ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่าย แนวข้อสอบผู้อํานวยการโรงเรียน รอง ผอ. ผู้ช่วย
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่าย แนวข้อสอบผู้อํานวยการโรงเรียน รอง ผอ. ผู้ช่วย

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกล็อก โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2011-12-09)
จำหน่ายแนวข้อสอบผู้อํานวยการโรงเรียน รอง ผอ. ผู้ช่วย

ความรอบรู้ทั่วไป ชุดที่ 5 (ความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 1)

1.ศปภ. ย่อมาจาก

             ก. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งชาติ                 ข. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

white\" class="MsoNormal">            ค. ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย         ง. ศูนย์กลางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


2.ประธาน ศปภ. คือบุคคลใดต่ไปนี้

                   ก. นายเฉลิม  อยู่บำรุง                                             ข.
[color=#ffffffffffffffffffffffff]ปลอดประสพ สุรัสวดี

           ค. พลตำรวจเอกประชา  พรหมนอก                                ง. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


3.ความหมายของคำราชาศัพท์ “พระวาโย”

             ก. ไต                                                                                     ข. หลอดลม

             ค. ท้อง                                                                                  ง. เส้นเลือด


4. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ตามข้อใด

             ก. 12 มกราคม                                                                     ข. 11 มกราคม

             ค. 12 กุมภาพันธ์                                                                ง. 11 กุมภาพันธ์


5. ผู้ใดคือโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

             ก. นาย
พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ                                     ข. นาย
ยุรนันท์ ภมรมนตรี

             ค. นางสาว
ลีลาวดี วัชโรบล                                              ง. นาย
นพพพร ปุณณกัณฑ์


6. แผนบริหารราชการแผ่นดินระยะ 4 ปี กำหนดตั้งแต่ ปีใดถึงปีใด

             ก. พ.ศ. 2551-2554                                                            ข. พ.ศ. 2550 -2553

             ค. พ.ศ. 2549 -2552                                                           ง. พ.ศ. 2548 -2551


7. ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับ “Merchant of death” มากที่สุด

             ก. กลุ่มก่อการร้ายสากล                                                    ข. กลุ่มกบฏกองกำลังติดอาวุธ

             ค. ผู้ค้าอาวุธสงคราม                                                          ง. โจรสลัดค้าของเถื่อน
8. กีฬาโอลิมปิค 2012 จัดขึ้น ณ สถานที่ใด

             ก. จัน                                                                                    ข. เยอรมัน

             ค. อินเดีย                                                                             ง. อังกฤษ


9. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาดิน เปรี้ยว ดินพรุ ตามแนวทางในโครงการพระราชดำริ

ก. แกล้งดิน                                                                         ข. แก้มลิง

             ค. ฝ่ายทดน้ำ                                                                        ง. ป่าเลน


10. ปัจจุบันเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่เท่าไร

             ก. ฉบับที่ 8                                                                          ข. ฉบับที่ 9

             ค. ฉบับที่ 10                                                                        ง. ฉบับที่ 11


11. อุปกรณ์ในข้อใดที่เกิดปัญหาทุจริตในการสอบโอเน็ตในประเทศไทย จนสำนักข่าวรอยเตอร์ตีข่าว

ทั่วโลก

             ก. มือถือ                                                                               ข. นาฬิกามือถือ

             ค. เครื่องคิดเลข                                                                  ง. กิ๊บติดผม


12. เวบไซต์สังคมออนไลน์ใดมีคนใช้งานต่อวันมากที่สุดในประเทศไทย

             ก. twitter                                                                              ข. facebook

             ค. hotmail                                                                            ง. Hi5


13. ตามความเข้าใจ “โคโยตี้” เกี่ยวกับเรื่องใด

             ก. หญิงวัยเริ่มมีประจำเดือน                                            ข. การเต้น

             ค. เพลงแนว R&B                                                             ง. สุนัขจิ้งจอก


14. ผลรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมประจำปี 2553 ของชมรมวิจารณ์บันเทิง ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือ

             ก. รักแห่งสยาม                                                                  ข. ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3

ค. บอดี้ ศพ #19                                                                  ง. สวรรค์บ้านนา


15. กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 26 (2011)จัดขึ้นที่ประเทศใด

             ก. เวียดนาม                                                                         ข. มาเลเซีย

             ค. สิงค์โป                                                                            ง. อินโดนีเซีย

16.รางวัลดีเด่น "ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2551 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

             ก. นาง
อังคนา ลีละไพจิตร                                               ข. นาง
อรสุม สุทธิสาคร

             ค. นาง
ปวีณา หงษ์สกุล                                                     ง. นาง
ปริยนัดดา พันธุ์แสนกอ


17. รางวัลนายแพทย์ดีเด่นในชนบท ปี 2554 จากโรงพยาบาล ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

             ก. นพ.
สันติ ลาภเบญจกุล                                                 ข. นพ.
ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

             ค. นพ.
สมุทร จงวิศาล                                                        ง. ทุกข้อที่กล่าวมา


18. กองทุนเพื่อเกษียณอายุ คือข้อใด

ก. แอลทีเอฟ                                                                       ข. อาร์เอ็มเอฟ

             ค. เอสเอ็มอี                                                                         ง. จีดีพี


19. วันนักข่าว แห่งประเทศไทย

             ก. 5 มีนาคม                                                                         ข. 31 มีนาคม

             ค. 1 เมษายน                                                                        ง. 9 พฤษภาคม


20. การโทรเลขของประเทศไทยมีอายุกี่ปี

ก. 116                                                                                   ข. 120

ค. 133                                                                                   ง. 151


21.การทำนาเกลือ ใช้หลักวิทยาศาสตร์ตามข้อใด

             ก. การตกผลึก                                                                     ข. การระเหย

             ค. การไหล                                                                          ง. เฉพาะข้อ ก และ ข


22. การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคทวีปเอเชีย ประจำปี 2554 จัดขึ้นที่ประเทศใด

             ก. มองโกเลีย                                                                       ข. อิสราเอล

ค. ญี่ปุ่น                                                                                ง. สิงคโปร์


23. ข้อใดเป็นชื่อย่อองค์กรค้าโลก

ก. WFP                                                                                ข. FAO

             ค. WTO                                                                               ง UNEP


24. รองประธานรัฐสภาคนปัจจุบันคือใคร

             ก. นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช                                                  ข. นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

             ค. พลเอก
[color=#ffffffffffffffffffffffff]ธีรเดช มีเพียร                                                    ง. นาง
ภิญญา โสภิษชา


25.วันแรงงานตรงกับวันในข้อใด

             ก. 1 พฤษภาคม                                                                   ข. 2 พฤษภาคม

             ค. 3 พฤษภาคม                                                                   ง. 4 พฤษภาคม


26. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)มีมติขึ้นราคาสินค้าใด

             ก. น้ำมัน                                                                              ข. อ้อย

             ค. น้ำตาล                                                                             ง. น้ำอัดลม


27.วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ตรงกับวันในข้อใด

             ก. 19 เมษายน                                                                     ข. 22 เมษายน

             ค. 5 พฤษภาคม                                                                   ง. 10 พฤษภาคม


28. คบเพลิงโอลิมปิค จากประเทศไทยส่งต่อไปที่ประเทศใด

             ก. สิงคโปร์                                                                          ข. เวียตนาม

             ค. มาเลเซีย                                                                          ง. ญี่ปุ่น


29.ประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับสองรองจากไทยคือข้อใด

             ก. อินเดีย                                                                             ข. เวียดนาม

             ค. จีน                                                                                    ง. สหรัฐฯ


30. ประเทศใดที่มีการประมูลข้าวเพราะภาวะข้าวแพง

             ก. เวียดนาม                                                                         ข. จีน

             ค. ฟิลิปปินส์                                                                       ง. อินโดนิเซีย


31.สถานที่ใดเกิดการจลาจล จนก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองจนผู้นำเสียชีวิต

             ก. อาเจนติน่า                                                                      ข. โคลัมเบีย

             ค. ลิเบีย                                                                                ง. คองโก

32.ใครคือนายแบบ “Mr. Happy Toilet”

             ก. นายวัน                                                                            ข. นายชนม์สวัสดิ์

             ค .นายดวง                                                                           ง. นายแซม


33. ข้อใดเป็นชื่อของ โชว์บินผาดแผลง

             ก. Black Knights                                                                ข. Back Design

             ค. Back Forward                                                               ง. Black Fly


34. ประเทศที่เป็นเจ้าภาพประกวด Miss Universe ปี 2011 คือ

             ก. เวียดนาม                                                                         ข. ไทย

             ค. เวเนซูเอล่า                                                                      ง. บราซิล


35. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่8) พ.ศ. 2551มาตรา 43 (9) ห้ามมิให้ผู้ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยที่ผู้ขับขี่ไม่

ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น มีผลบังคับใช้ตามวันในข้อใด

             ก.1 พฤษภาคม 2551                                                          ข. 3 พฤษภาคม 2551

             ค. 5 พฤษภาคม 2551                                                         ง. 8 พฤษภาคม 2551


36. ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่8) พ.ศ. 2551มาตรา 43 (9) ห้ามมิให้ผู้ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์

เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา โดยที่ผู้ขับขี่ไม่

ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ถ้าทำผิดตามมาตรา 43(9) มีโทษตามข้อใด

             ก. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

             ข. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 100-1,000 บาท

             ค. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200-1,000 บาท

             ง. ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 300-1,000 บาท


37.ข้อใดคือเวบไซต์ e-Learning ที่หน่วยงานเอกชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐานจัดทำขึ้นเพื่อครูและนักเรียนใช้สำหรับการเรียนการสอน

             ก. www.school.co.uk                                                        ข. www.schoool.net

ค. www.schooolthai.net                                                   ง. www.schoolthai.co.uk
38.นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนตั้งครรภ์

             ก. ให้ออก                                                                            ข. แนะนำให้ออก

             ค. แนะนำให้ออกไปหาที่เรียนใหม่เอง                        ง. แนะนำให้คลอดก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่


39.วิกฤติการที่เรียกว่า “ Over Budget“ เกิดจากการประมูลสินค้าในข้อใดของประเทศญี่ปุ่น

             ก. กล้องดิจิตอล                                                                  ข. คอมพิวเตอร์

             ค.ข้าว                                                                                    ง. น้ำมัน


40.วัน “Labour Day” ตรงกับข้อใด

             ก. 1 พฤษภาคม                                                                   ข. 2 พฤษภาคม

             ค. 4 พฤษภาคม                                                                   ง. 5 พฤษภาคม
จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

ประกอบด้วย (เลือกตำแหน่งที่จะสอบ)
- รวมข้อสอบครบทุกเนื้อหาที่อกกสอบ ทันเหตุกาณ์ปัจจุบัน
- ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษามากกว่า 2000 ข้อ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168