ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป จำนวน 427 อัตรา สมัคร 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2555 นี้
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป จำนวน 427 อัตรา สมัคร 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2555 นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. เมื่อเวลา(2012-09-16)
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศจำนวน 427 อัตรา <รับออนไลน์>(27 ก.พ.-4 มี.ค.55)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศจำนวน 427 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 4 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ จำนวน 91 อัตรา
2. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค (แบ่งเป็น 13 พื้นที่) จำนวน 336 อัตรา

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท , ปริญญาตรี , ปวส.

วันและเวลาการสอบข้อเขียน
สอบในวันที่ 28 - 29 เมษายน 2555

การทดสอบข้อเขียน
วิชาที่สอบมี 4 วิชา ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยต้องมีคะแนน T-score ของแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่
- ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง
- ความถนัดทางเชาว์ปัญญา
- ภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีทั้งหมด 36 หน้า มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 สำนักงานใหญ่ หน้า 1 – 4
1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 หน้า 5 – 6
1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 หน้า 7 - 9
1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 หน้า 10 - 11
1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 หน้า 12 - 13
1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 หน้า 14 - 15
1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 หน้า 16 - 17
1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 หน้า 18 - 20
1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 หน้า 21 - 23
1.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 หน้า 24 - 26
1.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 หน้า 27 - 29
1.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 หน้า 30 - 32
1.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นจะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย,เทพา)สตูล, พัทลุง) หน้า 33 - 34
1.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่พิเศษ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
เฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอเทพา) หน้า 35 - 36

2. ผู้สมัครงานในตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นตำแหน่งนิติกร
อายุต้องไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครงานในตำแหน่งนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ ประกาศไว้ในหน้า 24.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศจำนวน ๔๒๗ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร

1. อัตราและคุณสมบัติของผู้สมัครที่เปิดรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ มีทั้งหมด 36 หน้า มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สำนักงานใหญ่ หน้า 1 – 4
1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาค 1 หน้า 5 – 6
1.3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (พิษณุโลก) ภาค 1 หน้า 7 - 9
1.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ลพบุรี) ภาค 1 หน้า 10 - 11
1.5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อุดรธานี) ภาค 2 หน้า 12 - 13
1.6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (อุบลราชธานี) ภาค 2 หน้า 14 - 15
1.7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 หน้า 16 - 17
1.8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 หน้า 18 - 20
1.9 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 หน้า 21 - 23
1.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 หน้า 24 - 26
1.11 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เพชรบุรี) ภาค 4 หน้า 27 - 29
1.12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 หน้า 30 - 32
1.13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่จังหวัดสงขลา (ยกเว้นจะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย,เทพา)สตูล, พัทลุง) หน้า 33 - 34
1.14 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ยะลา) ภาค 4 (พื้นที่พิเศษ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
เฉพาะใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ, อำเภอนาทวี, อำเภอสะบ้าย้อย, อำเภอเทพา) หน้า 35 - 36
2. ผู้สมัครงานในตำแหน่ง
2.1 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
2.2 ตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และ ปวส. อายุต้องไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นตำแหน่งนิติกร
อายุต้องไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
3. ผู้สมัครงานในตำแหน่งนิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่ได้ ประกาศไว้ในหน้า 24.

+++ คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะออกจำหน่าย เร็วๆ นี้โปรดติดตาม +++

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 1.2 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2555
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบที่จะว่าแล้วก็ยากสำหรับคนอย่างเรา เพราะข้อสอบให้คำนวณ 60% ได้

ส่วนใหญ่ มาจากวิชา 1. Power System 1-2 ,2. Circuit 1-2 , 3. Building , 4. Protection
โดยเฉพาะข้อ 1 ,2 ออกเยอะ ลองไปดู การหา pu, กระแสฟอลต์, ลัดวงจร L-G, L-L-G , การหาขนาด CB ,หากำลังงาน , หาค่าไฟฟ้า ฯลฯ

จำได้แค่เนี้ยอะเพื่อน ขอบอกว่ามั่วอย่างเดียว เพราะลืมหมด ความจิงก้อไม่ได้ยากอะไรถ้ารู้แนว เพราะโจทย์ง่ายกว่าตอนที่สอบที่มหาลัย แต่ก็ลืมหมด ถ้าอ่านไปและเตรียมตัวอย่างดีก็น่าจะทำได้ แล้วข้อสอบที่นี่ก็ดีตรงที่เป็นปรนัยหมด ก็เลยมั่วได้ ส่วนที่อื่นนั้น ก็ไม่รู้จะเป็นไง เพราะข้อสอบแต่ละที่ไม่เหมือนกัน
ส่วนข้อสอบที่หัวหิน ก้อคล้ายๆกะที่ชลบุรี แต่จะง่ายกว่า แต่ว่าตรงคำนวณจะเป็นอัตนัย แต่ก็ไม่ยากมาก เพราะใช้ Building หมด แล้วก็คำนวณง่าย แบบชาวบ้านๆ ละพอดีพึ่งเรียน Building มาก็เลยพอทำได้ แล้วก็มี Circuit ให้คำนวณ แต่ก็ง่ายกว่าที่ชลเยอะ แบบว่าแค่ใช้ความรู้พื้นฐาน
ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้คับเพื่อนๆ มีไรก็เมลมาได้ รึจะโทร รึจะโพส อะไรก้อได้

กฟภ.ส่วนกลางที่เคยสอบนะ 1.IC คือไรทางไฟฟ้ากำลัง 2.ฮาโมนิค 3.relay coordition 4.การไฟฟ้ามีหน้าที่อะไร
กฟน. ส่วนมากคำนวณหากระแสฟอลต์ทุกแบบ แล้วก็เซอร์กิตธรรมดาไม่ยาก หากระแส แรงดัน เทวินิน นอตัน แล้วก็ภาษาอังกฤษ
กฟผ. ข้อสอบง่ายแต่เยอะไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าเลย

1 คิดเลบเร็ว ทักษะการคิด
2 ภาษาอังกฤษเยอะมากยากด้วย

3.ลักษณะนิสัยอันนี้ทำเรื่อยแต่ทำให้ทันไม่ปวดหัวเท่าไหร่
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499
. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2483
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน
. กรมอนามัย ข. กองไฟฟ้าภูธร
. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองไฟฟ้าชนบท
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล
. นายสือ ล้ออุทัย ง. นายออกสิน ชีวะพฤกษ์
5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต
. 6 เขต ข. 76 เขต
. 14 เขต ง. 3 เขต
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. Waterworks Authority ข. Provincial Waterworks
. Provincial Electricity Authority ง. Waterworks Authority Act
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
. EPA ข. PEA
. GDP ง. APE
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด
. 19 สิงหาคม 2521 ข. 29 สิงหาคม 2526
. 28 กันยายน 2503 ง. 29 กันยายน 2499
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ
. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ
. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ
11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ
. สำเนาบัตรประชาชน ข. หนังสือมอบอำนาจ
. ใบเปลี่ยนชื่อ ง. สำเนาทะเบียนบ้าน
12. ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง
. ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ข. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
ค. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป ง. ถูกทุข้อ
13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร
. กำลังการใช้งาน ข. หน่อยการใช้ไฟฟ้า
. ความเร็วกระแสไฟฟ้า ง. อัตราตามช่วงเวลาของวัน
14. ค่า FT คือค่าของอะไร
ก. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
ข. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงค. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือนง. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิตการส่ง15. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
. 35 คน ข. 36 คน
. 40 คน ง. 45 คน
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
. 250 คน ข. 400 คน
. 480 คน ง. 630 คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ
. นายยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายชัย ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 74 คน

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 76 คน

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 70 คน

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 24 คน

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

. 17 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 16 คน

. 18 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 17 คน

. 19 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 18 คน

. 20 คน มีประธาน 1 คน และองคมนตรีอื่นอีก 19 คน

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

.ประธานวุฒิสภา

ง. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) วิศวกร (ไฟฟ้า) พนักงานบบัญชี พนักงานช่าง (โยธา)
วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม) วิศวกร (โยธา) นักการเงิน พนักงานช่าง (เครื่องกล)
พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ นักพัสดุ และตำแหน่งอื่นๆ

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันต้นปี 2555 มีค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ 9,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 3,000 บาท ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย 2,000 บาท

1. รายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555 เท่ากับเท่าใด

ก. 176,000 บาท ข. 158,000 บาท

ค. 152,000 บาท ง. 134,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ง. คำนวณหารายได้ค่าบำรุงสมาชิกสำหรับปี 2555

เงินสดรับจากค่าบำรุงสมาชิก 155,000

หัก ค่าบำรุงสมาชิกรับล่วงหน้าปลายปี 12,000

ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับต้นปี 9,000 21,000

\ รายได้ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

2. รายได้สำหรับปี 2555 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

ก. 309,000 บาท ข. 289,000 บาท

ค. 285,000 บาท ง. 261,000 บาท

จ. 265,000 บาท

ตอบ จ. คำนวณหาดอกเบี้ยรับสำหรับปี 2555

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 29,000

หัก ดอกเบี้ยค้างรับต้นปี 3,000

\ ดอกเบี้ยรับ 26,000

ยอดรวมรายได้สำหรับปี 2555

ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

การจัดสัมมนา 58,000

จำหน่ายวารสาร 43,000

ดอกเบี้ยรับ 26,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 4,000

\ ยอดรวม 265,000

3. ในปี 2555 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเท่ากับเท่าใด

ก. 106,000 บาท ข. 62,000 บาท

ค. 82,000 บาท ง. 86,000 บาท

จ. 58,000 บาท

ตอบ ข. สมาคมไทยงบรายได้และค่าใช้จ่าย


สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได้ :

ค่าบำรุงสมาชิก 134,000

การจัดสัมมนา 58,000

จำหน่ายวารสาร 43,000

ดอกเบี้ยรับ 26,000

รายได้เบ็ดเตล็ด 4,000 265,000

ค่าใช้จ่าย :

เงินเดือน 53,000

ค่าเช่า 19,000

ค่าน้ำค่าไฟ 9,000

ค่าโฆษณา 17,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 8,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000

ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000

ค่าเสื่อมราคา 24,000 203,000

\ รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 62,000

5. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับเงินเดือนและค่าเช่ามีจำนวนเท่ากับเท่าใด

ก. 51,000 บาท ข. 93,000 บาท

ค. 77,000 บาท ง. 67,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ง. คำนวณเงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าในปี 2555

เงินเดือน 53,000

ค่าเช่า 19,000

72,000

บวก ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าปลายปี 8,000

80,000

หัก เงินเดือนค้างจ่ายปลายปี 13,000

\ เงินสดจ่ายเงินเดือนและค่าเช่า 67,0006. ในปี 2555 เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับเท่าใด

ก. 171,000 บาท ข. 187,000 บาท

ค. 174,000 บาท ง. 195,000 บาท

จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

ตอบ ก. คำนวณเงินสดจ่ายค่าโฆษณาในปี 2555

ค่าโฆษณา 17,000

หัก ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าต้นปี 5,000

\ เงินสดจ่ายค่าโฆษณา 12,000

คำนวณเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในปี 2555

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 8,000

บวก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่ายต้นปี 2,000

\ เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000

เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2555

เงินเดือนและค่าเช่า 67,000

ค่าน้ำค่าไฟ 9,000

ค่าโฆษณา 12,000

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 40,000

ค่าจัดพิมพ์วารสาร 33,000

\ ยอดรวม 171,000

7. เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

ก. 363,000 บาท ข. 339,000 บาท

ค. 567,000 บาท ง. 304,000 บาท

จ. 602,000 บาท

ตอบ ข. คำนวณเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันต้นปี 2555

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 453,000

บวก เงินสดจ่าย 171,000

624,000

หัก เงินสดรับ (155,000 + 58,000 + 43,000 + 29,000) 285,000

\ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี 339,000


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชี กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality Test

ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
หลักการบัญชีขั้นต้น


สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)1.กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร


ก.กล้ามเนื้อเกร็ง


ข.หัวใจล้มเหลว


ค.ผิวหนังไหม้


ง.แค่รู้สึกกลัว
ตอบก.


2.เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร


ก.แอมมิเตอร์


ข.โวลต์มิเตอร์


ค.โอห์มมิเตอร์


ง.วัตต์มิเตอร์
ตอบข.


3.ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์


ก.ไบอัสคงที่


ข.ไบอัสคู่


ค.ไบอัสตัวเอง


ง.ไบอัสแบบแบ่งแรงดัน
ตอบข.

4.จากรูปมีค่าความจุเท่าใด


ก.50

ข.60

ค.70

ง.80

ตอบค.

5.ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร

ก.สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า

ข.สร้างกระแสไฟฟ้า

ค.ใช้ลดความเร็วมอเตอร์

ง.ใช้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า

ตอบก.

6.ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร

ก.ควบคุมกระแสที่ผ่านขดลวดอาเมเจอร์

ข.ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์

ค.ควบคุมการหมุน

ง.การสลับทิศทางการหมุน

ตอบข.

7.ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร

ก.วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์

ข.วงจรบีเลเตอร์

ค.วงจรสวิตซ์เลเตอร์

ง.วงจรดูเลเตอร์

ตอบก.

8.ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า

ก.ไดโอตเปล่งแสง

ข.ไดโอดกำลัง

ค.ใช้ในวงจรแปลงไฟสลับเป็นไฟตรง

ง.ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง

ตอบง.

9.Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด

ก.รีดสวิตซ์

ข.ไร้รีเลย์

ค.อาร์เมเจอร์รีเลย์

ง.โซลิสเตตรีเลย์

ตอบค.

10.การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด

ก.ต่อแบบอันดับ

ข.ต่อแบบขนาน

ค.ต่อได้ทั้งสองแบบ

ง.ต่อแบบขนาน และต้องปลดแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกจากวงจร

ตอบก.

11.เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ

ก.จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขั้วบอกและขั้วลบ

ข.แรงดันตกคร่อมขดลวด

ค.ความต้านทานตกคร่อมโหลด

ง.จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน

ตอบง.

12.เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง

ก.บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์

ข.บิดบ่ายเบน, บิดคร่อม, บิดไฟฟ้า

ค.บิดสถิต, บิดไฟฟ้า, บิดแดมพ์

ง.แรงบิดบ่ายเบน, แรงบิดแรนดรอม, แรงบิดคร่อม

ตอบก.

13.แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด

ก.แบบอนุกรม

ข.แบบผสม

ค.แบบขนาน

ง.แบบอนุกรม-ขนาน

ตอบค.

14.การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย

ก.ทำการตั้งย่านวัด R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง

ข.ทำการตั้งย่านวัด DCv×50 เข็มจะค้าง

ค.ทำการตั้งย่านวัด Dcma×25 เข็มจะขึ้นละค่อยๆลง

ง.ทำการตั้งย่านวัด ACV×220 เข็มจะขึ้น-ลง

ตอบก.

15.ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ

ก.ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ข.ตรวจสอบขั้วบวก-ลบ

ค.ทำการตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ

ง.ตรวจโหลด

ตอบก.

16.ทำการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์ม แหล่งจ่าย 15V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด

ก.ปรับย่านวัด Dcma

ข.ปรับย่านวัด DCV

ค.ปรับย่านวัด ACV

ง.ปรับย่านวัด Hz

ตอบข.

17.ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดค่าผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร

ก.ตัวเก็บประจุขาด

ข.ตัวเก็บประจุชอร์ต

ค.ตัวเก็บประจุรั่ว

ง.ตัวเก็บประจุดี

ตอบก.

18.ข้อใดไม่ใช่ค่าพื้นฐานที่มัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้

ก.วัดแรงดันไฟตรง

ข.วัดค่าความต้านทาน

ค.วัดแรงดันไฟสลับ

ง.วัดค่ากระแสไฟสลับ

ตอบง.

19.การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด

ก.ต่ออนุกรมกับวงจร

ข.ต่อขนานกับโหลด

ค.ต่ออนุกรมกับโหลด

ง.ต่อในลักษณะผสม

ตอบข.

20.วงจรอนุกรมประกอบด้วย R1 = 5, R2 = 3อยากทราบว่า R3 จะต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ วงจรมีค่าความต้านทานรวมเป็น 18

ก.3

ข.5

ค.8

ง.10

ตอบง.จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality Test
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี


สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)1.คุณสมบัติในข้อใดเป็นคุณสมบัติของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
1) ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของแรงดันที่จ่ายให้กับวงจร
2) ผลรวมของกระแสที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของกระแสที่จ่ายให้กับวงจร
3)กำลังไฟฟ้าคืออัตราส่วนระหว่างกระแสกับค่าความต้านทาน
4)แรงดันแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้า
เฉลย ข้อ1
แนวความคิด
จากกฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์กล่าวไว้ว่า
ผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากกฏแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์กล่าวไว้ว่า
ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของแรงดันที่จ่ายให้กับวงจร112. กฎแรงดันของเคอร์ซอฟกล่าวว่าอะไร
1)ในวงจรไฟฟ้าปิดใดผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับศูนย์
2)ผลรวมของแรงดันตกคร่อมทั้งวงจร
3)ผลรวมของแรงดันที่จ่ายให้แก่วงจร
4)ผลรวมของกระแสไฟฟ้าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในแต่ละสาขา
เฉลย ข้อ1
แนวความคิด
จากกฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์กล่าวไว้ว่า
ผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมเท่ากับผลรวมของแรงดันที่จ่ายให้วงจร
=
ย้ายสมการจะได้

ดังนั้นกล่าวได้ว่าในวงจรไฟฟ้าปิดใด ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้ามีค่าเท่ากับศูนย์
113. คำกล่าวในข้อใดกล่าวได้ถูกต้องตามวิธีของกระแสเมช
1)แก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ารวดเร็วขึ้น
2)ง่ายต่อการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า
3)ลดขั้นตอนในการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้า
4)ถูกทุกข้อ
เฉลย ข้อ4
แนวความคำ
ทฤษฏีกระแสเมช (Mesh Current Throres)
ทฤษฏีกระแสเมช เรียกว่า “เมชเคอร์เรนท์” (Mesh current Theores) เป็นการประยุกต์กฏของเคอร์ชอฟฟ์มาใช้แก้ปัญหาให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทฤษฏีกระแสเมชจะกำหนดให้ในวงจรปิดใดๆ หนึ่งสงจรปิด จะสมมติให้มีกระแสไหลหนึ่งจำนวนและจะสมมติทิศทางของกระแสไหลไปทิศทางใดก็ได้ ดดยค่ากระแสแต่ละวงจรปิดจะเป็นอิสระต่อกัน
โดยการแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าที่ค่อนข้างยุ่งยาก สลับซับซ้อน ถ้าใช้ กฎของเคอร์ชอฟฟ์แล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ก็ได้ทฤษฎีกระแสเมช โดยการเขียนสมการกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ กับทุก Loop ที่มีการกำหนดกระแส สมมุติใน Loop นั้น ซึ่งจะต้องยึดหลังการจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality Test

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า_ไฟฟ้ากำลัง_ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ


1.กิจการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดตั้งเมื่อใด

ก. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

ค. 4 สิงหาคม 2522 ง. 14 สิงหาคม 2522

2. การจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)เกิดขึ้นเมื่อปี พศ. ใด

ก. พ.ศ. 2548 ข. พ.ศ. 2545

ค. พ.ศ. 2530 ง. พ.ศ. 2541

3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง. กระทรวงพลังงาน

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ข. อารักษ์ ชลธาร์นนท์

ค. นนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ง. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

5. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นาย
วิเศษ ชำนาญวงษ์

ค. นาย
สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ง. นาง
รัตนา กิจวรรณ

6. หน่วยงานใดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้

ก. การไฟฟ้านครหลวง ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค. นิคมอุตสาหกรรม ง. ผิดทุกข้อ

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Electricity Generating ข. Generating Authority of
Thailand


ค. Electricity Generating Authority of Thailand ง. Generating Authority

8. การแปรสภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน เกิดขึ้นในสมัยนายกคนใด

ก. นายชวน หลีกภัย ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ค. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา

9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม

ค. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล

ง. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน

10. ข้อใดเป็นพันธกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. คุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข. มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการทำงานเป็นทีม

ค. เป็นองค์กรชั้นนำในกิจการไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในระดับสากล

ง. เพื่อสรรค์สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการให้บริการด้านพลังงาน

11. ปัจจุบันค่าไฟฟ้าอัตราปรกติมีราคาเท่าไรต่อหน่วย

ก. 0.50 บาท ข. 0.75 บาท

ค. 0.86 บาท ง. 0.05 บาท

12. ใครมีอำนาจเปลี่ยนแปลงนโยบายของของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรี

ค. ผู้ว่าการ ง. ถูกทุกข้อ

13. . ใครมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ก. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ข. คณะรัฐมนตรี

ค. ประชาชน ง. คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด

ก. 4 สิงหาคม 2550 ข. 14 สิงหาคม 2550

ค. 21 สิงหาคม 2550 ง. 24 สิงหาคม 2550

15. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน

ก. 35 คน ข. 36 คน

. 40 คน . 45 คน

16. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อปี พศ. ใด

ก. พ.ศ. 2535 ข. พ.ศ. 2547

ค. พ.ศ. 2540 ง. พ.ศ. 2553

17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน

ก. 250 คน ข. 400 คน

ค. 480 คน ง. 630 คน

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ 2555) คือ

ก. นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช ข. นาย
ประสพสุข บุญเดช

ค. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ง. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

ก. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 74 คน

ข. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 76 คน

ค.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 70 คน

ง. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76 จากการสรรหา 24 คน

20. การพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. คณะรัฐมนตรีให้ออก

ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 55 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด
ข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )

ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ประวัติ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
poppy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ปิดรับ สมัครวันที่ 4 มี.ค.55 แล้วนะ รีบๆๆ สมัครกันหน่อย สมัครแล้วจร้า
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. 55

1.การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ก. 30 นาที
ข. 60 นาที
ค. 90 นาที
ง. 100 นาที
ตอบ ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ

2.มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก. ตะแกรง #2
ข. ตะแกรง #3
ค. ตะแกรง #4
ง. ตะแกรง #5
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต

3.ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่
ก. ดินที่รองรับ
ข. ประเภทของถนน
ค. ปริมาณการจราจร
ง. น้ำหนักล้อ
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง

4.หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
ก. 2200 กก/ซม.2
ข. 2400 กก/ซม.2
ค. 3000 กก/ซม.2
ง. 3200 กก/ซม.2
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2

5.แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
ก. ท้องทะเล-มหาสมุทร
ข. บนบกหรือบ่อทราย
ค. ตามแม่น้ำ
ง. ทะเลทราย
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ

6.ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
ก. 1:3:5
ข. 1:2:3.5
ค. 1:2:4
ง. 1:3:4
ตอบ ค. 1:2:4

7.จันทันพราง คือ
ก. จันทันหัวเสา
ข. จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย
ค. จันทันชั่วคราว
ง. จันทันระหว่างหัวเสา
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา

8.ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
ก. เบอร์ 16
ข. เบอร์ 18
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 22
ตอบ ก. เบอร์ 16

9.ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า
ก. 0.80 x 1.20
ข. 0.90 x 1.00
ค. 0.90 x 1.10
ง. 0.85 x 1.10
ตอบ ข. 0.90 x 1.00

10.ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด
ก. 0.028 ลบ.ม.
ข. 0.038 ลบ.ม.
ค. 0.019 ลบ.ม.
ง. 1.057 ลบ.ม.
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

11.เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
ก. 20 กก.
ข. 21 กก.
ค. 22 กก.
ง. 23 กก.
ตอบ ก. 20 กก.

12.เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด
ก. เสาเอก
ข. เสาเข็ม
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก

13.ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

14.การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
ก. 300 กก.
ข. 320 กก.
ค. 350 กก.
ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

15.จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
ก. 0.45 ลบ.ม.
ข. 0.65 ลบ.ม.
ค. 1.02 ลบ.ม.
ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

16.กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ง. 5 วิธี

17.การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 7 วัน

18.กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ข. 3 วิธี

19.เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 11 เมตร
ตอบ ค. 10 เมตร

20.การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก


ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
กรอบนโยบาย กฟภ
ผังโครงสร้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_
ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

แบบทดสอบ Personality Test
ข้อสอบวิศวกรรมโยธา
การบริหารงานก่อสร้าง
การควบคุมการก่อสร้าง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้