ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อัพเดทข่าว สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบ งานราชการ วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

อัพเดทข่าว สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบ งานราชการ วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน)
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน)
คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56)
 • เพศชาย
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • รอบอก ไม่น้อยกว่า 77
 • เพศหญิง
  • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • รอบอก ไม่จำกัด
เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
 • ไม่รับโอน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี หรือ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง
 • ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ :
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุม 1 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556


คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล


คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ


คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/29.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/61.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/62.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ


[img]http://www.thaionline1.com/attachment/forumlogo/63.jpg[/img]แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556
ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จึงประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา ในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ โดยแยกอัตราและสาขาในการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้
 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 65 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 85 คน)
 2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ 30 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 45 คน)
 3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 5 อัตรา (ขึ้นบัญชีรอเรียก 10 คน)
คุณสมบัติทั่วไป
 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (16 ก.ค. 56)
 • เพศชาย
 • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.
 • รอบอก ไม่น้อยกว่า 77
 • เพศหญิง
  • สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
  • รอบอก ไม่จำกัด
เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
 • ไม่รับโอน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี หรือ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง
 • ผู้ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลือกไว้แล้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ :
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุม 1 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ก.ค. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ แก้ไขเอกสาร ผนวก ก.ในการประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
ภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้