ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวล่าสุด !!! สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ ต้น กันยายน ปลาย ธันวาคม 2556 นี้!!!
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าวล่าสุด !!! สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ ต้น กันยายน ปลาย ธันวาคม 2556 นี้!!!

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-18)
ท้องถิ่น อบต 2556 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ข ค ทั่วประเทศ กว่า 7911 อัตรา (คาดมีอัตราเพิ่มเติม)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศตำแหน่งว่างในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 กสถ. แจ้ง ก.จ.จ ก.ท.จ ก.อบต. ยืนยันตำแหน่ง และอัตรา ที่มีความประสงค์ให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน


อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับกำหนดการรับสมัครสอบ ให้รอจนกว่าจะมีข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีดำเนินการสอบ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเข้าชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ

อัพเดทล่าสุด 13 สิงหาคม 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

- "ยังสรุปไม่ได้" สำหรับการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและจะประกาศรับสมัครสอบตามที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปใดๆ หลังจากคัดเลือกได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทำหน้าที่จัดดำเนินการสอบ เมื่อได้มหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการจัดสอบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครตามมาในไม่ช้า แต่แล้วก็มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สอบ บ้างก็บอกเหตุผลเรื่องป้องกันการทุจริตต้องสอบที่กรุงเทพมหานคร บ้างก็บอกเหตุผลต้องสอบในส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกของผู้สมัครสอบ สิ่งที่อาจเป็นไปในขณะนี้คือ หาข้อสรุปโดยให้สอบที่ส่วนกลาง(กทม) แล้วให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ หรือไม่ก็ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดดำเนินการสอบแล้วสอบตามส่วนภูมิภาค 10 เขต แต่ก็ต้องดูเรื่องมาตรการ การป้องกันการทุจริตด้วย ดังนั้นวิเคราะห์ตามสถานะการณ์คงไม่ง่ายที่จะได้ข้อสรุปในเร็ววัน


อัพเดทล่าสุด 25 สิงหาคม 2556 ข่าวเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดดำเนินการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้อถกเถียงกันอยู่เกี่ยวกับการจัดดำเนินการสอบ และคณะกรรมการฯได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้าชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดดำเนินการสอบ เพื่อให้ ก.กลาง ตัดสิน โดยจะมีการประชุมกันอีกในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ติดตามข่าวกันต่อไป
- วันที่ 22 สิงหาคม จะมีการประชุมเกี่ยวการจัดดำเนินการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ติดตามข่าวกันต่อไป
- "ยังสรุปไม่ได้" สำหรับการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของท้องถิ่นที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปและจะประกาศรับสมัครสอบตามที่มีข่าวออกมาเรื่อยๆ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ข้อสรุปใดๆ หลังจากคัดเลือกได้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมาทำหน้าที่จัดดำเนินการสอบ เมื่อได้มหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการจัดสอบแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศรับสมัครตามมาในไม่ช้า แต่แล้วก็มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องสถานที่สอบ บ้างก็บอกเหตุผลเรื่องป้องกันการทุจริตต้องสอบที่กรุงเทพมหานคร บ้างก็บอกเหตุผลต้องสอบในส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกของผู้สมัครสอบ สิ่งที่อาจเป็นไปในขณะนี้คือ หาข้อสรุปโดยให้สอบที่ส่วนกลาง(กทม) แล้วให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ หรือไม่ก็ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดดำเนินการสอบแล้วสอบตามส่วนภูมิภาค 10 เขต แต่ก็ต้องดูเรื่องมาตรการ การป้องกันการทุจริตด้วย ดังนั้นวิเคราะห์ตามสถานะการณ์คงไม่ง่ายที่จะได้ข้อสรุปในเร็ววัน
---------------------------------------------------------------------------
- ผลการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตามที่ กสถ.ได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยที่จะจัดดำเนินการสอบ ซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแแหง แต่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งข้อเสนอเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยหากจะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดดำเนินการสอบ จะต้องเป็นการสอบที่ส่วนกลางที่เดียว ไม่สอบตามศูนย์สอบภูมิภาค (ออกข้อสอบวันเดียวแล้วสอบเลย) ส่วนการสอบจะไม่สอบวันเดียว จะแบ่งสอบหลายๆวัน เช่น ระดับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 สอบหนึ่งวัน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 สอบอีกหนึ่งวัน เป็นต้น
ถ้าหาก กสถ. ยืนยันจะต้องดำเนินการสอบโดยสอบแบ่งตามศูนย์ภูมิภาค 10 ศูนย์ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยกเลิกไม่ขอเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินการสอบให้
ในเรื่องการจัดสอบทาง กสถ. ยังห่วงในเรื่องการเดินทางมาสอบของผู้ที่จะสมัครสอบ หากเป็นการสอบส่วนกลางจะเป็นการลำบากสำหรับผู้เข้าสอบหรือไม่ และในอีกมุมของผู้ที่ห่วงเรื่องการทุจริตในการสอบก็อยากให้สอบส่วนกลางที่เดียว
ข้อสรุป ในเมื่อ กสถ. เสียงส่วนมากยังอยากให้มีการจัดสอบภูมิภาคตามเดิม ประธานในที่ประชุมจึงได้ ให้คณะกรรมการฯ เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ และจะพิจารณากันอีกรอบเพื่อสรุปต่อไป
----------------------------------------------------------------------------
- จะมีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โดยจะพิจารณาให้จัดสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก และบางนา) เพื่อป้องกันการทุจริต สำหรับกำหนดวันเวลาที่จะเปิดรับสมัครสอบ ให้รอจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องวิธีการสอบก่อน
- ได้คัดเลือกผู้ที่จะเป็นประธาน และรองประธาน กสถ. แล้ว เหลือประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา และรายละเอียดในการสอบ
- กสถ.แจ้งกำหนดการสอบโดยจะแบ่งเป็น 4 ภาค 10 เขต (
รายละเอียดภาค/เขต ดูที่นี่) ให้จังหวัดในแต่ละภาค/เขต เป็นศูนย์อำนวยการสอบ โดย กสถ.คาดว่าจะทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 และเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กสถ. จึงขอให้จังหวัดจัดหาสถานที่เพื่อจะใช้เป็นสถานที่สอบ และจัดทำเป็นข้อมูลส่งให้ กสถ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
----------------------------------------------------------------------
จะมีการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และในวาระประชุมที่ 3 เป็นหัวข้อการประชุม "การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น" (
อ่านรายละเอียดหนังสือที่นี่)
สรุปการประชุม ก. กลาง ท้องถิ่น เกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน อปท. ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
- ได้สถาบันการศึกษาที่จะจัดสอบแล้ว รายละเอียดที่เหลือที่จะดำเนินการต่อไปคือ กำหนดการรับสมัครสอบ ตำแหน่งที่จะเปิดสอบ รายละเอียดอื่นๆ เป็นต้น
หากมีข่าวกำหนดการรับสมัครสอบ จะนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------
หนึ่งปีแล้วสำหรับประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น (
อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่นี่)

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดสอบแทน อบต เทศบาล อบจ นั้นยังไม่มีประกาศฯ มีแต่เพียงความคืบหน้าในการสำรวจตำแหน่งว่างของส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ กสถ. เปิดสอบแทน
(อ่านรายละเอียดได้ที่นี่)

ช่วงปลายปี 2555 และมาถึง พฤษภาคม 2556 ก็ได้มี อบต หลายแห่ง หลายจังหวัดได้ทำการเปิดสอบโดยใช้ระเบียบใหม่ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี การเปิดสอบก็มีทั้งเปิดสอบในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 รายละเอียดประกาศก็เป็นไปคล้ายกับการเปิดสอบในระเบียบเดิมแต่มีสิ่งที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ
- เป็นการเปิดสอบภาค ก และภาค ข ในคราวเดียวกัน (ไม่มีการสอบขึ้นบัญชีภาค ก ไว้ แล้วค่อยไปสอบภาค ข ของท้องถิ่นเหมือนครั้งก่อน)
- หาก อบต อบจ เทศบาลเปิดสอบเอง หน่วยงานนั้นๆจะเป็นเจ้าของบัญชี หน่วยงานอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้
- หาก กสถ. เปิดสอบแทน อบต อบจ เทศบาลอื่นสามารถขอใช้บัญชีได้ แต่ต้องอยู่พื้นที่เขตเดียวกัน (
อ่านรายละเอียดเขตพื้นที่รายภาคที่นี่)

สำหรับการเปิดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดสอบแทน ก็ยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอน ผู้ที่สนใจต้องการสมัครสอบก็ให้ติดตามข่าวได้เรื่อยๆ หากมีข่าวความคืบหน้าจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป


คำถามที่พบบ่อยในการสอบท้องถิ่นปี 2556

1. ไม่ผ่านภาค ก ของท้องถิ่น จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ เพราะการสอบในครั้งนี้เป็นการสอบภาค ก ภาค ข ในคราวเดียวกัน


2. ไม่ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. จะสามารถสมัครสอบได้ไหม?
ตอบ สามารถสมัครสอบได้ ภาค ก ของท้องถิ่นกับของ ก.พ. เป็นคนละส่วนกัน ผู้สมัครสอบปกครองส่วนท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ.


3. ผู้ที่เคยสอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่นมาแล้วในการสอบครั้งก่อนสามารถนำมาใช้กับครั้งนี้ได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ บัญชีภาค ก ของท้องถิ่นได้หมดอายุไปแล้ว


4. จบ ม.6 สมัครสอบส่วนท้องถิ่นได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ การสอบของส่วนท้องถิ่นจะเปิดรับในระดับ 1 คือผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ระดับ 2 คือผู้ที่ได้รับวุฒิ ปวส. อนุปริญญา ปวท. ระดับ 3 คือผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี


5. พนักงานส่วนตำบล เป็นตำแหน่งข้าราชการหรือไม่?
ตอบ ใช่ เป็นตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

เครดิต ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล

.......พี่น้องท้องถิ่นลองอ่านกันดูให้จบครับ แล้วใช้วิจารณญานตัดสินใจเองจากบทความที่มีคนส่งมาและที่ผมให้ความเห็นสั้นๆ........

ผลการประชุม กสถ. "โยนให้ ก.กลาง" ตัดสิน
-วันนี้ (22 สิงหาคม) ภาคเช้า มีการประชุม กสถ. ที่มี รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร เป็นประธาน ได้ทบทวนกรณีเห็นชอบให้ ม.รามคำแหง ดำเนินการสอบแข่งขัน แต่เนื่องจาก ม.รามคำแหง เสนอเงื่อนไข ให้สอบที่ม.รามฯเพียงแห่งเดียว โดยอ้างว่า "เพื่อป้องกันการทุจริต" แต่ ก.กลาง เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.ที่ผ่านมา ไม่เห็นด้วย และให้ กสถ.ได้ทบทวนโดยการเชิญ ม.ราชภัฎสวนดุสิต มาเสนอแผนงานให้ กสถ.เป็นทางเลือกด้วย -มีรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่า ที่ประชุมโดยประธาน กสถ. และกรรมการ กสถ.บางท่าน ได้พยายามไล่ต้อน ม.ราชภัฎสวนดุสิต ถึงแผนงานว่าจะป้องกันการทุจริตได้อย่างไร ปรากฎว่า ม.ราชภัฎสวนดุสิต ทำการบ้านมาอย่างดี ได้เสนอแผนงานทั้ง แผนการดำเนินการรับสมัครสอบ การจัดทำข้อสอบ การผลิตข้อสอบ การขนส่งข้อสอบ การจัดการในวันสอบ การตรวจข้อสอบ การป้องกันการทุจริต โดยสามารถตอบข้อซักถามที่ทางประธานและกรรมการ กสถ.บางท่านที่ยังต้องการให้ม.รามฯสอบที่ส่วนกลาง ซักอย่างหนัก แต่ก็ม.ราชภัฎสวนดุสิต ตอบข้อสงสัยและข้อกังขา รวมทั้งข้อกังวลเรื่อง เครื่องตัดสัญญาณโทรศั...พท์-เครื่องดักฟังโทรศัพท์ ที่ม.สวนดุสิตแจ้งว่า ได้จัดซื้อมาจำนวน ๔ เครื่อง (ซึ่งมากกว่า ม.รามฯที่มีเพียง ๓ เครื่อง) และมีประสบการณ์ในการจัดสอบ ภาค ก. ของสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าสอบกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ จึงทำให้ ประธาน กสถ.กับ กรรมการท่านดังกล่าว ไม่สามารถยกเหตุใด ๆที่จะตอบโต้กับ ม.ราชภัฎสวนดุสิตได้อีก (และนี่จึงเป็นที่มาของ...วันนี้ไม่มีการเสนอข่าวเรื่องนี้จากกรรมการท่านนี้เลยใน FB) ส่วนม.รามฯ นัันไม่ได้เสนอแผนงานใด ๆ มา เพียงแต่ยังยืนยันเช่นเดิมว่า หากให้สอบถามศูนย์ภาค ขอถอนตัว

-สุดท้ายที่ประชุม จึงได้เห็นชอบให้นำแผนงานของ ม.รามคำแหง และ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เสนอต่อ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการประชุมวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม นี้
-ครับ จากผลการประชุมวันนี้ ก็น่าจะคลายวิตกกังวลให้น้อง ๆ ทุกท่านที่ตั้งหน้าตั้งตารอการสอบในครั้งนี้แล้วว่า ทิศทางผลการประชุม ก.กลาง วันที่ ๒๖ สิงหาคมนี้น่าจะออกมาอย่างไร ส่วนตัวเห็นว่า ก.กลาง จะเห็นชอบให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นหน่วยดำเนินการสอบและออกข้อสอบ ซึ่งนั้นก็จะทำให้กระบวนการสอบจะเริ่มต้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และการกำหนดวันสอบไม่น่าจะเกิน กลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้าครับ
-ขอบขอบคุณข้อมูลดี ๆ จากมิตรผู้หวังดีจากนครปฐม มา ณ โอกาสนี้แทนน้อง ๆ คนท้องถิ่นทุกท่านครับ และหวังเป็นอย่างว่า ก.กลาง คงจะเดินหน้าเรื่องนี้ โดยเร็วต่อไป
ด้วยความเคารพ
-พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
นายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
-สรณะ เทพเนาว์
นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
-ธีรเดช นรัตถรักษา
ประธานชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย
-ชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์
ประธานชมรมพัฒนาชุมชน อปท. (แห่งประเทศไทย)
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

..............................................................................................................................................................................................
...สงสัยว่า....
๑.แหล่งข่าวที่ว่าคือใคร?... จากนครปฐมหรือก่อนหน้านี้ที่อ้างแหล่งข่าวชลบุรีบ้างอีก... แหล่งข่าวที่ว่าเข้าประชุมด้วยหรือไม่?...และมีหน้าที่อะไรในกรรมการชุดนี้?.... และแหล่งข่าวที่ว่าได้แจ้งทุกๆคนที่มาร่วมลงชื่อในนี้จริงหรือเปล่า? น่าจะเปิดเผยชื่อนะเพื่อความน่าเชื่อถือของข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงไหม?
.....ผมว่าถ้าอยากได้ข้อมูลเพื่อเอาไปเผยแพร่ โทรมาถามผมเลยดีกว่าครับ ไม่อยากให้เอาเครื่องมือที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ผิด และแจ้งข้อมูลข่าวสารผิดๆ และไม่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ อปท.ครับ จะทำไปเพื่ออะไรกัน

๒.เครื่องมือการตัดสัญญาณโทณศัพท์หรือป้องกันการทุจริตอะไรที่คุณว่าทางสวนดุสิต มี ๔ เครื่องนะ มันไม่ใช่นะครับ ...สวนดุสิตเขาตอบคำถามกรรมการว่า... เขามีเครื่องตรวจกระดาษคำตอบเองแล้ว ๔ เครื่อง..ซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมี เขาไปจ้างที่อื่นตรวจข้อสอบให้มาตลอดครับ.....และถ้ายิ่งเครื่องมือการป้องกันการทุจริตที่ไปเขียนข่าวหลอกขึ้นมา ถ้ามีจริงสี่เครื่องนี่ จะเอาไปจับผิดที่ศูนย์สอบไหนดีครับ ใน ๑๐ ศูนย์และแต่ละศูนย์มีโรงเรียนที่ต้องใช้สอบอีกเป็นร้อยโรงเรียนต่อศูนย์ ถ้าสอบปลายทางพร้อมๆกัน เอาไปตั้งที่โรงเรียนไหนดีครับ แล้วโรงเรียนที่เหลือทำยังไง?
...เครื่องมือป้องกันการทุจริตหรือเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ มีประเภทไหนบ้าง และ มีกี่เครื่องผู้เขียนข่าว ทราบหรือไม่?
.. เครื่องมือป้องกันการทุจริตที่จะใช้ตรวจผู้เข้าสอบแบบเดินผ่านประตูเครื่อง แบบที่เราไปขึ้นเครื่องบินนะ มหาวิทยาลัยที่จะมารับผิดชอบการสอบนะมีหรือไม่ ? ถ้าไม่มีตอนเดินเข้าห้องสอบทำอย่างไร?

๓.ที่ว่าของ กพ.ที่เปิดสอบภาค ก อย่างเดียว มีคนมาสมัครเป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคนนี่ เขาเคยจัดสอบมาแล้วจริงหรือและจัดสอบทั้งหมดหรือเปล่า?....
...สวนดุสิต เคยดำเนินการสอบภาค ก ให้ กพ.ครับล่าสุด แต่ศักยภาพและกำลังเขารับเฉพาะที่สมัครสอบในส่วนกลาง คือ กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นครับ และจำนวนคนแค่หลักหมื่นคนครับไม่ถึงแสน ที่เหลืออีก ๕๐๐,๐๐๐ คนที่ว่านี่เขาให้ที่อื่นดำเนินการให้ครับ อย่าไปเหมารวมเลยครับ มันจะเกิดความสับสนของข้อมูลข่าวสารป่าวๆ
...ที่สำคัญ สวนดุสิต จัดสอบเฉพาะภาค ก เท่านั้นครับ และเป็นวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ..ส่วนภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ที่มีหลายๆตำแหน่งและต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ตรงๆในตำแหน่งนั้น ในจำนวนที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักการออกข้อสอบที่ออกคนเดียวไม่ได้เด็ดขาด มีครบทุกสาขาหรือไม่ อาจารย์เพียงพอไหม?

๔.สำคัญที่สุดที่ผ่านมา ผมอยากให้เพื่อนลองหาข้อมูลกันดูครับว่า ตอนที่มีข่าวการทุจริตในการสอบของ สพฐ.จนเป็นข่าวโด่งดัง ไปเมื่อปลายปีที่แล้วและดีเอสไอ ดำเนินคดีและให้ออกจากการบรรจุราชการ สถาบันใดที่ออกข้อสอบแล้วข้อสอบรั่ว ใครทราบช่วยบอกผมด้วยครับ? เพื่อเป็นอานิสงค์
...เรื่องการสอบนี่มองให้กว้างๆ กันเถอะครับ ผมเองพยายามทำหน้าที่ ที่ได้รับและเขาแต่งตั้งมา อยากทำให้ดีที่สุด ได้คนคุณภาพี่สุด ตรงตามหลักวิชาการที่สุด และอยากใช้วิธีการที่ถ้าไม่มีการทุจริตได้ยิ่งดีหรือเปิดโอกาสการทุจริตให้มีน้อยที่สุดเท่านั้นครับ ไม่สนใจว่าใครจะมาดำเนินการสอบ แต่จะสนใจหลักการได้คนมาแบบโปร่งใส ได้คนมีความรู้จริงๆ ไม่ใช่แบบที่เห็นๆกันอยู่ครับ..
...ผมไม่เคยคิดทำโครงการอะไรที่เกี่ยวกับการจัดติว...หรือเอาองค์กรที่ตัวเองนั่งเป็นหัวขบวนอยู่มาจัดอบรมบังหน้าเพื่อให้คนมาติว.....ไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงาน แล้วเอาเงินหลวงไปลงทะเบียนกัน หรือการทำหนังสือขาย..หลอกให้คนมาซื้อว่าจะสอบวันนั้นวันนี้?
...หรือไปเขียนข่าวแล้วอ้างแหล่งข่าว ทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ไปทำหน้าที่ ผมก็ไม่เคยครับ ผมเขียนข่าวเฉพาะที่ผมไปทำหน้าที่มาเท่านั้น
...หรือจะทำหน้าเวษเพื่อขายหนังสือ หรือร่วมมือกับพวกทำหนังสือขาย แล้วจ้างคนมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่อย่างใด
...ไม่เคยคิดโครงการที่ผลาญเงินของแผ่นดิน จัดอบรมบังหน้าพาคนเที่ยวต่างประเทศผมก็ไม่เคยทำ หรือแม้กระทั่งการไปซื้อที่ทางแม่ยายหรือญาติของตัวเอง เพื่อมาทำที่ทำการอะไรต่ออะไรก็ไม่เคยครับ หรือการจัดทอดผ้าป่า ผมก็ไม่เคยทำ เพราะพี่น้องเราเดือดร้อนพออยู่แล้ว
....สิ่งที่ผมอยากเห็นคือผมอยากให้คน อปท.คิดดีทำดี ยืนอย่างมีศักดิ์ศรีทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ชุดสีกากีที่ผมใส่ ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงงานจนพระวรกายจะไม่ไหว มันฝังในหัวผมอยู่ตลอดครับ
..ให้เพื่อน อปท.ตัดสินแล้วกันครับว่าการกระทำของผม ที่ผ่านมา สมควรทำหน้าที่ต่อหรือไม่ ผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งครับ แต่ตำแหน่งที่ผมทำหน้าที่วันนี้ทุกตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งที่ชอบธรรม ไม่ได้อุปโลกจดทะเบียนแล้วสถาปนาตัวเองเป็นตลอดชีวิตแบบบางองค์กรหรือบางคนทำแน่นอน...
...ผมยืนยันผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป...

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๒๓/๘/๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบได้แล้วนะครับ สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.“ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ”

ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./
ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้

- ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราช
ภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
- ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
- ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม


สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก “เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต” ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไปเรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก


หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีกครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาในการสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางทีอาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ


จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดูกันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย


อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน


อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา


**ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คลิกที่ลิงด้านล่าง
plocal2556.pdf 


ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงานราชการ&สอบแบ่งเขต 10 ศูนย์เหมือนเดิม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: – - 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ส.ค. 2556
สอบวันที่: 2556
ประกาศผลสอบ: 2556


 

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)
ประกาศ !!! อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและสถานที่สอบ (สอบส่วนกลาง 3 มหาวิทยาลัย) สอบท้องถิ่น 2556


ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่นใหม่
จากหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 47 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่ากันเรื่องค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนนะครับ และต่อด้วยสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเมื่อวานนี้ (29 ก.ค. 2556)

ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
มีมติให้ปรับอัตราค่าธรรมนียมการสอบแข่งขันขึ้นใหม่
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. กำหนด และจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

อัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน

  • 100 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ก.
  • 200 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ข. และ ภาค ค.
  • 300 บาท สำหรับการสอบ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
ใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศในการสอบฯ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล (รายละเอียดอื่นๆ ดูด้านล่างนะครับ)
ถ้ารับสมัครเมื่อไรเตรียมเงินไปให้พอนะครับ^^
ไม่ได้คุยเรื่องการสอบท้องถิ่นมานาน ลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะได้สมัครสอบหรือเปล่า ผมคิดว่าอาจจะยังรับสมัครภายในปีนี้ทัน แต่คงจัดสอบและบรรจุไม่ทันปีนี้ (แต่ก็บรรจุทันภายในปีงบประมาณ) และถ้ามีการรีบร้อนมากเกินไปก็หวั่นใจเล็กๆ ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนการสอบครู สพฐ. เมื่อต้นปี ถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่เตรียมตัวและรอคอยการสอบเป็นระยะเวลานาน คงจะวุ่นวายมิใช่เล่นนะครับ
เมื่อวันทีี่ (29 ก.ค. 56) ก็มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบกันนะครับ สรุปคร่าวๆ ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
เนื่องจาก ม.รามฯ ยื่นข้อเงื่อนไขให้จัดสอบพร้อมกันที่ส่วนกลาง เพราะหากแยกสอบตามภูมิภาคจะไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการสอบได้
หากไม่รับพิจารณาก็ไม่ขอเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
แต่คณะกรรมการในที่ประชุมก็เป็นห่วงเรื่องการอำนวยความสะดวกของผู้เข้าสอบ

หากจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลาง ผู้สมัครสอบจากต่างจังหวัดจะแห่แหนกันเข้ามาในเมืองหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งการเดินทาง และที่พัก
คงไม่ต้องบรรยายนะครับ เพราะผู้สมัครสอบส่วนใหญ่เกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด
ประธานในที่ประชุมจึงให้เลือกมหาวิทยาลัยอันดับถัดไปจาก 3 มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้แต่เดิม

ซึ่งมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยขอยกเลิกไม่เอาด้วย จึงเหลือเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ให้ กสถ. ไปพิจารณาแล้วส่งให้ ก.กลาง อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไป
เห็นได้ถึงความพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสในการสอบ ซึ่งเดิมทีหน่วยงานที่ผมศรัทธาเรื่องนี้มากที่สุดคือ ก.พ. ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเส้นเด็กฝากทุกครั้งที่มีการจัดสอบภาค ข. ไว้ใจได้
นี่อาจจะเป็นบททดสอบของ กสถ. ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในใจของผู้มีใจรักงานท้องถิ่น อยากทำงานในท้องถิ่นที่ตนเองเกิดมา ไม่เป็นเช่นการจัดสอบเองของ อปท.บางแห่งหรือหลายแห่ง ที่สร้างความผิดหวังและบั่นทอนกำลังใจผู้ที่อยากทำงานท้องถิ่นอย่างที่ผู้ไปสอบมาเล่าให้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามติดข่าวการสอบท้องถิ่น โดย กสถ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแทนส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนถึงบัดนี้

น่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุด(หลังจากโดนข่าวลือกระหน่ำเป็นระยะทำให้เสียอาการเล็กน้อย)

มาตอนนี้ได้เห็นหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น


สรุปเลยนะครับ ความว่า..จะจัดการสอบเป็นภาค/เขต จำนวน 4 ภาค 10 เขต ให้จังหวัดแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อำนวยการสอบนั้น

(ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านด้วย) ซึ่งคาดว่าจะมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 จึงให้ทางจังหวัดจัดเตรียมสถานที่สอบและจัดทำข้อมูลสถานที่สอบส่งกลับสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556


ส่วนที่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นผู้จัดสอบนั้นได้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้าไหนผมจำไม่ได้ รู้แต่หน้าใน ใครเตรียมพร้อมจะไปสอบว่างก็ลองไปบนวิ่งรอบพ่อขุนสัก 50 รอบไหมครับ เป็นกิจกรรมเตรียมสอบที่นิยมมากสำหรับนักศึกษารามคำแหง^^
เอกสารอ้างอิง:

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)

 

การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


จำหน่าย E-book คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบเก่า
ของ "ม.รามคำแหง"เคยออกให้ท้องถิ่น


คู่มือเตรียมสอบ ส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ 1-3 ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 2556
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานประจำสำนักงาน  ศอ.บต. ล่าสุด 2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12393
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน ศอ.บต.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
ข้อสอบพนักงานประจำสำนักงาน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ชุดใหม่ 2556 ล่าสุด+อัปเดท
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11179
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

คู่มือเตรียมสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5987
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
เจ้าพนักงานพัสดุ 2
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
นายช่างโยธา 2
นายช่างไฟฟ้า 2
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นักวิชาการศึกษา 3
นิติกร 3
นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
บุคลากร 3
เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3
นักวิชาการคลัง 3
นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12808
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 _ชุด 124 ข้อ_
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
แนวข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547

คู่มือเตรียมสอบ อปท.นายช่างเขียนแบบ (ท้องถิ่น/อบต.) 2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12807
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ระดับ 1-2 ท้องถิ่น อปท
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบแนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. ท้องถิ่น 2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12806
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

คู่มือเตรียมสอบ พรบ. อบต. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12706
คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถยนต์ อบต.อบจ. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12349
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบช่างยนต์
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- แนวพระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535

คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12243
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบช่างยนต์
- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
- สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549)

รวบรวมคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.ท้องถิ่น (อปท.) 2555 นี้
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12133
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน 2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=446
คู่มือเตรียมสอบภาค ก+ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11173
คู่มือเตรียมสอบพนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=459
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1669
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่สอบ
ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา 100 ข้อ (อธิบายวิธีคิด)
- แนวข้อสอบพนักงาน อปท. _500 ข้อ_
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- การควบคุมการก่อสร้าง
- การบริหารงานก่อสร้าง

คู่มือเตรียมสอบ ปลัด อบต (เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11272
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.(อปท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11174
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

คู่มือเตรียมสอบพนักงานทะเบียนและบัตร อบต. อบจ. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10912c
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร พนักงาน อบต. เทศบาล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 (เนื้อหา)
- ข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
- ข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ.เทศบาล - ข้อสอบ พรบ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม_ปรนัย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบงานบัตรประจำตัวประชาชน
- แนวข้อสอบงานทะเบียนราษฎร

แนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเฉลย
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=460
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาล
 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=8746            
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 3 อบต. อบจ. เทศบาลใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากประกอบด้วย
ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5674
คู่มือเตรียมสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3518
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ  พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554
- รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- รวมข้อสอบเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ

คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=3517
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- ข้อสอบถามตอบ พนังงานส่วนตำบล
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_
- ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ_
- แนวข้อสอบเก่าตำแหน่งพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2436
แนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖)
 ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศึกษา อบต อบจ แนวข้อสอบท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1345
คู่มือเตรียมสอบ อบต. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ระดับ ๓
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1313
คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1309
คู่มือเตรียมสอบเกี่ยวกับงานธุรการ ภาค ข อบต.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=68
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร 3 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=944
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 พนักงาน อบต. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=466
คู่มือเตรียมสอบ พนักงาน อบต.เทศบาล ตำแหน่งพนักงานบุคลากร
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=469
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร อบต. เทศบาล
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=463
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนายช่างโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=82
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
ninja ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนะนำผมหน่อย สอบ อบต เล่มไหน ครอบคลุมเพราะมันเยอะมาก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้  


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
- ภาคเหนือ
- ภาคใต้
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามติดข่าวการสอบท้องถิ่น โดย กสถ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแทนส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนถึงบัดนี้
น่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุด(หลังจากโดนข่าวลือกระหน่ำเป็นระยะทำให้เสียอาการเล็กน้อย)
มาตอนนี้ได้เห็นหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

สรุปเลยนะครับ ความว่า..จะจัดการสอบเป็นภาค/เขต จำนวน 4 ภาค 10 เขต ให้จังหวัดแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อำนวยการสอบนั้น
(ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านด้วย) ซึ่งคาดว่าจะมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 จึงให้ทางจังหวัดจัดเตรียมสถานที่สอบและจัดทำข้อมูลสถานที่สอบส่งกลับสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนที่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นผู้จัดสอบนั้นได้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้าไหนผมจำไม่ได้ รู้แต่หน้าใน ใครเตรียมพร้อมจะไปสอบว่างก็ลองไปบนวิ่งรอบพ่อขุนสัก 50 รอบไหมครับ เป็นกิจกรรมเตรียมสอบที่นิยมมากสำหรับนักศึกษารามคำแหง^^
เอกสารอ้างอิง:

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ

ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด

- ภาคเหนือ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด

- ภาคใต้
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การสอบ ส่วนท้องถิ่น 2556 นี้
สามารถเลือกสอบได้ตามความสมัครใจ ไม่ได้บังคับสมัครสอบตามภูมิลำเนาครับ
คาดว่าศูนย์สอบ จะมีอยู่ในทุกจังหวัด
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประวัติ ความเป็นมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

อำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
10. พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้มีราชการบริหารส่วน ภูมิภาค และจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรม ในราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุ่ม ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

(รายละเอียดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551)
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้