ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่าง ข้อสอบช่างกลโรงงาน ข้อสอบ ช่างเชื่อม
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่าง ข้อสอบช่างกลโรงงาน ข้อสอบ ช่างเชื่อม

ตัวอย่าง ข้อสอบช่างกลโรงงาน ข้อสอบ ช่างเชื่อม


1.    เครื่องกลึงส่วนใหญ่ในปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยอะไร
ก.    เครื่องยนต์
ข.    มอเตอร์ลม
ค.    มอเตอร์ไฟฟ้า
ง.    มอเตอร์ที่เกิดขึ้นจากของไหล

2.    ในกรณีที่ใส่ฟันจับของเครื่องกลึงไม่ตรงเบอร์จะมีผลอย่างไรบ้าง
ก.    ขันฟันเข้า - ออกลำบาก
ข.    งานแกว่งเวลากลึงงาน
ค.    ฟันเสียหายเวลาไข เข้า – ออก
ง.    การจับชิ้นงานจะจับได้ไม่ตรงศูนย์


3.    ความเร็วตัดมีหน่วยเป็นอะไร
ก.    เซนติเมตร/นาที
ข.    มิลลิเมตร/นาที
ค.    เมตร/นาที
ง.    เมตร/วินาที


4.    จงคำนวณหาความเร็วรอบ กำหนดให้  d = 100 มม. , V = 20 เมตร/นาที
ก.    65 rpm
ข.    64 rpm
ค.    63 rpm
ง.    62 rpm


5.    จงคำนวณหาความเร็วตัด กำหนดให้  n = 175 rpm , V = 20 เมตร/นาที
ก.    37 มม.
ข.    36 มม.
ค.    35 มม.
ง.    34 มม.6.    มีดกัดต่างกับดอกกัดอย่างไร
ก.    ขนาดมีดกัดใหญ่กว่าดอกกัด
ข.    มีดกัดใช้กับเครื่องกัดแนวนอน ดอกกัดใช้กับเครื่องกัดแนวตั้ง
ค.    มีดกัดมีราคาถูก แต่ดอกกัดมีราคาแพง


ง.    มีดกัดใช้กับงานเฉพาะทาง ดอกกัดใช้กัดเครื่องกัดแนวตั้ง
7.    Sandle ของเครื่องกัดมีหน้าที่อะไร
ก.    ทำให้ Table เคลื่อนที่ในแนวแกน  X
ข.    ทำให้ Table เคลื่อนที่ในแนวแกน  Y
ค.    ทำให้ Table เคลื่อนที่ในแนวแกน  Z
ง.    ทำให้ Table เคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง


8.    เครื่องเจาะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทใหญ่
ก.    2 ประเภท
ข.    3 ประเภท
ค.    4 ประเภท
ง.    5 ประเภท


9.    เครื่องเจาะประเภทใดเหมาะสมกับโรงงานขนาดใหญ่มากที่สุด
ก.    เครื่องเจาะตั้งพื้น
ข.    เครื่องเจาะขนาดใหญ่
ค.    เครื่องเจาะนอน
ง.    เครื่องเจาะงานละเอียด


10.    เครื่องไสช่วงยาวแตกต่างจากเครื่องไสช่วงสั้นอย่างไร
ก.    เครื่องไสช่วงสั้นชิ้นงานเคลื่อนที่เครื่องไสช่วงยาวชิ้นงานอยู่กับที่
ข.    เครื่องไสช่วงสั้นชิ้นงานอยู่กับที่เครื่องไสช่วงยาวชิ้นงานเคลื่อนที่
ค.    เครื่องไสช่วงสั้นไสชิ้นงานไม่ซับซ้อนเครื่องไสช่วงยาวขิ้นงานซับซ้อน
ง.    เครื่องไสช่วงสั้นไสชิ้นงานซับซ้อนเครื่องไสช่วงยาวขิ้นงานไม่ซับซ้อน


เฉลย


1. ค

2. ง

3. ค

4. ง

5. ก

6. ค

7. ข

8. ก

9. ก

10. ขข้อดสอบ ช่างเชื่อม

1.    ประกายไฟ ที่เกิดจากการเชื่อมทำให้เกิดผลกระทบจากรังสีชนิดใด
ก.    Ultraviolet    
ข.    X – RAY
ค.    Grammar    
ง.    BETAR


2.    รังสีชนิดใดในงานเชื่อมที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ทำให้เกิดอาการระคายเคือง
ก.    Ultraviolet    ข.    X – RAY
ค.    Grammar     ง.    BETAR


3.    รังสีชนิดใดถ้ารับมากๆ ขณะทำการเชื่อมเป็นเวลานานจะทำให้เกิด ต้อกระจก
ก.    Ultraviolet    
ข.    X – RAY
ค.    Grammar    
ง.    Infrared ray


4.    ควรเลือกอุปกรณ์ชนิดใดในการป้องกันแสงจ้าจากกระบวนการเชื่อม
ก.    แว่นตาเลนส์ไส            
ข.    แว่นตาแบบไม่มีเลนส์
ค.    แว่นตาเลนส์กรองแสง    
ง.    ไม่ต้องไส่เลยเพราะไม่เกิดอันตราย


5.    ในขณะทำการเชื่อมทำไมต้องไส่ถุงคลุมรองเท้า
ก.    ป้องกันสะเก็ดเข้าไปในรองเท้า    
ข.    ป้องกันความร้อนระหว่างการเชื่อม
ค.    ป้องกันของแหลมคม                  
ง.    ป้องกันรังสีจากการเชื่อม


6.    ถ้าต้องการปิดอุปกรณ์ควบคุมแก๊ส ในขั้นตอนแรกควรทำอย่างไร
ก.    ปล่อยแก๊สที่ตกค้างออกมาให้หมด    
ข.    ปิดวาล์วที่ถังแก๊ส
ค.    ปิดวาล์วที่ควบคุมการจ่ายแก๊ส    
ง.    หมุนเปิดเกลียวความดัน


7.    กระบวนการเชื่อม MIG สามารถเชื่อมในท่าใดได้บ้าง
ก.    แนวราบ    
ข.    แนวตั้ง
ค.    เหนือศรีษะ    
ง.    เชื่อมได้ทุกท่า


8.    โลหะชนิดใดที่กระบวนการเชื่อม MIG ไม่สามารถ เชื่อมให้ติดกันได้
ก.    อลูมิเนียม    
ข.    แมกนีเซียม
ค.    สแตนเลสติล    
ง.    ทองแดง


9.    หัวเชื่อมแบบใดจะมี MOTER เล็กๆ ประกอบอยู่ในหัวเชื่อม
ก.    AIR COOLED    
ข.    PULL GUN
ค.    WATER COOLED GUN    
ง.    PUSH GUN


10.    ประโยชน์ของตัวลดออกซิเจน (DEOXIDIZER) ในกระบวนการเชื่อม MIG คือ
ก.    ช่วยในการอาร์ค
ข.    ช่วยในการหลอมละลายระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน
ค.    ป้องกันออกซิเจนทำปฏิกิริยากับรอยเชื่อม
ง.    ไม่ทำให้เกิด SLAG ในแนวเชื่อม
เฉลย


1. ค

2. ง

3. ค

4. ง

5. ก

6. ค

7. ข

8. ก

9.  ก

10. ข
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบช่างยนต์

1.    ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานที่ต้องการจับบีบชิ้นงาน
          ก.ประแจปากตาย
         ข. ประแจแหวน
         ค.ไขควงปากแบน
         ง.คีม


    2.   เครื่องมือในข้อใดที่ใช้สำหรับตัดโลหะ หัวหมุดย้ำ ตัดแผ่นโลหะและผ่าหัวน๊อตที่เป็นสนิม
        ก. เหล็กนำศูนย์
        ข. เหล็กส่ง
        ค. สกัด
        ง. สิ่ว


    3. การขันหรือคลายน๊อตท่อน้ำมันเบรกควรใช้ประแจชนิดใด
        ก. ประแจแหวน
        ข. ประแจหัวผ่า
        ค. ประแจปากตาย
        ง. ประแจกระบอก


    4. ประแจชนิดใดที่ใช้สำหรับขันสลักเกลียวที่ต้องการขันให้แน่นตามค่าพิกัดที่กำหนด
        ก. ประแจปากตาย
        ข. ประแจแหวน
        ค. ประแจปอนด์
        ง. ประแจกระบอก


    5. การจัดวางกระบอกสูบแบบใดที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และใช้ในรถไฟล์คสวาเกน
        ก. แบบสูบตั้งหรือสูบเรียง
        ข. แบบสูบนอน
        ค. แบบสูบตัววี
        ง. แบบสูบดาวหรือสูบรัศมีโดยรอบ


    6. การจัดวางลิ้นแบบใด ที่นิยมใช้กันมากในรถยนต์ปัจจุบัน
        ก. T – Head Type
        ข. L – Head Type
        ค. I – Head Type
        ง. F – Head Type


    7. เสื้อสูบและฝาสูบจะทำเป็นครีบหลายๆแผ่น เป็นการระบายความร้อนแบบใด
        ก. ระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือน้ำ
        ข. ระบายความร้อนด้วยแก๊สไนโตรเจน
        ค. ระบายความร้อนด้วยอากาศ
        ง. ระบายความร้อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว


    8. ลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์สูบเรียง 4 สูบ คือข้อใด
        ก. 1 – 2 – 3 – 4
        ข. 1 – 4 – 3 – 2
        ค. 2 – 1 – 4 – 3
        ง. 1 – 3 – 4 – 2


    9. ข้อใดต่อไปนี้ คือหลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
        ก. จังหวะอัด  จังหวะคาย  จังหวะระเบิด  จังหวะดูด
        ข. จังหวะดูด  จังหวะอัด  จังหวะระเบิด  จังหวะคาย
        ค. จังหวะดูด  จังหวะระเบิด  จังหวะอัด  จังหวะคาย
        ง. จังหวะคาย  จังหวะดูด  จังหวะระเบิด  จังหวะอัด


    10. ในจังหวะดูดของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ลูกสูบและลิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไร
        ก. เคลื่อนที่ลง  ลิ้นไอดีเปิด
        ข. เคลื่อนที่ขึ้น  ลิ้นไอดีปิด
        ค. เคลื่อนที่ลง  ลิ้นไอเสียเปิด
        ง. เคลื่อนที่ขึ้น  ลิ้นไอเสียปิด


    11. ในจังหวะคายของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ลูกสูบและลิ้นจะเคลื่อนที่อย่างไร
        ก. เคลื่อนที่ลง  ลิ้นไอดีเปิด
        ข. เคลื่อนที่ขึ้น  ลิ้นไอดีปิด
        ค. เคลื่อนที่ลง  ลิ้นไอเสียเปิด
        ง. เคลื่อนที่ขึ้น  ลิ้นไอเสียปิด


    12. ระยะชัก (Stroke) คือระยะที่วัดตามลักษณะข้อใด
        ก. วัดจากก้านสูบถึงเพลาข้อเหวี่ยง
        ข. วัดจากจุดศูนย์ตายบนถึงจุดศูนย์ตายล่าง
        ค. วัดจากเพลาข้อเหวี่ยงถึงลูกสูบ
        ง. วัดจากห้องเผาไหม้ถึงจุดศูนย์ตายล่าง


    13. การทำงานครบวัฎจักรของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะลูกสูบจะเลื่อนขึ้น – ลง ทั้งหมดกี่ครั้ง
        ก. 2  ครั้ง
        ข. 4  ครั้ง
        ค. 6  ครั้ง
        ง. 8  ครั้ง


    14. “ไอดี” หมายถึงข้อใด
        ก. ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง
        ข. ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันหล่อลื่น
        ค. ส่วนผสมระหว่างแก๊ส LPG กับอากาศ
        ง. แก๊สที่เกิดหลังจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ


    15. ลิ้นไอดีจะเปิดในจังหวะใดของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
        ก. จังหวะดูด
        ข. จังหวะอัด
        ค. จังหวะระเบิด
        ง. จังหวะคาย


    16. น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบ่งออกได้เป็นกี่แบบ
        ก. 1  แบบ
        ข.  2  แบบ
        ค.  3  แบบ
        ง.  4  แบบ


    17. อุปกรณ์ในข้อใดที่ทำหน้าที่บอกปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
        ก. ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง
        ข. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
        ค. คาร์บูเรเตอร์
        ง. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง


    18.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ วงจรการทำงานของคาร์บูเรเตอร์
        ก. วงจรลูกลอย
        ข. วงจรความเร็วสูง
        ค. วงจรปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
        ง. วงจรโช๊ค

    19. วงจรการทำงานของคาร์บูเรเตอร์ที่ทำหน้าที่รักษาระดับของน้ำมันเชื้อเพลิงภายในห้องลูกลอยให้คงที่อยู่ตลอดเวลา คือข้อใด
        ก. วงจรลูกลอย
        ข. วงจรความเร็วสูง
        ค. วงจรปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
        ง. วงจรโช๊ค


    20. ส่วนประกอบของปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบสูบเรียงในข้อใดที่ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
        ก. เพลาลูกเบี้ยว
        ข. ชุดลูกปั๊ม
        ค. กัฟเวอร์เนอร์
        ง. สิ้นส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลย


1.ง

2.ค

3.ข

4.ค

5.ข

6.ค

7.ค

8.ค

9.ข

10.ก

11.ค

12.ข

13.ก

14ก

15.ก

16.ข

17.ง

18.ค

19.ก

20.ค
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบช่างก่อสร้าง  

1. ไม้ที่ทำไม้แบบ ควรเป็นไม้ชนิดใด
ก. ไม้กระบาก        ข. ไม้สน        ค. ไม้สัก        ง. ไม้ตะเคียน


2. ลวดผูกเหล็กส่วนใหญ่ใช้เบอร์อะไร
    ก. 10            ข. 14            ค. 18            ง. 23


3. เหล็กเส้นส่วนใหญ่มีขนาดความยาวเท่าใด
    ก. 5 เมตร        ข. 10 เมตร        ค. 15 เมตร        ง. 20 เมตร


4. การฉาบปูนควรมีความหนาเท่าใด
    ก. 10 ซม.        ข.  5 ซม        ค. 3 ซม.        ง. 1 – 5 ซม.


5. ความสูงของประตูห้องน้ำคือเท่าไร
    ก. 1.70 เมตร        ข. 1.80 เมตร        ค. 2.00 เมตร        ง. 2.20 เมตร


6. ไม้ชนิดใดที่นำมาทำเสาเข็มไม้
    ก. ไม้แดง        ข. ไม้สน        ค. ไม้ไผ่            ง. ไม้ตะเคียน


7. ส่วนสำคัญที่สุดของอาคารพักอาศัย
    ก. ฐานราก        ข. เสา            ค. คาน            ง. หลังคา


8. CEMENT – WATER มีชื่อว่าอะไร
ก.  MORTAR           ข. CEMENT – PASTE       ค. CONCRETE        ง. ปูนฉาบ


9.  MORTAR เป็นส่วนผสมของอะไร
    ก. ปูน – น้ำ        ข. ปูน – น้ำ – ทราย    ค. ปูน – น้ำ – หิน    ง. น้ำ – ทราย – หิน


10. CEMENT มีส่วนประกอบอะไรเป็นสำคัญ
    ก. ฟอสเฟต        ข. ฟอสฟอรัส        ค. แคลเซียม        ง. ฟลูออไรด์


11. หินเบอร์ 4 มีขนาดเท่าไร
    ก. 5 – 20 mm        ข. 20 – 40 mm         ค.  75 – 100 mm        ง. 100 – 1,000 mm


12. ทรายที่เหมาะในการผสมคอนกรีตมากที่สุดคือแหล่งใด
    ก. ทรายจากทะเล                ข. ทรายจากแม่น้ำลำคลอง
    ค. ทรายจากพื้นดิน                ง. ทรายจากมหาสมุทร


13. ทรายหยาบในการผสมคอนกรีตมีขนาดประมาณ
    ก.  2 – 3 mm        ข.  7. 8 mm        ค. 10 mm        ง. 10 mm ขึ้นไป    


14. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องไม่เป็น
    ก. กรด – ด่าง        ข. เกลือ            ค. เศษวัชพืช        ง. ถูกทุกข้อ

15. น้ำในข้อใดไม่เหมาะสมแก่การนำมาผสมคอนกรีต
    ก. น้ำประปา        ข. น้ำจืด            ค. น้ำไม่มีรส – ไม่มีกลิ่น        ง. น้ำทะเล    


16. ก่อนเทคอนกรีตควรจะเทน้ำลงในแบบก่อนเพื่ออะไร
    ก. เพื่อไม่ให้ไม้แบบดูดน้ำจากคอนกรีต        ข. เพื่อไม่ให้คอนกรีตแข็งจนเกินไป
    ค. เพื่อไม่ให้ปูนแข็งตัวก่อนกำหนด              ง. ผิดทุกข้อ


17. การเทคอนกรีตโครงสร้าง ใช้มาตราส่วนผสม
    ก. 1 : 2 : 4           ข. 1 : 3 : 5         ค. 1 : 2 : 3          ง.ใช้ได้ทุกข้อ


18. วัสดุที่ใช้ถมชนิดใดที่รับแรงได้ดีที่สุด
    ก. ทรายถม        ข. ดินลูกรัง        ค. หินคลุก        ง. ถูกทุกข้อ


19. ขนาดของไม้แบบคานคือ
    ก. 1 x 2 นิ้ว        ข. 2 x 8 นิ้ว         ค. 1 x 8 นิ้ว         ง. 4.5 x 5 นิ้ว    


20. การบ่มคอนกรีตทำเพื่อ
    ก. ให้คอนกรีตแข็งแรง          ข. ให้น้ำในคอนกรีตระเหยช้า
    ค. ไม่มีข้อใดถูก                    ง. ถูกทั้ง ก. ข.เฉลย


1.ก

2.ค

3.ข

4.ง

5.ข

6.ข

7.ก

8.ข

9.ข

10.ก

11.ข

12.ข

13.ก

14.ง

15.ง

16.ก

17.ก

18.ค

19.ข

20.ง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
1. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในตัวนำไฟฟ้าหมายถึงอะไร
    ก. กระแสไฟฟ้า        ข. แรงดันไฟฟ้า            ค. ค่าความต้านทาน        ง. กำลังไฟฟ้า


2. ความต้านทานของร่างกายมนุษย์ มีค่าประมาณเท่าใด
    ก. 100 โอห์ม – 500 โอห์ม                    ข. 500 โอห์ม – 1 กิโลโอห์ม    
   ค. 5 กิโลโอห์ม – 10 กิโลโอห์ม               ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


3. สิ่งที่ทำให้อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ เรียกว่าอะไร
    ก. กระแสไฟฟ้า        ข. แรงดันไฟฟ้า            ค. ค่าความต้านทาน    ง. กำลังไฟฟ้า


4. โวลต์ คือหน่วยวัดของอะไร
    ก. กระแสไฟฟ้า        ข. แรงดันไฟฟ้า            ค. ค่าความต้านทาน    ง. กำลังไฟฟ้า


5. หน่วยเทียบของ มิลลิ (m)  มีค่าเท่ากับ
    ก. 1x 103             ข. ก. 1x 106            ค. 1x 10-3        ง. 1x 10-6


6. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรอนุกรมจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
    ก. มีค่าต่างกันในแต่ละจุด                       ข. มีค่าเท่ากันทุกจุด        
    ค. มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้า                    ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.


7. แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลต์ ต่อเข้ากับตัวต้านทานค่า 10 โอห์ม และ 20 โอห์ม ที่ต่อกันเป็นแบบขนานจะมีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทานทั้งสองเท่าใด
ก.    ตกคร่อม 4.5 โวลต์ เท่ากัน                
ข.    ตกคร่อม 9 โวลต์ เท่ากัน    
ค. ตกคร่อมตัวต้านทาน 10 โอห์ม 6 โวลต์ และตัวต้านทาน 20 โอห์ม 3 โวลต์    
ง. ตกคร่อมตัวต้านทาน 10 โอห์ม 3 โวลต์ และตัวต้านทาน 20 โอห์ม 6 โวลต์


8. อัตราทนกระแสไฟฟ้าของฟิวส์ หมายถึงอะไร
    ก. ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมให้ผ่านฟิวส์ไปได้    ข. ปริมาณกระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่ยอมให้ผ่านฟิวส์ไปได้
    ค. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นในวงจร               ง. ไม่มีข้อถูก


9. ข้อดีของการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์แทนฟิวส์คือข้อใด
    ก. มีขนาดเล็กกว่า    ข. มีราคาถูกกว่า    ค. สามารถหาใช้งานได้ทั่วไป    ง. สามารถทำการ Reset แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้


10. ข้อใดกล่าวถึงการต่อสายดินได้ถูกต้อง
    ก. เป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว                  ข. สามารถต่อจากระบบสายส่งหรือต่อที่ตัวอุปกรณ์ก็ได้
    ค. หลักสายดินควรฝังลึกลงในดินอย่างน้อย 1 ฟุต    ง. ถูกทุกข้อ


11. จุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าคืออะไร
    ก. การควบคุมความเร็วรอบ                    ข. การหมุนกลับทิศทาง    
    ค. การเริ่มเดินและหยุดเดิน                ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.


12. ข้อใดเป็นตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ ที่นิยมใช้แพร่หลายมากที่สุด
    ก. ไวร์วาวด์              ข. ฟิล์มโลหะ        ค. คาร์บอนผสม        ง. ออกไซด์ของเหล็ก


13. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่แบบใด ที่ให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุด
    ก. แบบฟิล์มโลหะ        ข .แบบคาร์บอนผสม    ค. แบบไวร์วาวด์        ง. แบบออกไซด์ของเหล็ก


14. เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทาน มีชื่อเรียกว่าอะไร
    ก. วัตต์มิเตอร์        ข. มิลลิแอมมิเตอร์    ค. โอห์มมิเตอร์        ง. แอมมิเตอร์


15. การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าอาศัยหลักการใด
    ก. การเหนี่ยวภายในตัวเอง (Self-Inductance)        ข. การเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน (Mutual-Inductance)
    ค. ช่องว่างระหว่างขดลวด                                       ง. การเก็บประจุ


16. ความต่างศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอยต่อ P-N สำหรับไดโอดชนิดซิลิกอนมีค่าเท่าใด
    ก. 0.3 V            ข. 0.4 V            ค. 0.7 V            ง. 2.0  V


17.ทรานซิสเตอร์ประกอบด้วย 3 ขั้ว มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง    
    ก. Drain, Source, Gate                                     ข. Anode,Cathode, Gate    
    ค. Main terminal 1,Main terminal 2,Gate             ง. Emitter,Base,Collector


18. โดยทั่วไปทรานซิสเตอร์ประกอบด้วย 3 ขา ในกรณีที่มี 2 ขา ส่วนตัวถังจะหมายถึงขาใด
    ก. อิมิตเตอร์            ข. เบส            ค. คอลเลคเตอร์        ง. กราวด์


19. การต่อแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร จะต้องต่อแบบใด
    ก. ต่อแบบอันดับ        ข. ต่อแบบขนาน        ค. ต่อไปทั้งสองแบบ    ง. ผิดทั้งหมด


20. ส่วนปลายของหัวแร้งบัดกรีโดยทั่วไปนิยมทำมาจากโลหะชนิดใด
    ก. ทองแดง            ข. เงิน            ค. ทอง            ง. เหล็ก


เฉลย


1.ก

2.ข

3.ข

4.ข

5.ค

6.ข

7.ง

8.ก

9.ง

10.ก

11.ค

12.ข

13.ก

14.ค

15.ข

16.ค

17.ง

18.ค

19.ก

20.ก

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ในราคาเพียงชุดละ  399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
3. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ iamaom5@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้