี
ค. ผู้บัญชาการเรือนจำ ง. พัศดี
คำตอบ ก. รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดชนิดอาวุธที่เจ้าพนักงานเรือนจำจะพึงใช้และวางเงื่อนไขในการถือหรือมีอาวุธนั้น ๆ
55. บุคคลใดที่ไม่มีอำนาจสั่งลงโทษผู้กระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์
พ.ศ.2482
ก. ปลัดกระทรวง ข. ผู้บัญชาการเรือนจำ
ค. พัศดี ง. ผู้คุม
56. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในที่ffice ffice" />
ใดบ้าง
ก. เรือนจำ ข. ทัณฑนิคม
ค. สถานฝึกอบรม ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการใน
1) เรือนจำ ทัณฑนิคม นิคมฝึกอาชีพ หรือทัณฑสถานอื่น ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
2) สถานฝึกอบรม

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้