ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบในปี 2547

1. พรรคไทยรักไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด – การสื่อสารโทรคมนาคม
2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ – 4 ปี/ครั้ง
3. จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) อยู่พรรค – รีพับลีกัน (Republican)
4. ประเทศไทยมีกี่กระทรวง – 20 กระทรวง
5. กระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่
6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน – ศ.เสน่ห์ จามริก
7. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชีย – อูถั่น(U Thant)
8. ผู้นำคนใดลงจากตำแหน่งหลัง APEC – มหาเธร์ (Mahathir)
9. APEC ครั้งที่ – 11
10. พันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ล่าสุด – ประเทศไทย
11. ผู้นำในภูมิภาคเอเชียคนใดกล้าโต้แย้งสหรัฐ – มหาเธร์ (Mahathir)
12. สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในทศวรรษ 1990 – โคโซโว (Kosovo)
13. ประเทศใดขอกลับเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก้ใหม่ – จีน / เยอรมัน [เข้าใจว่าน่าจะเป็นจีน]
14. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ – ญี่ปุ่น
15. อาเซียน+3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
16. ผู้นำหลังมหาเธร์ลงจากตำแหน่ง – บาดาวี (Badawi)
17. ใครเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2004 – ชิลี
18. ศาลไทยมีกี่ระบบ – 4 ระบบ [เข้าใจว่า คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร]
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน [ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน + ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 400
คน] สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 200 คน
20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ใน – ศาลยุติธรรม
21. กระทรวงใดลดภาระจากเดิมแล้วตั้งชื่อใหม่
22. อากาศเป็นพิษองค์กรใดรับผิดชอบ
23. ชื่อใหม่ของ 14 ตุลา – 14 ตุลาวันประชาธิปไตย
24. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อใด – ปี 2516
25. ประเทศไทยมีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
26. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่แบบ – 5แบบ [อะไรบ้าง ???]
27. รัฐธรรมนูญฉบับแรก – 27 มิถุนายน 2475
28. ไปทำพิธีฮัญจ์ที่เมืองใด – เมกกะ (Mecca)
29. กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้ายของสหรัฐ – อิหร่าน, เกาหลีเหนือ
30. มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ – มาเลเชีย
31. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง – ธานินท์ กรัยวิเชียร
[เข้าใจว่าทหารที่ก่อรัฐประหารให้ขึ้นมา] / สัญญา ธรรมศักดิ์ [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา]
/ อานันท์ ปันยารชุน [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์ผิดหรือเปล่า
หรือตัวเลือกที่ให้มาไม่ครบ]
32. การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มที่
33. ผู้บริหาร WTO – [ตอนนั้นน่าจะหมายถึง] ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
34. องค์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงใด – กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงพาณิชย์
[เท่าที่ได้ยินข่าวมาและจำได้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์]
35. ธรรมาภิบาลภาษาอังกฤษ คือ – Good Governance
36. ประเทศที่ต่อสู้อิรักร่วมกับสหรัฐ – อังกฤษ
37. ผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)
38. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) คือเรื่องอะไร – เศรษฐกิจ [มีหลักการ 4 ข้อ คือ
Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory]
39. ประเทศใดเป็นสมาชิกของ WTO อันดับที่147 – จีน
40. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบ – รัฐสภา [ต้องดูโจทย์กับตัวเลือกจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร]
41. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม – คิวบา [ปกครองโดยฟิเดล คาสโคร
แต่ตัวผู้นำเขาไม่ยอมรับว่าปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ต่ายโลกเสรีเขาถือว่าเป็นอย่างนั้น] / จีน
[ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ระบบการค้าเสรีในทางเศรษฐกิจ
แต่ในด้านการเมืองยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่] / เกาหลี [ถ้าเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่แน่นอน
แต่ถ้าหมายถึงเกาหลีเหนือ ปัจจุบันปกครองโดย คิมจองอิล เป็นผู้นำสูงสุดคนเดียว
และเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย] – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์จริงๆ ถามอย่างไร
และตัวเลือกที่ให้มาไม่ชัดเจน]
42. แนวคิดลัทธิดอมมิวนิสต์ – คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
43. สภาที่ปกครองอิรักตอนนี้ – สภาที่ปรึกษา / ประชาชน / อาวุโส [ไม่รู้เหมือนกัน]
44. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอย่างว่า – ประชาสงเคราะห์
45. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
[ก็น่าจะถูก]
46. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แตกต่างจากฉบับอื่นยังไง – [เดาว่า]
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ซึ่งเป็นตัวแลกจากภาคการเมือง ภาคนักวิชาการ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
47. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล
และทำหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างองค์กร
[ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิตีความเรื่องที่เป็น “ปัญหา” (problem) หรือ
“ข้อขัดแย้ง” (conflict) ระหว่างองค์กรกันแน่ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหากรณีผู้ว่า สตง.
ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติทั้งสองประเด็น]
48. ตำแหน่งข้าราชการประจำข้อใดเป็นตำแหน่งสูงสุด – ปลัดกระทรวง
49. องค์ประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อย่าง คือ – ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางคำรา: อย่างที่ 4 คือ
อำนาจอธิปไตย]
50. หลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์


ตัวอย่างข้อสอบในปี 2548
1. ปฏิญญาพุกาม –ไทย กัมพูชา พม่า ลาว [จำง่ายๆ ว่า CML + ไทย]
2. CITES เกี่ยวกับอะไร – พันธุ์พืช + สัตว์ป่าหายาก
3. NATO มีสมาชิก กี่ประเทศ? – 26 ประเทศ / 28 ประเทศ [น่าจะเป็น 26 ประเทศ: อ้างจาก Encyclopaedia
Britannica 2005]
4. นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนปัจจุบัน – บาดาวี (Badawi)
5. การปรับคณะรัฐมนตรีปัจจุบันครั้งที่เท่าไหร่ – ครั้งที่ 10 [คำตอบเป็นเหตุการณ์ตอนนั้น
ปัจจุบันเพิ่งเป็นรัฐบาลทักษิณสมัยที่ 2 ชุดที่ 1]
6. สมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีกี่ประเทศ? – 10 ประเทศ [เข้าใจว่าประเทศติมอร์ตะวันออก (Timor-Leste)
ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก]
7. BIMST-EC มีสมาชิกใหม่ 2 ประเทศ คือ – เนปาล ภูฏาน
8. ส่วนประกอบ [หรือองค์ประกอบ] ของรัฐ – ดินแดน ประชากร รัฐบาล อำนาจอธิปไตย
9. รัฐเดี่ยว คือ ลักษณะใด? – รวมศูนย์การปกครอง และมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว คือ รัฐบาลกลาง
มีอำนาจสูงสุดโดยใช้อำนาจอธิปไตยทั้งทางนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ได้อย่างเต็มที่
10. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของพรรคการเมือง
11. WTO ที่หารือรอบล่าสุด คือ – รอบโดฮา [เดือนพฤศจิกายน ปี 2001]
12. สนธิสัญญามาสทริกช์ (Maastricht Treaty) – สหภาพยุโรป (EU – European Union)
13. อาเซียน + 3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
14. WTO เกิดที่ไหน ? - - - - โมร็อคโค [ในเดือนเมษายนปี 1994]
15. APEC ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก – อุรุกวัย [โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
16. IMF ประเทศใดไม่ได้กู้
17. NAFTA (North America Free Trade Agreement) มีประเทศใดบ้าง – สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก
18. การปกครองท้องถิ่นครั้งแรก คือ – สุขาภิบาล
19. การประชุมเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
20. One-Stop Service คือ – [เดาว่า] เป็นแนวคิดที่นำมาจากภาคเอกชน ซึ่งในเชิงบริหารรัฐกิจเรียกว่า
“การจัดการสาธารณะสมัยใหม่” (NPM – New Public Management)
21. ประสิทธิภาพการผลิต คือ
22. อมาตยธิปไตย คือ – การปกครองโดยมีระบบข้าราชการเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
ซึ่งในยุครัฐบาลทหารนั้น ข้าราชการจะเป็นผู้มีอำนาจแท้จริงในเชิงการบริหารงานราชการ
แต่ในเชิงการปกครองประเทศแล้ว รัฐบาลทหารนั้นจะเป็นผู้กุมอำนาจ
ในการปกครองนี้เองที่มีพวกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในงานราชการ เรียกว่า “เทคโนแครต” (Technocrat)
23. บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1) ท่านผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมือง
2) ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และอดีตอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา
และอดีตประธานองคมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์
24. “ทักษิณานุวัตร” นักวิจารณ์คนใดกล่าว – ธีรยุทธ บุญมี [“ทักษิณานุวัตร” (Thaksinization)
แปลตรงตัวได้ความหมายว่า หมุนไปตามทักษิณ เป็นไปตามทักษิณ ทำตาม/ประพฤติตาม/ปฏิบัติตาม รัฐบาลของ
ดร.ทักษิณ ชินวัตร]
25. ประเทศไทยเสนอใครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) – ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
26. การเลือกตั้งของ USA เป็นแบบใด – Electoral Vote
27. ประชาสังคม (Civil Society) คือ [เข้าใจว่าคือ]
ลักษณะสังคมที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางการเมือง การออกกฎหมาย การกำหนดนโยบาย
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ
[แนะนำให้ไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับประชาสังคม เช่น ของธีรยุทธ บุญมี และคนอื่น]
28. อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา
1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณี - การไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย
หรือปฎิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น -
การปฎิบัติหรือละเลยไม่ปฎิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าการนั่นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม – กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
2) จัดทำรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา
[ดูได้จากโฆษณาของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
presenter หรืออ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th]
29. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ – [ต้องดูตัวเลือก เพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีดังนี้ 1)
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 3) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา, 4)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 5) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ 6)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โปรดดู รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปีพุทธศักราช
2540]
30. สภาที่ประชาชนทั่วไป 99 คน ให้คำแนะนำต่อรัฐบาลคือ – สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31. บทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
32. สิทธิใหม่ตามรัฐธรรมนูญ – ประชาชน 50,000
คนเข้าชื่อถอดถอนข้าราชการระดับสูงหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเลือกนี้หรือไม่
โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
33. การปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี – ฝรั่งเศส
34. การทุจริตใดที่ประชาชนเรียกร้องให้ตรวจสอบแต่ได้ระงับการดำเนินงานไปแล้ว – ทุจริตคลองด่าน
35. กรุงเทพฯโพลช่วงเดือนตุลาคมเรื่องใด – การเมือง การเลือกตั้ง
36. กรุงเทพฯโพลสำรวจวัยรุ่นชอบพูดคุยเรื่องใด – กิน เที่ยว ช็อปปิ้ง
37. อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งเมื่อใด สมาชิกก่อตั้งกี่ประเทศ – ก่อตั้งในปี 1967
โดยประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และประเทศไทย
38. ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) มีสมาชิกกี่ประเทศ – 25 ประเทศ
39. วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันอะไร – April’s fool day หรือ All fool’s day แปลภาษาไทยว่า
“วันเมษาคนโง่” [ข้อสอบถามอย่างนี้จริงๆ เหรอ เพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรอย่างอื่นอีก]
40. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ไม่เกี่ยวกับอะไร – [ต้องดูตัวเลือก
เพราะฉันทามติวอชิงตันมีหลักการ 4 ข้อ คือ Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory]
41. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ไม่ได้เกี่ยวกับอะไร
42. อะไรที่ไม่มีในการจัดระเบียบการปกครองราชการ – ตำบล หมู่บ้าน
43. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจ
44. ศาลมีกี่ระบบ – 4 ระบบ คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ
45. ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสังกัด – ศาลยุติธรรม
46. ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติคานอำนาจกันตามรัฐธรรมนูญอย่างไร –
รัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร
47. การที่รัฐบาลยกเลิกบริการรถเมล์ปรับอากาศ ขัดหลักอะไร
48. พจนานุกรม ที่บัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ของวัยรุ่น เป็นของสำนักพิมพ์ใด – มติชน
49. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก OPEC – บรูไน [โปรดดูตัวเลือกประกอบ]
50. ข้อใดไม่ใช่ทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ (UN) – [ต้องดูตัวเลือก
เพราะทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ
มีดังนี้ 1) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO - International Labour Organisation), 2)
องค์การอาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO - Food and Agriculture Organization of the United
Nations), 3) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO - United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization), 4) องค์การอนามัยโลก (WHO - World Health
Organization), 5) ธนาคารโลก (World Bank) และ 6) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF - International
Monetary Fund): อ้างจาก Encyclopaedia Britannica 2005 และโปรดเข้าเว็บไซต์ www.un.org]
51. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 มีความแตกต่างอย่างไร
52. ประชาธิปไตย – [ไม่รู้ว่าโจทย์จริงๆ ถามว่าอะไรไม่ชัดเจน] Democracy มาจากคำ 3 คำ คือ Demos (ปวงชน
= การปกครองของประชาชน) + Kratein (ปกครอง = การปกครองโดยประชาชน) + Kratos (อำนาจ =
การปกครองเพื่อประชาชน)
53. ประเทศไทยและจีนเริ่มความสัมพันธ์ตอนไหน – เริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จากการ “จิ้มก้อง”
หรือส่งบรรณาการ หลักฐาน คือ พวกเครื่องชามสังคโลก แต่ความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่นั้นเริ่มตั้งแต่ 1
กรกฎาคม 2518 จากการที่อดีตรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเข้าพบท่านประธานเหมาเจ๋อตง)
54. 9/11 ปีใด – 2001 เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบิน 4 ลำพุ่งชนสถานที่สำคัญต่างๆ
ของสหรัฐ
โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังนี้ วันที่ 11 กันยายน 2001 เวลา 8.46 น. (เวลาในท้องถิ่น)
ผู้ก่อการร้ายได้ขับเครื่องบินลำแรกจากบอสตันพุ่งเข้าชนตึกด้านทิศเหนือของ World Trade Center
ในกรุงนิวยอร์ก อีกประมาณ 15 นาทีต่อมา เครื่องบินลำที่ 2 จากบอสตันเช่นกัน พุ่งเข้าชนตึกด้านทิศใต้ของ
World Trade Center
โครงสร้างของอาคารทั้งสองเสียหายอย่างหนักเนื่องจากผลของการพุ่งชนและไฟที่ปะทุขึ้นมาในตัวอาคาร เวลา
9.40 น. เครื่องบินลำที่ 3 จากเขตวอชิงตัน ดี.ซี. พุ่งเข้าชนด้านทิศตะตกเฉียงใต้ของเพนตากอน
(ที่ทำการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ) ซึ่งตั้งอยู่นอกตัวเมือง ทำให้ส่วนนั้นของโครงสร้างระเบิดและไฟไหม้
ในเวลาช่วงชั่วโมงต่อมา เครื่องบินลำที่ 4 จากนิวอาร์ก รัฐนิวเจอร์ซี
พุ่งตกลงในเขตชนบทของรัฐเพนซิลเวเนีย
หลังจากผู้โดยสารของเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งเหตุการณ์นั้นทางมือถือเพื่อพยายามหาทางจัดการกับผู้ก่อการร้าย
55. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันฉบับที่เท่าใด – ฉบับที่ 9 (2545-2549)
56. จังหวัดใดบ้างใช้กฎหมายอิสลาม – ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล


เอกสารชุดที่ 3 ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความ

วันสอบข้อเขียน: วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2548 เวลา 10.00 – 11.00 น. มีกระดาษมาให้ 2 แผ่น
ขอให้เขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ เลขประจำตัวสอบให้ครบ และตอบคำถามให้ตรงประเด็นและชัดเจน
หมายเหตุ ผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการตรวจข้อสอบวิชาเรียงความ
จะต้องเป็นผู้สอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดจำนวนสาขาละ 100 คน

ตัวอย่างข้อสอบในปี 2546

สาขาการระหว่างประเทศ
ท่านคิดว่าสหรัฐอเมริกาจะทำการบุกอิรักหรือไม่ ถ้าบุกผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
และท่านคิดว่าสหรัฐอเมริกามีเหตุผลอะไรในการทำสงคราม จงแสดงความคิดเห็น [จำเนื้อความโจทย์ไม่ได้แน่ชัด
แต่จำได้ว่าเป็นคำถามในเชิงนี้]

ตัวอย่างข้อสอบในปี 2547

สาขาการเมืองการปกครอง
โจทย์ถามทั้งหมด 2 ข้อใหญ่ด้วยกัน
1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่? ปีอะไร? มีทั้งหมดกี่มาตรา?
2. ในกรณีการสลายการชุมนุมประท้วงม็อบท่อก๊าซไทย-มาเลย์ ซึ่งรัฐบาลใช้ความรุนแรงในการเข้าปราบปราม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่

ตอบ
1. ฉบับที่ 16 ปี 2540 (ตราไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2540) มีทั้งหมด 336 มาตรา
2. ผมเริ่มจากการมองปัญหาโดยภาพรวม ผมคิดว่าการที่รัฐบาลใช้ความรุนแรง ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
เพราะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพในการออกเสียงคัดค้านต่างๆ ได้
ส่วนเรื่องของผู้ชุมนุมประท้วงก็ควรจะอยู่ในขอบเขตสิทธิของตนเอง
และไม่ควรละเมิดการกระทำอันสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป
[ผมเขียนแนวประมาณไม่เข้าข้างรัฐบาลหรือผู้ชุมนุมประท้วงมากเกินไป แต่เป็น “กลาง” มองปัญหาให้กว้าง
และเปรียบเสมือนว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์ และมองดูสภาพเหตุการณ์โดยรวม – ผู้เขียน]
ในช่วงสุดท้ายหรือบทสรุปผมได้เขียนบทกลอนไว้
... [บทกลอน] … [ซึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้ว – ผู้เขียน]
[บทกลอนซึ่งผู้เขียนเขียนในการตอบเรียงความ
ผมเข้าใจว่าเป็นการขมวดปมความคิดเกี่ยวกับมุมมองตามที่กล่าวมาข้างต้นและสื่อให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้เ

ขียนเอง – ผู้เรียบเรียง]
[ข้อเสนอแนะ: เมื่อเข้าใจคำถามแล้ว การตอบควรจะแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก
และควรยกเหตุผลและตัวอย่างมาประกอบ คล้ายๆ การทำข้อสอบอัตนัย – ผู้เขียน]

สาขาบริหารรัฐกิจ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการเอื้ออาทรของรัฐบาล

ตอบ
เห็นด้วย แต่ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ
ถือว่าเป็นการกระจายโอกาสสู่ประชาชนในระดับรากหญ้าให้มีโอกาสมากขึ้น
[จากการคุยกับผู้เขียนมีขอแนะนำว่าให้นำไปต่อยอดทางความคิด หรือประยุกต์ตามความคิดที่เหมาะสม
ซึ่งผมเห็นว่าตัวอย่างการตอบข้างต้นนั้นเป็นการสรุปวิธีคิด
แต่ในการสอบผมเห็นว่าควรจะมีการให้รายละเอียด
แสดงความเห็น หาเหตุผลสนับสนุนหรือยกตัวอย่าง รวมทั้งสรุปประเด็น – ผู้เรียบเรียง]

สาขาการระหว่างประเทศ
สวัสดีครับพี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พี่สอบเข้ามาได้โดยการการสอบตรงที่น้องหลายๆ คนกำลังเตรีมตัวเพื่อจะสอบเช่นกันอยู่ในขณะนี้
จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เห็นข้อสอบเมื่อ 2 ปีที่แล้วและได้สอบผ่านเข้ามา
พี่พอจะมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบและทำข้อสอบที่อยากแนะนำน้องๆ ดังนี้ครับ

“จงบอกนโยบายต่างประเทศที่ประเทศไทยควรมีต่อประเทศต่างๆ ในยุคปัจจุบัน พร้อมอธิบายอย่างละเอียด”

ก่อนอื่น น้องต้องตีความโจทย์ให้แตกก่อนว่า เขาต้องการสื่ออะไร และคำตอบที่เขาต้องการเป็นไปในลักษณะใด
โดยที่ประเด็นได้ดังนี้ครับ
1. นโยบายต่างประเทศ  อาศัยความรู้ที่สั่งสมมาในเรื่องลักษณะพื้นฐานทั่วไปของประเทศไทย
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายต่างๆ ในอดีต และลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของประเทศหรือภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนิยาม
2. ประเทศไทย  น้องต้องรู้จักประเทศไทยให้ดีพอ เพื่อที่จะรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเรา
เพื่อให้เป็นการกำหนดนโยบายที่ยังประโยชน์สูงสุดต่อประเทศของเรา ภูมิภาคของเรา และสังคมโดยรวม
3. ยุคปัจจุบัน  มีสภาพเป็นเช่นไร และอะไรทำให้ปัจจุบันมีสภาพเช่นนั้น
อะไรเป็นสิ่งดีและอะไรเป็นสิ่งไม่ดี ปัจจุบันมีอะไรและอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศ ภูมิภาคเรา
และสังคมโดยรวม
ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น เป็นประเด็นที่น้องจะต้องหาคำตอบให้ตัวน้องให้ได้ ตำตอบใครจะครอบคลุม
ละเอียดถี่ถ้วนและมีมิติเพียงใด ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของน้องเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ
การดูจากโทรทัศน์ การฟังจากวิทยุ การใช้งานอินเตอร์เน็ต
โดยที่ข้อมูลที่อยู่ในหัวน้องแล้วเหล่านี้ก่อนเขียนลงไป
น้องต้องแน่ใจว่ายังเป็นจริงอยู่และถูกต้องครบถ้วนที่สุดแล้ว
ต่อจากนั้นหลังจากผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ [คิดแบบแยกเป็นส่วนๆ แล้วพิจารณาแต่ละส่วนนั้น –
ผู้เรียงเรียง] โจทย์แล้วเราจะมี concept อยู่ในหัว ต่อจากนั้นเราค่อยเขียนออกมา
โดยลักษณะวิธีการเขียนที่พี่ใช้มีลักษณะดังนี้

1. เกริ่น
การเกริ่นเป็นการโยงใยความคิดของน้องจากปัญหา (หัวข้อเรียงความ)
ไปสู่เนื้อหาที่สำรองข้อมูลไว้แล้วโดนเป็น concept ที่น้องคิดลำดับขึ้นข้างต้น
น้องต้องโยงอย่างมีลำดับขั้นเข้าใจง่าย และจะมีความน่าเชื่อถือ ควรเป็นความคิดที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะ
แตกต่างจากความคิดทั่วไป โดยต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ
และควรมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไปเกี่ยวโยงเปรียบเทียบ
เพื่อให้ความคิดของน้องมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
โดยหลักการนี้ที่ว่าควรมีอยู่ในทุกส่วนของบทความของน้องนะครับ

2. รายละเอียด
ในส่วนของรายละเอียดนี้น้องต้องจัดลักษณะของหัวข้อที่มีแนวทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเอง
ถ้าหากขัดแย้งควรให้เหตุผลในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร และทำไมเราจึงคิดเช่นนั้น
แนวทางเดียวกันดังกล่าวนี้ ก็คือ concept ที่น้องวาดเอาไว้แล้วในสมอง
แล้วก็เกริ่นเชื่อมโยงไว้แล้วข้างต้นนั้นเอง
* ควรมีคำจำกัดความแล้วตามด้วยรายละเอียด โดยคำจำกัดความต้องเป็น concept หลักของย่อหน้านั้น เช่น
คำจำกัดความ : รายละเอียด
3. สรุป
เป็นส่วนที่รวบรวมเอาทุกอย่างที่น้องกล่าวมาโดยน้องต้องโยงใน concept ของทั้งหมด
กับสิ่งที่โจทย์ถามให้ได้ ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่น้องต้องปรับแต่งสิ่งต่างๆ
ให้เข้าที่เข้าทาง
และที่สำคัญคือสามารถเป็นคำตอบที่ดีมากสำหรับโจทย์ให้ได้
และน้องควรแสดงถึงจุดยืนของน้องอีกนิดที่มีต่อปัญหาและคำตอบทั้งหมด ควรแสดงวิสัยที่กว้างไกลมากขึ้น
และให้น้ำหนักในความเป็นจริงได้ของสิ่งที่น้องต้องการนำเสนอในส่วนข้างต้น
สุดท้ายนี้พี่อย่างทิ้งท้ายไว้ว่า เป็นตัวน้องให้มากที่สุด ข้อมูลส่วนต่างๆ
ที่น้องรับมาตกผลึกมันอีกที่ด้วยทัศนคติ ความคิดเห็นของตัวน้องเอง อย่ากลัวและซีเรียสเกินไป
เป็นตัวน้องเอง เป็นผู้ที่อ่านมามาก มีเหตุมีผล และบอกได้ถึงที่มาที่ไปของความคิดของน้อง

ตัวอย่างข้อสอบในปี 2548

สาขาการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันฉบับที่เท่าใด ประกาศใช้เมื่อใด มีกี่มาตรา
และการที่พรรคการเมืองเสียงข้างมากได้ที่นั่งมากกว่า 400 เสียง สำคัญหรือไม่อย่างไร?
มีผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างไร?

สาขาบริหารรัฐกิจ
เขียนเรื่อง “ความประทับใจในการบริการของภาครัฐ”

สาขาการระหว่างประเทศ
การที่สหรัฐอเมริกาทำการบุกอิรักเป็นเช่นไร และอำนาจอธิปไตยหมายถึงอะไร?


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้