ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ,นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-11-30)

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
1. กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงการคลัง
. กระทรวงมหาดไทย
. สำนักนายกรัฐมนตรี
. เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดกระทรวง
2. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
. เงินกู้จากต่างประเทศ . ภาษีอากร
. เงินได้จากการบริการของรัฐ . รัฐพาณิชย์
3. แหล่งเงินได้ที่สำคัญมากที่สุดของรัฐคือ
. รัฐพาณิชย์ . เงินคงคลัง
. เงินได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียม . ภาษีอากร
4. ภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพาสามิตมีกี่ประเภท
. 3 ประเภท . 4 ประเภท
. 5 ประเภท . 6 ประเภท
5.
ข้อใดเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
. ภาษีมูลค่าเพิ่ม . ภาษีสุรา
. ภาษีธุรกิจเฉพาะ . ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.
ข้อใดไม่เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
. ภาษีบุหรี่ . ภาษีไพ่
. ภาษีสุรา . ภาษีโรงเรือน
7.
ประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐประเภทใดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
. หลักถิ่นที่อยู่
. หลักแหล่งเงินได้
. หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
. หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้

8.
นางสาวกุลสตรี ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพสามิต แต่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง ได้มาปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร
. ให้ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
. ให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพาสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
. ให้อุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
. ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
9.
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อ
. เป็นรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐ
. เป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายรายได้
. เป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยควบคุมการบริโภค
. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นภาษีอากรประเภทภาษีทางตรงทั้งหมด
. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ
. ภาษีมรดก และภาษีสรรพสามิต
. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล
. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีนำเข้าและส่งออก
11. ภาษีที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้มากที่สุดคือภาษีใด
. ภาษีไพ่
. ภาษีน้ำมัน
. ภาษีสุรา
. ภาษีบุหรี่

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ และ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 

รายละเอียดประกอบด้วย 

- พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

- หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
- การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
- หลักการจัดเก็บภาษีเบื้องต้น
- ความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นต่อข้าราชการ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
- หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
- สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1343

เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12642

นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351

คู่มือเตรียมสอบนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้