ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตำแหน่งงานว่าง สำนักงาน ก.พ. ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตำแหน่งงานว่าง สำนักงาน ก.พ. ปี 2555 เปิดรับสมัครแล้ว

อ้างอิง: หัวข้อนี้ยกเลิกปักหมุด Thaionline1 เมื่อเวลา(2013-03-01)
1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643716286607500

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง ของเรือนจำกลางนครพนม จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647273250091250

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์,นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024393372500

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์(สสจ.อุดรธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649855267591250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644689233170000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตร (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644691455826250

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649107363060000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650016241185000

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642904329420000

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643123830982500

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643125220045000

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643798620982500

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648302923372500

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : จพ.รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648304299153750

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ(รพ.หัวหิน) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648276102903750

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649168236497500

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648094294778750

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647386708060000

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ฉะเชิงเทรา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642954621763750

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644801499420000

21.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักพัฒนาสังคม จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644873112545000

22.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647198252747500

23.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649872608685000

24.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647296006497500

25.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647303589622500

26.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647306601341250

27.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650958233413026

28.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลพังงา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644049390513750

29.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลกงไกรลาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648990555247500

30.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648935075247500

31.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649883302278750

32.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักกายภาพบำบัด(สสจ.สมุทรปราการ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650657634935000

33.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650713048060000

34.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650836132435000

35.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 40 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649960617903750

36.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650687598685000

37.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650002635247500

38.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647436071341250

39.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024055403750

40.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน สน.ผบ.ดม. จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กองทัพอากาศ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649054260560000
1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643716286607500

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง ของเรือนจำกลางนครพนม จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647273250091250

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์,นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024393372500

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์(สสจ.อุดรธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649855267591250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644689233170000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตร (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644691455826250

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649107363060000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650016241185000

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642904329420000

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643123830982500

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643125220045000

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643798620982500

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648302923372500

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : จพ.รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648304299153750

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ(รพ.หัวหิน) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648276102903750

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649168236497500

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648094294778750

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647386708060000

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ฉะเชิงเทรา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642954621763750

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644801499420000

21.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักพัฒนาสังคม จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644873112545000

22.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647198252747500

23.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649872608685000

24.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647296006497500

25.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647303589622500

26.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647306601341250

27.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650958233413026

28.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลพังงา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644049390513750

29.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลกงไกรลาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648990555247500

30.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648935075247500

31.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649883302278750

32.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักกายภาพบำบัด(สสจ.สมุทรปราการ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650657634935000

33.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650713048060000

34.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650836132435000

35.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 40 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649960617903750

36.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650687598685000

37.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650002635247500

38.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647436071341250

39.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024055403750

40.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน สน.ผบ.ดม. จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กองทัพอากาศ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649054260560000

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643716286607500

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง ของเรือนจำกลางนครพนม จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647273250091250

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์,นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024393372500

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์(สสจ.อุดรธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649855267591250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644689233170000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตร (เขต 2) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644691455826250

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649107363060000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650016241185000

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642904329420000

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643123830982500

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643125220045000

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634643798620982500

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648302923372500

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : จพ.รังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน(รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648304299153750

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตการ(รพ.หัวหิน) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648276102903750

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649168236497500

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648094294778750

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร(โรงพยาบาลดำเนินสะดวก) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647386708060000

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(สสจ.ฉะเชิงเทรา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634642954621763750

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644801499420000

21.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักพัฒนาสังคม จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644873112545000

22.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647198252747500

23.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649872608685000

24.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647296006497500

25.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประมง จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647303589622500

26.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647306601341250

27.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ทั่วไป ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650958233413026

28.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โรงพยาบาลพังงา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634644049390513750

29.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลกงไกรลาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648990555247500

30.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634648935075247500

31.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649883302278750

32.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักกายภาพบำบัด(สสจ.สมุทรปราการ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650657634935000

33.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650713048060000

34.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650836132435000

35.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 40 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649960617903750

36.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650687598685000

37.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650002635247500

38.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634647436071341250

39.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634650024055403750

40.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานการเงินและบัญชี แผนกการเงิน สน.ผบ.ดม. จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กองทัพอากาศ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634649054260560000

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ เข้าทำงานสำนักงาน กพ. ทุกตำแหน่ง สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
songfeng705 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดีมากๆคคับ
ขอบคุณคับ
poppy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
เยี่่ยมไปเลย เปิดรับเยอะมากๆ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้