ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖

อ้างอิง: หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด admin เมื่อเวลา(2014-06-06)


ดาวโหลดที่ http://www.ziddu.com/download/13469974/..rar.html

วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่
http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างสำรวจ


ข้อสอบสำรวจรังวัด


1. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่

ก. รายละเอียดของแผนที่

ข. ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ

ค. ความสวยงามของแผนที่

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

2. การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร

ก. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก

ข. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก

ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

3. ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)

ก. Triangulation ค. Gravity

ข. Traverse ง. ถูกทุกข้อ

4. วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร

ก. ขนาดและรูปร่างของโลก ค. ความสวยงามของโลก

ข. ความโค้งของโลก ง. ความใหญ่โตของโลก

5. ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก

ก. Control Point ค. Triangulation

ข. Plane Servey ง. Remote Sensing

6. ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน

ก. Control Point ค. Triangulation

ค. Plane Servey ง. Remote Sensing

หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่

7. การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร

ก. หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ

ข. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง

ค. Horizontal Control

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

8. จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร

ก. Vertical Control

ข. Horizontal Control

ค. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

9. การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น

ก. 2 ขั้น ค. 3 ขั้น

ข. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

10. ผลงานที่มีความละเอียด สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด

ก. งานขั้นที่ 4 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 3 ง. งานขั้นที่ 1

11. หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ

ก. งานขั้นที่ 1 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 1, 2 ง. งานขั้นที่ 1, 2, 3

12. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด

ก. กรมแผนที่ป่าไม้ ค. กรมแผนที่ทหาร

ข. กรมอุตุนิยมวิทยา ง. กรมแผนที่ทางหลวง13. การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร

ก. หมุดหลักฐานหลัก ค. หมุดหลักฐานย่อย

ข. หมุดหลักฐานรอง ง. ถูกทั้ง ข และ ค

14. การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร

ก. รูปทรงเรขาคณิต ค. รูปสามเหลี่ยม

ข. รูปวงกลม ง. ถูกทุกข้อ

15. งานระดับ คือ

ก. Leveling

ข. การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง

ค. วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก

ง. ถูกทุกข้อ

16. งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

17. งานวงรอบ คือ

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

18. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด

ก. การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ข. การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ค. การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ง. การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบตำแหน่ง นายช่างโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ข้อสอบ นายช่างโยธาระดับ 2 ขอเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ แล้วกันครับ ผมเองก็สอบได้ภาค ก ในครั้งนี้เหมือนกันครับ และครั้งที่สอบ ปี 2549 ผมก็ติดไปครั้งแล้วครับ แต่ครั้งนั้นติด ระดับ 1 ครับ ผมพอจำข้อสอบได้ตอนสอบระดับ 1 ภาค ข ครับและได้แลกเปลี่ยนข้อสอบกับพี่ ๆ ระดับ 2 มาบ้างครับ
การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ก. 30 นาที
ข. 60 นาที
ค. 90 นาที
ง. 100 นาที
ตอบ ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ

มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก. ตะแกรง #2
ข. ตะแกรง #3
ค. ตะแกรง #4
ง. ตะแกรง #5
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต

ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่
ก. ดินที่รองรับ
ข. ประเภทของถนน
ค. ปริมาณการจราจร
ง. น้ำหนักล้อ
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง

หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
ก. 2200 กก/ซม.2
ข. 2400 กก/ซม.2
ค. 3000 กก/ซม.2
ง. 3200 กก/ซม.2
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2

แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
ก. ท้องทะเล-มหาสมุทร
ข. บนบกหรือบ่อทราย
ค. ตามแม่น้ำ
ง. ทะเลทราย
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ

ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
ก. 1:3:5
ข. 1:2:3.5
ค. 1:2:4
ง. 1:3:4
ตอบ ค. 1:2:4

จันทันพราง คือ
ก. จันทันหัวเสา
ข. จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย
ค. จันทันชั่วคราว
ง. จันทันระหว่างหัวเสา
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา

ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
ก. เบอร์ 16
ข. เบอร์ 18
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 22
ตอบ ก. เบอร์ 16

ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า
ก. 0.80 x 1.20
ข. 0.90 x 1.00
ค. 0.90 x 1.10
ง. 0.85 x 1.10
ตอบ ข. 0.90 x 1.00
ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด
ก. 0.028 ลบ.ม.
ข. 0.038 ลบ.ม.
ค. 0.019 ลบ.ม.
ง. 1.057 ลบ.ม.
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
ก. 20 กก.
ข. 21 กก.
ค. 22 กก.
ง. 23 กก.
ตอบ ก. 20 กก.

เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด
ก. เสาเอก
ข. เสาเข็ม
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก

ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
ก. 300 กก.
ข. 320 กก.
ค. 350 กก.
ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
ก. 0.45 ลบ.ม.
ข. 0.65 ลบ.ม.
ค. 1.02 ลบ.ม.
ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ง. 5 วิธี

การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 7 วัน

กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ข. 3 วิธี

เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 11 เมตร
ตอบ ค. 10 เมตร

การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี

ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
ตอบ ง. 6 ประเภท

ในการก่อสร้างอาคารสูง 10 เมตรขึ้น จะต้องมีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่าที่เมตร
ก. 1 เมตร
ข. 1.5 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 2.5 เมตร
ตอบ ค. 2 เมตร

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. มีดังต่อไปนี้

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

1) รัฐธรรมนูญ 2550

2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา2. กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา วิชาที่สอบ

- หลักพัฒนาชุมชน

- ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

- วิชาการศึกษา

2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- พ.ร.บ. ภาษีป้าย

- พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

- พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

- ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

- การเขียนหนังสือราชการ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

- พ.ร.บ. ผังเมือง

- พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

- พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

- พ.ร.บ. สาธารณสุข

2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

- หลักบัญชีเบื้องต้น

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนักพัสดุ 2


แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ

1. ข้อใดเป็นวัสดุ

ก. เครื่องพิมพ์ดีด ข. เครื่องอัดสำเนา

ค. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ง. เครื่องคอมพิวเตอร์


2. ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………

ก. มีสัญชาติไทย

ข. จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค. จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

ง. ถูกทุกข้อ


3. ประกาศประกวดราคา ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง ไม่น้อยกว่า…………

ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 25 วัน ง. 30 วัน


4. การพัสดุหมายถึง

ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง ข. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ค. การโอน การแลกเปลี่ยน และการจำหน่วยพัสดุ ง ถูกทุกข้อ


5. ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………

ก. 100.- บาท ข. 200.- บาท ค. 300.- บาท ง. 400.- บาท


6. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………

ก. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน ข. เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ค. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ ง. ถูกทุกข้อ


7. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน

ก. 4 คน ข. 3 คน ค. 2 คน ง. 1 คน


8. การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน วงเงิน 18,500.- บาท จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ตราขึ้นในปี…………

ก. พ.ศ. 2536 ข. พ.ศ. 2537 ค. พ.ศ. 2538 ง. พ.ศ. 253910. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………

ก. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ข. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

ค. ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ง. ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง


11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี

ก. 4 ปี ข. 3 ปี ค. 2 ปี ง. 1 ปี


12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


13. หลักประกันซองประกวดราคา จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)

ก. 10 วัน ข. 15 วัน ค. 20 วัน ง. 30 วัน


14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..

ก. กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

ข. กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

ค. กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

ง. กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร


15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน แยกได้เป็น………..ประเภท

ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท


16. ทรัพย์สินตามรายละเอียด ข้อ 15. ได้แก่…………

ก. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ข. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์

ค. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ง. ถูกทุกข้อ


17. เครื่องแบบ จัดเป็นวัสดุประเภท…………..

ก. วัสดุงานบ้านงานครัว ข. วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค. วัสดุสำนักงาน ง. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. หัวหน้าหน่วยงาน

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. ผิดทุกข้อ


19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………

ก. แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ข. ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน

ค. ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ง. ถูกทุกข้อ


21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….

ก. ขอยืมด้วยวาจา ข. ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. ง. ผิดทุกข้อ


22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..

ก. 3 วัน ข. 7 วัน ค. 10 วัน ง. 15 วัน


23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร กระทำโดยวิธี…………

ก. เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ ข. ใช้ใบเบิกพัสดุ

ค. ทำหนังสือขอเบิก ง. ถูกทุกข้อ


24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ ข. เจ้าพนักงานพัสดุ

ค. หัวหน้างานพัสดุ ง. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ


25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………

ก. ขายทอดตลาด ข. ขายโดยวิธีประมูลราคา

ค. ขายโดยวิธีตกลงราคา ง. ขายโดยวิธีสอบราคา
26. สังหาริมทรัพย์คือ…………

ก. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ข. ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ค. ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ง. ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก


27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………

ก. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ข. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

ค. ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ง. ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน


28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….

ก. บ้าน ที่ดิน ข. นาฬิกา สร้อยคอ

ค. รถยนต์ เก้าอี้ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


29. การจำหน่ายเป็นสูญ พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. ถูกทุกข้อ


30. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนให้ลงจ่ายทันที แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน

ก. 15 วัน ข. 25 วัน ค. 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย ง. 45 วัน


31. พัสดุ หมายถึงอะไร

ก. วัสดุ ข. ครุภัณฑ์ ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ


32. พัสดุของกรุงเทพมหานครสามารถแลกเปลี่ยนกับเอกชนได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก………..

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร


33. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าพนักงานพัสดุ คือ…….

ก. สำนักงาน ป.ป.ป. ข. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ง. ถูกทุกข้อ


34. เจ้าพนักงานพัสดุซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะต้องรับโทษ………..

ก. โทษทางวินัย ข. โทษทางคดีอาญา ค. โทษทางคดีแพ่ง ง. ถูกทุกข้อ

35. คำว่า “งบประมาณ” คือ………..

ก. เงินที่ใช้จ่ายในระบบราชการ ข. วงเงินที่จะใช้ซื้อหรือจ้างโดยประมาณ

ค. งบดุลของส่วนราชการโดยประมาณ ง. ประมาณการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง


36. เจ้าพนักงานพัสดุจะตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณได้จากเอกสาร……….

ก. พรบ.งบประมาณรายจ่าย

ข. สมุดบัญชีเงินฝาก

ค. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ง. ข้อ ก. และข้อ ค.


37. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ส่วนราชการใช้เป็น………..

ก. ราคาเฉลี่ย ข. ราคาท้องตลาด ค. ราคาสูงสุด ง. ผิดทุกข้อ


38. ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คือ………….

ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักงบประมาณ ค. กรมบัญชีกลาง ง. ผิดทุกข้อ


39. ผู้ที่แจ้งราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ คือ…………

ก. กรมโยธาธิการ ข. สำนักงบประมาณ ค. กระทรวงการคลัง ง. กระทรวงพาณิชย์


40. หากท่านต้องการทราบแหล่งผลิต หรือ สถานที่ขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ สามารถหาได้จาก……….

ก. หนังสือพิมพ์ ข. วิทยุ โทรทัศน์

ค. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง ง. ถูกทุกข้อ


41. หากกำหนดค่าปรับเมื่อส่งพัสดุเกินกำหนดเวลา อัตราร้อยละ .02 ต่อวัน หมายความว่าราคาพัสดุ 1,000,000 บาท จะต้องปรับวันละ…………..

ก. 2,000 บาท ข. 20,000 บาท ค. 200 บาท ง. 20 บาท


42. หากมีเหตุขัดข้องในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ กำหนดไว้ ผู้มีอำนาจยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม คือ …………

ก. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ง. ยกเว้นไม่ได้
43. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง หน่วยงานจะไม่ทำสัญญา โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน………..

ก. ได้ ข. ไม่ได้

ค. ได้บางกรณี ง. ได้เฉพาะวงเงินไม่เกิน 500 บาท


44. เอกสารประกวดราคา คือ………

ก. ประกาศประกวดราคา ข. รายละเอียดประกอบประกาศประกวดราคา

ค. ใบเสนอราคา ง. ถูกทุกข้อ


45. ในการเปิดซองประกวดราคา ผู้ที่อ่านราคาที่เสนอทุกรายให้ทราบทั่วกัน คือ…………

ก. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


46. โต๊ะที่ท่านนั่งทำข้อสอบขณะนี้ หากท่านได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล ท่านจะต้องลงบัญชีประเภท………….

ก. บัญชีโต๊ะ ข. ทะเบียนครุภัณฑ์

ค. บัญชีพัสดุ ง. ทะเบียนสังหาริมทรัพย์


47. เจ้าพนักงานพัสดุจะสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมพัสดุได้อย่างไร

ก. ช่วยเก็บข้อมูลของพัสดุที่รับผิดชอบ

ข. ช่วยพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ

ค. ใช้บทบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

ง. ใช้ได้ทุกข้อ


48. กระดาษที่ส่วนราชการใช้ในการจัดทำหนังสือราชการ เอกสารราชการส่วนใหญ่ จัดซื้อจากที่……….

ก. บริษัทกระดาษไทย ข. โรงงานผลิตกระดาษแห่งประเทศไทย

ค. โรงงานกระดาษบางปะอิน ง. จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด
49. การซื้อและการจ้างของกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือ กฎหมาย………….

ก. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2532

ข. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538

ค. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538

ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535


50. อำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ของปลัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา มีวงเงิน……….

ก. ไม่เกิน 5 ล้านบาท ข. ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ค. ไม่เกิน 20 ล้านบาท ง. ไม่เกิน 40 ล้านบาท


51. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานของกรุงเทพมหานคร จัดซื้อจากที่……….

ก. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ข. บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย

ค. บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

ง. บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด


52. การกำหนดมูลค่าหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญา โดยทั่วไปกำหนดในอัตรา………..

ก. ร้อยละ 20 ข. ร้อยละ 15 ค. ร้อยละ 10 ง. ร้อยละ 5


53. โรงพยาบาลกลาง ต้องการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ 1 เครื่อง วงเงิน 1,000,000 บาท ต้องดำเนินการโดย……….

ก. วิธีสอบราคา ข. วิธีประกวดราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ


54. อำนาจในการอนุมัติให้ซื้อตาม ข้อ 53. เป็นของ……….

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ง. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล


55. การจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกิน………

ก. ร้อยละ 5 ข. ร้อยละ 10 ค. ร้อยละ 15 ง. ร้อยละ 20


56. การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม วงเงิน 60,000 บาท จะต้องดำเนินการโดย………..

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ57. เครื่องถ่ายเอกสารเป็นพัสดุประเภท………..

ก. วัสดุสำนักงาน ข. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค. ครุภัณฑ์สำนักงาน ง. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


58. การแลกเปลี่ยนพัสดุระหว่างหน่วยงานเป็นอำนาจของ…………

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ


59. งานจ้างเหมาปกติทั่วไป จะต้องทำการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน………วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอส่งมอบงาน

ก. 10 วันทำการ ข. 5 วันทำการ ค. 3 วันทำการ ง. 2 วันทำการ


60. สำนักงานเขตพระนครจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม วงเงิน 800,000 บาท จะต้องดำเนินการโดย………..

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีประกวดราคา ง. วิธีพิเศษ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                
1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตรา
3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์
4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่
6.ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน
7.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
8.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน
9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด
11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 11 มิถุนายน
ค 19 สิงหาคม
ง 23 ธันวาคม
12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก มาตรา 18
ข มาตรา 21
ค มาตรา 22
ง ทุกข้อ
13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้
14.วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
ก ราชการกำหนด
ข รัฐบาลกำหนด
ค ก.ค.ศ.กำหนด
ง ค.ร.ม.กำหนด
15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก มาตรา 82
ข มาตรา 90
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100


17.ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 90 วัน
ข 60 วัน
ค 30 วัน
ง 120 วัน
18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข ลาออกจากราชการ
ค ตาย
ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว
19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด
ก ว่ากล่าวตักเตือน
ข ภาคทัณฑ์
ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท
21.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
ก รัฐมนตรีว่าการฯ
ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
ง เลขาธิการ ก.ค.ศ.
22.คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
ก 28 คน
ข 27 คน
ค 23 คน
ง 21 คน
23.วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ก 24 ธันวาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 21 กุมภาพันธ์
ง 12 มิถุนายน
24.คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก ครู
ข คณาจารย์
ค ผู้บริหารสถานศึกษา
ง ผู้บริหารการศึกษา
25.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
ก สก.สค.
ข ครุสภา
ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง คุรุสภา
26.ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
ก ค่าธรรมเนียม
ข เงินอุดหนุน
ค ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
27.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก 23 คน
ข 21 คน
ค 17 คน
ง 15 คน
28.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
ก วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ข มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
ค ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
ง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
29.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
ก 3
ข 4
ค 5
ง 6
30.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
ก มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
31.คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
ก ภาคทัณฑ์
ข ตักเตือน
ค เพิกถอนใบอนุญาต
ง ยกข้อกล่าวหา
32. 17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
ก กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ข ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ง ถูกทุกข้อ
33.การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6
ข การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3
ค การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง ถูกทุกข้อ
34.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?เด็ก?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
ก เยาวชนอายุ 7 ? 18 ปี
ข เด็กอายุระหว่าง 7 ? 16 ปี
ค เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
35.ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ภายใน.........นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
ก 7 วัน
ข 15 วัน
ค หนึ่งเดือน
ง เก้าสิบวัน
36.ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก นายกรัฐมนตรี
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37. ?มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา?จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก หมวด 4
ข หมวด 6
ค หมวด 8
ง หมวด 9
38.วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
ก 19 สิงหาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 20 ธันวาคม
ง 24 ธันวาคม
39.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?ผู้สอน?ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ข ครู
ค คณาจารย์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
40.ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค เลขาธิการ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
41.ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก ย่างเข้าปีที่เจ็ด
ข เจ็ดปี
ค เจ็ดปีบริบูรณ์
ง ไม่เกินเจ็ดปี
42.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
43.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค อ.ก.ค.ศ.
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
44.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?พนักงานเจ้าหน้าที่?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก เลขาธิการ ส.พ.ฐ
ข ปลัดกระทรวง
ค รัฐมนตรี
ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
45.ตรงกับความหมายของ ?การศึกษาตลอดชีวิต?ตามพระราชบัญญัติฯ
ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม
ง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

46.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
ก 6 ข้อ
ข 5 ข้อ
ค 4 ข้อ
ง 3 ข้อ
47.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ก มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ข มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
ง ทุกข้อ
48.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง ถึง....
ก พ่อแม่ของบุคคลนั้น
ข ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น
ค ความสามารถของบุคคลนั้น
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
49.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4
50.สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
ก การศึกษาตามอัธยาศัย
ข การศึกษาในระบบ
ค การศึกษานอกระบบ
ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้
51.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4
52.ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข โรงเรียน
ค ศูนย์การเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
53.การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก....
ก พัฒนาการของผู้เรียน
ข ความประพฤติ
ค สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
54.การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
ก 6
ข 5
ค 4
ง 7
55.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
ก 27
ข 59
ค 31
ง 26
56.ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น
57.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก 4
ข 3
ค 2
ง 5
58.ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา
ง รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา
59.การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
ก ปริมาณสถานศึกษา
ข จำนวนประชากร
ค วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ง ทุกข้อถูกต้อง
60.มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
ก มาตรา 8
ข มาตรา 39
ค มาตรา 10
ง มาตรา 22
61.การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
ก ความรู้ คุณธรรม
ข กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ค พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
ง เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด
62.ตามพระราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข ครู
ค สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
64.หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
ก โรงเรียน
ข โรงเรียนเอกชน
ค สพท.
ง สพฐ.
65.ข้อใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ก ระดับก่อนประถมศึกษา
ข ระดับประถมศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา
ง ทุกข้อ
66.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ค 3 ประเภท
ง 4 ประเภท
67.ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ?คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา? คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
ก รัฐมนตรี
ข เลขาธิการ สพฐ.
ค ปลัดกระทรวง
ง ผู้อำนวยการสำนักฯ
68.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข หนึ่งเดือน
ค สิบห้าวัน
ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
69.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
ก 7 กรกฎาคม
ข 24 ธันวาคม
ค 12 มิถุนายน
ง 21 กุมภาพันธ์
70.ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก ส่วนกลาง
ข เขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง ทุกข้อ
71.หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก สำนักงานรัฐมนตรี
ข สำนักงานปลัดกระทรวง
ค สพฐ.
ง สอศ.
72.การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็น
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง พระราชบัญญัติฯ
73.ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
ก ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ
74.คณะกรรมการในข้อใดมีหน้าที่...พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา...การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...ฯ
ก คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง คณะกรรมการอุดมศึกษา
75.หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
ข ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ
ค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
76.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
ก 1 ชุด
ข 2 ชุด
ค 3 ชุด
ง 4 ชุด
77.หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
ก กระทรวงศึกษาธิการ
ข สพฐ.
ค สพท.
ง โรงเรียน
78.ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
ก สำนักงานปลัดกระทรวง
ข สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน
ค โรงเรียน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
79.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก ปลัดกระทรวง
ข รองปลัดกระทรวง
ค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ง เลขาฯปลัดกระทรวง
80.ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก ยุบเลิก
ข โอน
ค ยุบ
ง แยก
81.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษา
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
82.ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
ก การรักษาราชการแทน
ข การปฏิบัติราชการแทน
ค การรักษาการในตำแหน่ง
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
83.สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
ก สพฐ.
ข สกอ.
ค สอศ.
ง สำนักงานปลัดกระทรวง
84.การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
ก สำนักทดสอบทางการศึกษา
ข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ค สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักทดสอบกลาง
85.การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
ก กลุ่มอำนวยการ
ข กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค กลุ่มนโยบายและแผน
ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86.การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
ก ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
87.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ก สามสิบวัน
ข หกสิบวัน
ค เก้าสิบวัน
ง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
88.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
ก รัฐมนตรี
ข คณะรัฐมนตรี
ค เลขาฯ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวง
89. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
ก ภาคทัณฑ์
ข ให้ออก
ค ลดขั้นเงินเดือน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
90.ข้อใดไม่ถือเป็น ?เงินเดือน?
ก เงินวิทยฐานะ
ข เงินประจำตำแหน่ง
ค เงินเดือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
91.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ ?กงช.?
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค ปลัดกระทรวง
ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
92.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ?กงช.?
ก ปลัดกระทรวง
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
93.วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ข รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
94.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
95.วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ
ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
96.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 24 ธันวาคม
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 12 มิถุนายน
ง 20 สิงหาคม
97.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก สกสค.
ข กงช.
ค สพฐ.
ง สพท.
98.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
ก หมดอายุ
ข ถูกสั่งเพิกถอน
ค ถูกสั่งพักใช้
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
99.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
ข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ค แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง ทุกข้อ


100.จากข้อความ ?ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ? เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
ก จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปจากข้อสอบ ที่ มช. ออก ที่อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่
?   ให้ไว้ 14 ส.ค. 2542 ประกาศรก* 19 ส.ค. 42
?   บังคับใช้วันถัดในราชกิจจานุเบกษา
?   การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
?   สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของเอกชน
?   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
?   มาตราฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตราฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
การประกันคุณภาพภายใน ----- หน่วยงานต้นสังกัด+สถานศึกษา จัดทำ
การประกันคุณภาพภายใน ----- เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- จัดทำรายงานประจำปี --- เสนอต่อต้นสังกัด
การประกันคุณภาพภายใน ----- นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- รองรับการประกันภายนอก (ทุก 5 ปี)
?   การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาของสถานจากภายนอก
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน)
?   สำนักงานรับรองมาตราฐาน ----- กำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และประเมินคุณภาพการศึกษา
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- จัดทำทุก 5 ปี เริ่มประเมินครั้งแรก 2547
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- หน่วยงานไม่ได้มารตราฐาน รายงานต่อ ต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้สถานศึกษาปรับปรุง
?   ผู้สอน หมายความว่า ครู คณาจารย์ ในสถานศึกษาต่างๆ
?   ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรทำหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการศึกษานอกสถานศึกษาระดับ
เขตการศึกษาขึ้นไป
?   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
?   ม.8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2.สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
?   ม.9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ
2. กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกำหนดมาตราฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ ทุกระดับประเภทการศึกษา
4. ส่งเสริมมาตราฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน
        องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
?   ม.10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
?   ม.13 บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับประโยชน์ดังนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความสามารถความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู การให้การศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การลดหย่อนภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
?   ม.การจัดการศึกษามีสารูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
?   การศึกษาในระบบ กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดผมประเมินผล
เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
?   การกศึกษานอกระบบ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลประเมินผล หลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
?   การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม จากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งการเรียนรู้
?   การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาไม่น้อยกว่า ปี ก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
?   การศึกษาภาคบังคับ มี 9 ปี ป.1-ม.3 อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปี
ทีเก้าขอภาคบังคับ ------ หลักเกณฑ์ วิธีการนับอายุ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
?   การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-- ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศาสนา เด็กพิการ ความต้องการพิเศษ
2. โรงเรียนได้แก่โรงเรียนรัฐ เอกชน สถาบันศาสนา
3. ศูนย์การเรียน สถานที่เรียนหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ฯลฯ
?   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
?   การจัดการเรียนรู้ -- ให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา --- รวมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
?   ให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนจาก -- พัฒนาการของผู้เรียน -- ความประพฤติ -- การสังเกตพฤติกรรมการเรียน -- การร่วมกิจกรรม -- การทดสอบ - ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาและรูปแบบการศึกษา
?   ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ? กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
?   ให้สถานศึกษา -- จัดทำสาระของหลักสูตร (8 สาระ)

ไว้เป็นแนวทางนะค่ะ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา
ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด

ก. 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

ข. 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

ค. 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2549

ง. 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2550

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน

ก. 200  คน

ข. 242  คน

ค. 250  คน

ง. 270  คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มีจำนวนกี่คน

ก. 25  คน

ข. 35  คน

ค. 100  คน

ง. 200  คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักนิติธรรม

ข. หลักธรรมรัฐ

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักการปกครองประเทศ

5. “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ก. พระบรมราชโองการ

ข. พระบรมราโชวาท

ค. พระราชดำรัส

ง.  พระราชดำริ6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ข. ประธานศาลยุติธรรม

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

ก. มีชื่อย่อว่า คตส.

ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549

ค. แต่งตั้งโดย คปค.

ง. มีนายนาม  ยิ้มแย้ม  เป็นประธาน

8. หน้าที่ของ คมช.

ก. ป้องกันประเทศ

ข. รักษาความสงบเรียบร้อย

ค. ปราบปรามทุจริต

ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ก. คปค.

ข.  สนช.

ค.  คมช.

ง.  คตส.

10. ข้อใดคือปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. คณะกรรมตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย  ฤชุพันธ์  เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. คปค.

ข. คมช.

ค. สนช.

ง. ปปช.

12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด  คือข้อใด

ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง

ข. ทำประชาพิจารณ์

ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา

ง. ออกเสียงประชามติ

13. ลงนามสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานคณะมนตรีแห่งชาติ

ง. บุคคลตามข้อ ข และ ค ร่วมกัน

14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ

ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ

15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้  จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ก. ฉบับที่ 34

ข. ฉบับที่ 35

ค. ฉบับที่ 36

ง. ฉบับที่ 37

16. องค์กรที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง

ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

ก. การประหยัดพลังงาน

ข. การป้องกันอุบัติเหตุ

ค. การมีระเบียบวินัย

ง. การออกกำลังกาย

18. GDP  หมายถึงข้อใด

ก. การรวมตัวเข้มแข็งทาสงเศรษฐกิจ

ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

ก. เงินเฟ้อ

ข. เงินฝืด

ค. เงินตึง

ง. อุปสงค์  อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าสารีเสรี

ก. APEC

ข. GMO

ค.GATT

ง.FTA

21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่

ก. 19

ข.  20

ค.  21

ง.  22

22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต

ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. แนวคิด

ข. ทฤษฎี

ค. ปรัชญา

ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ก. NT

ข. A-NET

ค. O-NET

ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

ก. อินเดีย

ข. จีน

ค. เวียดนาม

ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. MTV

ข. QTV

ค. EDTV

ง.  ETV

29. เป้าหมายของแฟนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

ก. ร้อยละ 5

ข. ร้อยละ 10

ค. ร้อยละ 15

ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

ข. ยะลา-ปัตตานี-สตูล

ค. ปัตตานี-ยะลา-สงขลา

ง. ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล

แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน  ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                    ข. อังกฤษ
ค.  ฝรั่งเศส                                                                              ง.  สวีเดน
คำตอบ   ข. การพัฒนาชุมชน  มีที่มาจากคำว่า
การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
ก.  คนในสังคม                                                                       ข.  นายกรัฐมนตรี
ค.  กำนัน                                                                                 ง.  ผู้ใหญ่บ้าน
คำตอบ  ก.  ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน  การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม  การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม  ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ


ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
ก.  นายอำเภอ                                                                         ข.  ปลัดอำเภอ
ค.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน                                                               ง.  คนในชุมชน
คำตอบ  ง.  การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ  มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง


การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด  ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน                                            ข.  การใช้ทรัพยากรในชุมชน
ค.  การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน                                  ง.  การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
คำตอบ  ก.  แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
ก.  ความต้องการของชุมชน                                                    ข.  การช่วยเหลือตนเอง
ค.  การศึกษาภาคชีวิต                                                              ง.  การริเริ่มของประชาชน
คำตอบ  ค.  การศึกษาภาคชีวิต 
(Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน  การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป  ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
ก.  มีสิทธิและเสรีภาพ                                                            ข.  มีอิสรภาพ
ค.  ความเสมอภาค                                                                  ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.
การพัฒนาชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน
ก.  มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
ข.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
ค.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
ง.  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
คำตอบ  ง.  กรมพัฒนาชุมชน มีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
1.  มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
2.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
3.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส

การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
ก.  บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
ข.  นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
ค.  นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
ง.  นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน


คำตอบ  ก.  การพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


ข้อใด มิใช่ พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีคุณธรรม
ค.  การทำให้คนมีความสุข                                                     ง.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
คำตอบ  ง.  การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป


การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น  อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน เป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน  มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน


การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน  เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ  ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน  เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน  และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน


ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
ก.  คนในชุมชน                                                                      ข.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค.  นักพัฒนาชุมชน                                                                ง.  เทคโนโลยี
คำตอบ
ง.  การพัฒนาชุมชนนั้น  มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ  คนในชุมชน  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กลวิธีในการพัฒนา  กระบวนการพัฒนา  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ  การบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชน  การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น


ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
ค.  การทำให้คนมีคุณธรรม                                                     ง.  การทำให้คนมีความสุข
คำตอบ  ข.  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น  ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว  ชุมชนเข้มแข็ง  ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้

แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  หมายถึงข้อใด
ก.  การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
ข.  การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
ค.  การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
ง.  การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
คำตอบ  ค.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป


ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ                                   ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ                                                           ง.  ทรัพยากรในชุมชน
คำตอบ  ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน  ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น


กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ค.  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ง.  การประสานงาน
คำตอบ   ก.  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมงานแผน  แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ


จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
ก.  ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน                                    ข.  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
ค.  การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ                                        ง.  การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
คำตอบ  ข.  หลักการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน  ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน


สังคมหรือชุมชน  จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
ก.  ปัญหาและอุปสรรค                                                           ข.  ผู้นำ
ค.  การกำหนดนโยบาย                                                          ง.  การวางแผน
คำตอบ  ก.  สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป


ตามหลักการพึ่งพาตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
ก.  เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกิดขีดความสามารถของชุมชน
ข.  เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
ค.  เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
ง.  เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาได้แล้ว
คำตอบ  ก.  จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน  การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง  การขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นเรื่องกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน


การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน  จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
ก.  แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล
ข.  ความต้องการของประชาชนในชุมชน
ค.  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.   การพัฒนาชุมชนเป็นวิธี
(Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล  ความต้องการของประชาชนในชุมชน  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีใด
ก.  หลักการมีสิ่งตอบแทน                                                      ข.  หลักการแรงจูงใจ
ค.  หลักการความเชื่อค่านิยม                                                  ง.  หลักการบังคับ
คำตอบ  ข.  การพัฒนาชุมชน จะต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

กลวิธีหรือการพัฒนาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  การให้การศึกษาอบรม                                                       ข.  การจัดระเบียบชุมชน
ค.  การสร้างผู้นำ                                                                     ง.  การพัฒนารายบุคคล
คำตอบ ง.  กลวิธีหรือวิธีการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี อาทิ การให้การศึกษาอบรม  การจัดระเบียบชุมชน  การสร้างผู้นำ การสร้างกลุ่มและองค์การ  การวางแผนและโครงการการผสานงาน เป็นต้น


ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ก.  สหกรณ์ชุมชน                                                                   ข.  กลุ่มเครื่องทอจัดสาน
ค.  กิจกรรมชุมชน                                                                   ง.   ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจะแสดงออกในรูปแบบของกลุ่มทางกิจกรรมต่างๆ สหกรณ์ชุมชน กลุ่มพัฒนาการเกษตร   ฯลฯ


ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางสังคม
ก.  บุคลากรในชุมชน                                                              ข.  ทรัพยากรต่างๆ
ค.  สิ่งแวดล้อมชุมชน                                                              ง.  งบประมาณ
คำตอบ  ง.  ชุมชนจะประกอบไปด้วยบุคลากรในชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่ละที่  และเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนข้อใดไม่ใช่ปรัชญาหรือแนวคิดของการพัฒนาชุมชน
ก.  การจัดหางานให้ชุมชน     ข.  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ค.  การร่วมมือร่วมใจของชุมชน             ง.  การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
คำตอบ ก.
ปรัชญาหรือแนวคิดของพัฒนาชุมชนมีหลายประการ  อาทิ  การพัฒนาคนในชุมชน  ความร่วมมือของประชาชน  การสนับสนุนจากรัฐ  เป็นต้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบ  พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554

- รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- รวมข้อสอบเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.

1.                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ก.       พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2536

ข.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ค.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2534

ง.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2535

ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2.                   การเก็บรักษาพัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

ก.       เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

ข.       ตรวจสอบพัสดุให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ค.       ซ่อมแซมพัสดุเมื่อเกิดการชำรุด

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

3.                   ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค.       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.       ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ       ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.             การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีตกลงราคา  ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมีอำนาจภายในวงเงินในการอนุมัติเท่าใด

ก.       ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข.       ไม่เกิน 500,000 บาท

ค.       ไม่เกิน 250,000 บาท

ง.       ไม่เกิน 100,000 บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.                   เงินงบประมาณ  หมายความว่า

ก.       งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข.       งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค.       ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ค.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

6.                   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า

ก.       พนักงานเทศบาล

ข.       พนักงานสุขาภิบาล

ค.       พนักงานเมืองพัทยา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

7.                   ข้อใดคือเหตุผลที่สามารถให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการได้

ก.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประเทศ

ข.       เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค.       เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ง.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประชาชน

ตอบ       ข.  เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.                   ระเบียบฉบับนี้ประกาศไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก.       วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ข.       วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ค.       วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538

ง.       วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538

ตอบ       ก.  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

9.                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าใดต่อไปนี้

ก.       เปิดซองใบเสนอราคา

ข.       ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ค.       พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

10.           ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่ยอมเข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       เรียกผู้เสนอราคาคนเดิมมาทำสัญญาใหม่

ข.       เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้ง

ง.       รายงานการประมูลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

ตอบ       ข.  เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

11.                ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       คณะกรรมการเปิดซองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ข.       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ค.  ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

12.           ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้  จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  และให้แนบหนังสือประเภทใดประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

ก.       ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ข.       ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

ค.       ให้แนบหนังสือที่ทางราชการออกให้

ง.       ให้แนบสำเนาหนังสือที่ทางราชการออกให้

ตอบ       ข.  ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

13.           ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ถือว่าผู้นั้น

ก.       ส่อทุจริ

ข.       กระทำผิดวินัย

ค.       กระทำผิดตามกฎหมาย

ง.       กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

ตอบ       ง.  กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

14.                การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาไม่เกินกี่บาท

ก.       ไม่เกิน  50,000  บาท

ข.       ไม่เกิน  40,000  บาท

ค.       ไม่เกิน  30,000  บาท

ง.       ไม่เกิน  20,000  บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน  50,000  บาท

15.           ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ากระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก.       รัฐสภา

ข.       สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ค.       สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.       สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ       ค.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16.                ระเบียบฉบับนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้

ก.       มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข.       ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ค.       การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

17.                ในกรณีใดที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ  หรือกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก.       การจ้างที่ไม่สามารถเจรจากับลูกจ้างเรื่องอัตราค่าตอบแทนได้

ข.       การจ้างที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเกินควร

ค.       การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

ง.       การซื้อที่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ตอบ       ค.  การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

18.                ก่อนจะดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีจะต้องทำอย่างไร

ก.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ข.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ค.       ให้ผู้เบิกจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ง.       ให้ผู้เบิกจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ตอบ       ข.  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

19.           ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในรายงานเสนอเหตุผลจะต้องมีราคาประเมินจากบุคคลใดต่อไปนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง

ก.       ราคาประเมินจากทางราชการ

ข.       ราคาประเมินจากทางเจ้าของที่

ค.       ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

ง.       ราคาประเมินจากผู้สันทัด

ตอบ       ก.  ราคาประเมินของทางราชการ

20.           คณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลใดต่อไปนี้

ก.       กรรมการการเงิน

ข.       กรรมการการคลัง

ค.       กรรมการพัสดุ

ง.       กรรมการบริหาร

ตอบ       ง.  กรรมการบริหาร

21.           ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงาน  ซึ่งผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติควรมีคุณวุฒิตามข้อใด

ก.       ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

ข.       ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ค.       ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ง.       ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตอบ       ง.  ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึก)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖)
 ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 


- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้