ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนประกาศวันสอบไป วันที่ 14 มีนาคม 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนประกาศวันสอบไป วันที่ 14 มีนาคม 2557


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ข้าราชการ] เลื่อนประกาศวันสอบไป 14 มี.ค.57

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว แต่ขอเลื่อนกำหนดประกาศวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
เพื่อ บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
เนื่องจาก ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง และการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบกับจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สถานที่สอบในวัน เวลา ที่กำหนดไว้ได้รับผลกระทบ และอาจทำให้ผู้เข้าสอบไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าสอบแข่งขันในครั้ง นี้ได้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 ของประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2555 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2555 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จึงขอเลื่อนกำหนดประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่วาได้ในเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant.com

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2557

(นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร)

ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น


คลิกเพื่ออ่าน ประกาศเลื่อนประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน 

„คลิกเพื่ออ่าน
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำหน่าย คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. 2556
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น – พิมพ์ใบสมัคร&กรณีไม่มีรายชื่อ”
ลิงค์ย่อ: http://iqepi.com/12382/ หรือ

พิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ และกรณีที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วน แต่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ให้นำหลักฐาน
  1. เอกสารการชำระเงิน และ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 21 มกราคม 2557

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ได้
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center หมายเลข 0-2244-5660 หรือ 0-2244-5662 หรือ 0-2224-5663 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือพิการทางการมองเห็นและทางการได้ยิน ขอให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทางโทรสารที่หมายเลข 0-2244-5661 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อที่จะได้จัเตรียมแบบทดสอบ และ/หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอบอื่นๆ ให้ต่อไป

**ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ม.ค. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิกที่นี่!!
พิมพ์ใบสมัครสอบ คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้