ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รับสมัครพนักงาน 70 อัตรา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Customer Service Agent 1 บัดนี้ – 16 ส.ค. 56
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รับสมัครพนักงาน 70 อัตรา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Customer Service Agent 1 บัดนี้ – 16 ส.ค. 56

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-03)
บริษัท การบินไทย จำกัดเปิดรับสมัครสอบ 2556
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครพนักงาน “70 อัตรา”
ตำแหน่ง Customer Service Agent 1 สัญญาจ้างมีกำหนดการจ้างและระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ Load Control สังกัด กองควบคุมการบรรทุก (BKKKL)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนและจัดเตรียมแผนการบรรทุก (Load Plan) ของเที่ยวบินจัดแยกสัมภาระ สินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้ถูกต้องตาม Priorityตรวจสอบความเรียบร้อยในด้านระวางบรรทุกและดูแลให้อุปรกณ์ลานจอดออกนอกบริเวณข้างเครื่องก่อนเครื่องถอย ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ๆ เครื่องบินจอด และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของอากาศยานและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนให้การดำเนินงานในแต่ละส่วนเปนไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเที่ยวบินสามารถออกได้ตามตารางการบินตรวจสอบเอกสารการบรรทุกที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนนำเสนอให้นักบิน
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2528 เป็นต้นไป)
 • เพศ หญิง/ชาย (หญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม. / ชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. ทั้งนี้น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ (ต้องไม่เกิน 2 ปี Test Date ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 54 – 26 ส.ค.56) ดังนี้
 • TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL
TOEFL
 • Paper-based Test 467 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • Computer-based Test 147 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • Internet-based Test 51 คะแนนขึ้นไป หรือ
IELTS 4 คะแนนขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ และมีใจรักงานบริการ
ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด :
 • 1-16 ส.ค. 56 – สมัครผ่านเว็บไซต์ ในตำแหน่ง Customer Service Agent 1
 • 22 ส.ค. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ทาง www.thaiairways.com
 • 28-29 ส.ค. 56 – รายงานตัวเข้ารับการพิจารณาตรวจคุณสมบัติ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน (ตามรายชื่อที่กำหนดในประกาศ) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต
 • 2 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทางเว็บไซต์
 • 4 ก.ย. 56 – สอบข้อเขียน
 • 9 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์
 • 11-13 ก.ย. 56 – สอบสัมภาษณ์
 • 27 ก.ย. 56 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 ส.ค. 2556
  สอบวันที่: 4 ก.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ: 9 ก.ย. 2556

เว็บไซต์สมัครงาน บริษัท การบินไทย จำกัด คลิกที่นี่

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 ประกาศ !!! อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและสถานที่สอบ (สอบส่วนกลาง 3 มหาวิทยาลัย) สอบท้องถิ่น 2556
ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่นใหม่
จากหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 47 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่ากันเรื่องค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนนะครับ และต่อด้วยสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเมื่อวานนี้ (29 ก.ค. 2556)

ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
มีมติให้ปรับอัตราค่าธรรมนียมการสอบแข่งขันขึ้นใหม่
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. กำหนด และจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

อัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน

 • 100 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ก.
 • 200 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ข. และ ภาค ค.
 • 300 บาท สำหรับการสอบ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
ใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศในการสอบฯ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล (รายละเอียดอื่นๆ ดูด้านล่างนะครับ)
ถ้ารับสมัครเมื่อไรเตรียมเงินไปให้พอนะครับ^^
ไม่ได้คุยเรื่องการสอบท้องถิ่นมานาน ลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะได้สมัครสอบหรือเปล่า ผมคิดว่าอาจจะยังรับสมัครภายในปีนี้ทัน แต่คงจัดสอบและบรรจุไม่ทันปีนี้ (แต่ก็บรรจุทันภายในปีงบประมาณ) และถ้ามีการรีบร้อนมากเกินไปก็หวั่นใจเล็กๆ ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนการสอบครู สพฐ. เมื่อต้นปี ถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่เตรียมตัวและรอคอยการสอบเป็นระยะเวลานาน คงจะวุ่นวายมิใช่เล่นนะครับ
เมื่อวันทีี่ (29 ก.ค. 56) ก็มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบกันนะครับ สรุปคร่าวๆ ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
เนื่องจาก ม.รามฯ ยื่นข้อเงื่อนไขให้จัดสอบพร้อมกันที่ส่วนกลาง เพราะหากแยกสอบตามภูมิภาคจะไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการสอบได้
หากไม่รับพิจารณาก็ไม่ขอเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
แต่คณะกรรมการในที่ประชุมก็เป็นห่วงเรื่องการอำนวยความสะดวกของผู้เข้าสอบ

หากจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลาง ผู้สมัครสอบจากต่างจังหวัดจะแห่แหนกันเข้ามาในเมืองหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งการเดินทาง และที่พัก
คงไม่ต้องบรรยายนะครับ เพราะผู้สมัครสอบส่วนใหญ่เกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด
ประธานในที่ประชุมจึงให้เลือกมหาวิทยาลัยอันดับถัดไปจาก 3 มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้แต่เดิม

ซึ่งมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยขอยกเลิกไม่เอาด้วย จึงเหลือเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ให้ กสถ. ไปพิจารณาแล้วส่งให้ ก.กลาง อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไป
เห็นได้ถึงความพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสในการสอบ ซึ่งเดิมทีหน่วยงานที่ผมศรัทธาเรื่องนี้มากที่สุดคือ ก.พ. ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเส้นเด็กฝากทุกครั้งที่มีการจัดสอบภาค ข. ไว้ใจได้
นี่อาจจะเป็นบททดสอบของ กสถ. ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในใจของผู้มีใจรักงานท้องถิ่น อยากทำงานในท้องถิ่นที่ตนเองเกิดมา ไม่เป็นเช่นการจัดสอบเองของ อปท.บางแห่งหรือหลายแห่ง ที่สร้างความผิดหวังและบั่นทอนกำลังใจผู้ที่อยากทำงานท้องถิ่นอย่างที่ผู้ไปสอบมาเล่าให้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตามติดข่าวการสอบท้องถิ่น โดย กสถ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแทนส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จนถึงบัดนี้
น่าจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุด(หลังจากโดนข่าวลือกระหน่ำเป็นระยะทำให้เสียอาการเล็กน้อย)
มาตอนนี้ได้เห็นหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

สรุปเลยนะครับ ความว่า..จะจัดการสอบเป็นภาค/เขต จำนวน 4 ภาค 10 เขต ให้จังหวัดแต่ละภาค/เขตเป็นศูนย์อำนวยการสอบนั้น
(ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านด้วย) ซึ่งคาดว่าจะมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 จึงให้ทางจังหวัดจัดเตรียมสถานที่สอบและจัดทำข้อมูลสถานที่สอบส่งกลับสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556

ส่วนที่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นผู้จัดสอบนั้นได้มาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2556 หน้าไหนผมจำไม่ได้ รู้แต่หน้าใน ใครเตรียมพร้อมจะไปสอบว่างก็ลองไปบนวิ่งรอบพ่อขุนสัก 50 รอบไหมครับ เป็นกิจกรรมเตรียมสอบที่นิยมมากสำหรับนักศึกษารามคำแหง^^
เอกสารอ้างอิง:

คู่มือสอบเก่า ส่วนท้องถิ่น อบต. อปท. อบจ. ที่ "รามคำแหง" เคยออกสอบ ทั้งประเทศ


ครบทุกหลักสูตร ที่ใช้สอบ ส่วนท้องถิ่น ภาค ก.+ ภาค ข. (เฉพาะตำแหน่ง)
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้