เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖ --]

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ข่าววันนี้ล่าสุด สมัครงานราชการ ดาวน์โหลด แจกฟรีข้อสอบ ตำรวจ ครู ทหาร พยาบาล เทศบาล อบต. อปท. อบจ. -> คู่มือสอบ แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ศอ.บต. โรงพยาบาล สสจ. -> คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Thaionline1 2012-01-18 18:58

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖


ดาวโหลดที่ http://www.ziddu.com/download/13469974/..rar.html

วิชาความรู้ทั่วไปที่ใช้สอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ.
ดาวน์โหลดที่
http://www.ziddu.com/download/14183758/testthai1.doc.html

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษา
ไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบช่างโยธา
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบนายช่างโยธา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
และตำแหน่งอื่นๆ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
แนวข้อสอบนิติกร
แนวข้อสอบบุคลากร
แนวข้อสอบวิศวโยธา
แนวข้อสอบสถาปนิก
แนวข้อสอบสันทนาการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 


Thaionline1 2012-02-05 08:32
คู่มือเตรียมสอบพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างสำรวจ


ข้อสอบสำรวจรังวัด


1. ข้อใดคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทราบในการสำรวจแผนที่

ก. รายละเอียดของแผนที่

ข. ความถูกต้องของแผนที่ในแง่ต่างๆ

ค. ความสวยงามของแผนที่

ง. ถูกทั้ง ก และ ข

2. การสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) คืออะไร

ก. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงขนาดของผิวโลก

ข. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงรูปร่างของผิวโลก

ค. การสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยคำนึงถึงความโค้งของผิวโลก

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

3. ข้อใดคือวิธีการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy)

ก. Triangulation ค. Gravity

ข. Traverse ง. ถูกทุกข้อ

4. วิธีการต่างๆที่ใช้ในการสำรวจทางยีออเดซี (Geodesy) ทำให้เราทราบถึงอะไร

ก. ขนาดและรูปร่างของโลก ค. ความสวยงามของโลก

ข. ความโค้งของโลก ง. ความใหญ่โตของโลก

5. ข้อใดเป็นการสำรวจเพื่อทำแผนที่ในบริเวณที่ไม่กว้างขวางมาก

ก. Control Point ค. Triangulation

ข. Plane Servey ง. Remote Sensing

6. ข้อใดคือการจัดทำหมุดหลักฐาน

ก. Control Point ค. Triangulation

ค. Plane Servey ง. Remote Sensing

หมุดหลักฐาน คือ จุดที่เลือกขึ้นในภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างของการทำแผนที่

7. การหาตำแหน่งที่ทำการสำรวจหาตำบลที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร

ก. หมุดหลักฐานทางแนวนอนหรือทางราบ

ข. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง

ค. Horizontal Control

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

8. จุดที่ทำการสำรวจหาระดับสูงที่แน่นอนไว้ เรียกว่าอะไร

ก. Vertical Control

ข. Horizontal Control

ค. หมุดหลักฐานทางแนวยืนหรือทางดิ่ง

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

9. การจัดลำดับความละเอียดถี่ถ้วนของผลงานไว้เป็นขั้น มีกี่ขั้น

ก. 2 ขั้น ค. 3 ขั้น

ข. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

10. ผลงานที่มีความละเอียด สูงเยี่ยม คืองานขั้นใด

ก. งานขั้นที่ 4 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 3 ง. งานขั้นที่ 1

11. หมุดหลักฐานในงานขั้นที่เท่าใดเป็นหมุดหลักฐานหลักซึ่งวางไว้ตามตำแหน่งสำคัญๆทั่วประเทศ

ก. งานขั้นที่ 1 ค. งานขั้นที่ 2

ข. งานขั้นที่ 1, 2 ง. งานขั้นที่ 1, 2, 3

12. หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางหมุดหลักฐานหลัก คือหน่วยงานใด

ก. กรมแผนที่ป่าไม้ ค. กรมแผนที่ทหาร

ข. กรมอุตุนิยมวิทยา ง. กรมแผนที่ทางหลวง13. การวางหมุดหลักฐานเพิ่มเติม เรียกว่าอะไร

ก. หมุดหลักฐานหลัก ค. หมุดหลักฐานย่อย

ข. หมุดหลักฐานรอง ง. ถูกทั้ง ข และ ค

14. การวางหมุดหลักฐานในแนวนอนเมื่อได้วางหมุดหลักฐานหลักตามจุดต่างๆแล้วทำการรังวัดเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันจะต้องทำเป็นรูปอะไร

ก. รูปทรงเรขาคณิต ค. รูปสามเหลี่ยม

ข. รูปวงกลม ง. ถูกทุกข้อ

15. งานระดับ คือ

ก. Leveling

ข. การสำรวจความถูกต้องในระดับสูง

ค. วิธีหาระยะความสูงตามแนวยืนของจุดต่างๆบนพื้นโลก

ง. ถูกทุกข้อ

16. งานโครงข่ายสามเหลี่ยม คือ

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

17. งานวงรอบ คือ

ก. Traverse Line ค. Triangulation

ข. Base line ง. Plane Servey

18. การสำรวจเพื่อลงรายละเอียดในแผนที่ คือข้อใด

ก. การเขียนรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ข. การเขียนลวดลายประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ค. การเขียนลวดลายแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น

ง. การเขียนรายละเอียดประกอบของภูมิประเทศลงในแผ่นกระดาษ เพื่อให้เกิดแผนที่ขึ้น


Thaionline1 2012-02-05 08:34
แนวข้อสอบตำแหน่ง นายช่างโยธา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ข้อสอบ นายช่างโยธาระดับ 2 ขอเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ แล้วกันครับ ผมเองก็สอบได้ภาค ก ในครั้งนี้เหมือนกันครับ และครั้งที่สอบ ปี 2549 ผมก็ติดไปครั้งแล้วครับ แต่ครั้งนั้นติด ระดับ 1 ครับ ผมพอจำข้อสอบได้ตอนสอบระดับ 1 ภาค ข ครับและได้แลกเปลี่ยนข้อสอบกับพี่ ๆ ระดับ 2 มาบ้างครับ
การขนส่งคอนกรีตจากที่ผสมไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องกระทำให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน
ก. 30 นาที
ข. 60 นาที
ค. 90 นาที
ง. 100 นาที
ตอบ ก. 30 นาที ครับ เพราะคอนกรีตเริ่มจะเซ็ตตัวแล้วครับ

มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแยกกันโดยใช้อะไรเป็นเกณฑ์
ก. ตะแกรง #2
ข. ตะแกรง #3
ค. ตะแกรง #4
ง. ตะแกรง #5
ตอบ ค. #4 ครับ ใครที่ยังไม่ทราบกลับไปอ่านซะเรื่องเทคโนโลยีคอนกรีต

ความจำเป็นที่จะใช้ถนนลาดยางกับถนนคอนกรีตอยู่ที่
ก. ดินที่รองรับ
ข. ประเภทของถนน
ค. ปริมาณการจราจร
ง. น้ำหนักล้อ
ตอบ ก.ดินที่รองรับ ครับ เกี่ยวกับชั้นดินที่ถมเพื่อจะสร้าง

หน่วยน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กมีค่าเท่าใด
ก. 2200 กก/ซม.2
ข. 2400 กก/ซม.2
ค. 3000 กก/ซม.2
ง. 3200 กก/ซม.2
ตอบ ข. 2400 กก/ซม.2

แหล่งที่มาของทรายผสมคอนกรีตโดยส่วนใหญ่คือข้อใด
ก. ท้องทะเล-มหาสมุทร
ข. บนบกหรือบ่อทราย
ค. ตามแม่น้ำ
ง. ทะเลทราย
ตอบ ค. ตามแม่น้ำ

ส่วนผสมของโครงสร้างควรมีสัดส่วนของปูนซิเมนต์ ทราย หิน เท่าใด
ก. 1:3:5
ข. 1:2:3.5
ค. 1:2:4
ง. 1:3:4
ตอบ ค. 1:2:4

จันทันพราง คือ
ก. จันทันหัวเสา
ข. จันทันที่มีไม้ตีปิดปลาย
ค. จันทันชั่วคราว
ง. จันทันระหว่างหัวเสา
ตอบ ง. จันทันระหว่างหัวเสา

ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใช้ลวดเบอร์อะไร
ก. เบอร์ 16
ข. เบอร์ 18
ค. เบอร์ 20
ง. เบอร์ 22
ตอบ ก. เบอร์ 16

ข้อบัญญัติ กทม. กำหนดไว้ว่า ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า
ก. 0.80 x 1.20
ข. 0.90 x 1.00
ค. 0.90 x 1.10
ง. 0.85 x 1.10
ตอบ ข. 0.90 x 1.00
ปูนซิเมนต์ 1 ถุง 50 ก.ก. มีปริมาตรเท่าใด
ก. 0.028 ลบ.ม.
ข. 0.038 ลบ.ม.
ค. 0.019 ลบ.ม.
ง. 1.057 ลบ.ม.
ตอบ ข. 0.038 ลบ.ม.

เหล็ก 1 ตัน ใช้ลวดผูกเหล็กเท่าใด
ก. 20 กก.
ข. 21 กก.
ค. 22 กก.
ง. 23 กก.
ตอบ ก. 20 กก.

เสาตอม่อ หมายถึง ข้อใด
ก. เสาเอก
ข. เสาเข็ม
ค. เสาที่อยู่ตรงกลาง
ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก
ตอบ ง. เสาที่ใช้เป็นฐานราก

ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนต์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
ตอบ ง. 5 ประเภท

การผสมคอนกรีต 1/2/4 ใช้ปูนซิเมนต์กี่กิโลกรัม
ก. 300 กก.
ข. 320 กก.
ค. 350 กก.
ง. 360 กก.
ตอบ ข. 320 กก.

จากคำถามข้อก่อนหน้า ใช้ทรายกี่ ลบ.ม.
ก. 0.45 ลบ.ม.
ข. 0.65 ลบ.ม.
ค. 1.02 ลบ.ม.
ง. 1.25 ลบ.ม.
ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ง. 5 วิธี

การบ่มคอนกรีตเสา คาน พื้น ควรบ่มอย่างน้อยกี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
ตอบ ค. 7 วัน

กรรมวิธีการผลิตปูนซิเมนต์มีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ข. 3 วิธี

เหล็กเส้นผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. ยาวกี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 10 เมตร
ง. 11 เมตร
ตอบ ค. 10 เมตร

การต่อเหล็กเสริมมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี
ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี
ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี

ทางหลวงแผ่นดินมีกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท
ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท
ง. 6 ประเภท
ตอบ ง. 6 ประเภท

ในการก่อสร้างอาคารสูง 10 เมตรขึ้น จะต้องมีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่าที่เมตร
ก. 1 เมตร
ข. 1.5 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 2.5 เมตร
ตอบ ค. 2 เมตร

สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ สถ. และต้องการเตรียมตัวสอบ ภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อมีประกาศสอบอย่างเป็นทางการ

หากทนไม่ไหว ให้อ่าน กฎหมายฉบับเต็มไปก่อนล่วงหน้า หัวข้อกฎหมายที่ใช้ในการเตรียมสอบภาค ข. มีดังต่อไปนี้

1. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทุกตำแหน่งต้องสอบเหมือนกันหมด คือ

1) รัฐธรรมนูญ 2550

2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

3) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

4) พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

5) พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

6) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7) ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

8) ระเบียบรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2540

9) พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

11) พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

12) พ.ร.บ. ว่าด้วยเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

13) พ.ร.บ. สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

14) พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

15) พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

16) พ.ร.บ. เมืองพัทยา2. กฎหมายและความรู้ในตำแหน่ง

2.1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ หลักบริหารและหลักการจัดการ

2.2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำหรับผู้จบ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ทุกสาขา วิชาที่สอบ

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- ความรู้ด้านแผน นโยบาย โครงการ รวมถึงการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2.3) นักพัฒนาชุมชน 3 สำหรับผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา วิชาที่สอบ

- หลักพัฒนาชุมชน

- ความรู้ด้านการเข้าถึงประชาชนและการมีส่วนร่วม

2.4) นักวิชาการศึกษา 3 รับผู้จบ ป.ตรีด้านการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิชาที่สอบ

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

- พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ

- วิชาการศึกษา

2.5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

- พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- พ.ร.บ. ภาษีป้าย

- พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่

- พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

2.6) เจ้าพนักงานพัสดุ 2 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

2.7) เจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1

- ระเบียบงานสารบรรณสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน

- การเขียนหนังสือราชการ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.8) นายช่างโยธา 2 และช่างโยธา 1

- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

- พ.ร.บ. ผังเมือง

- พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน

- พ.ร.บ. ระเบียบรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

- พ.ร.บ. สาธารณสุข

2.9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

- ระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อบต. และระเบียบ มท ว่าด้วยการพัสดุ อปท.

- ระเบียบว่าด้วยการับเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน ของ อปท.

- หลักบัญชีเบื้องต้น


Thaionline1 2012-02-05 08:36
แนวข้อสอบนักพัสดุ 2


แนวข้อสอบเก่า ตำแหน่งพัสดุ

1. ข้อใดเป็นวัสดุ

ก. เครื่องพิมพ์ดีด ข. เครื่องอัดสำเนา

ค. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ง. เครื่องคอมพิวเตอร์


2. ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………

ก. มีสัญชาติไทย

ข. จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค. จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร

ง. ถูกทุกข้อ


3. ประกาศประกวดราคา ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง ไม่น้อยกว่า…………

ก. 15 วัน ข. 20 วัน ค. 25 วัน ง. 30 วัน


4. การพัสดุหมายถึง

ก. การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง ข. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน

ค. การโอน การแลกเปลี่ยน และการจำหน่วยพัสดุ ง ถูกทุกข้อ


5. ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ …………

ก. 100.- บาท ข. 200.- บาท ค. 300.- บาท ง. 400.- บาท


6. การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………

ก. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน ข. เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล

ค. เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ ง. ถูกทุกข้อ


7. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน

ก. 4 คน ข. 3 คน ค. 2 คน ง. 1 คน


8. การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน วงเงิน 18,500.- บาท จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี…………

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ตราขึ้นในปี…………

ก. พ.ศ. 2536 ข. พ.ศ. 2537 ค. พ.ศ. 2538 ง. พ.ศ. 253910. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร คือ…………

ก. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ข. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี

ค. ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ง. ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง


11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี

ก. 4 ปี ข. 3 ปี ค. 2 ปี ง. 1 ปี


12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


13. หลักประกันซองประกวดราคา จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)

ก. 10 วัน ข. 15 วัน ค. 20 วัน ง. 30 วัน


14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..

ก. กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย

ข. กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย

ค. กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย

ง. กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร


15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน แยกได้เป็น………..ประเภท

ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท


16. ทรัพย์สินตามรายละเอียด ข้อ 15. ได้แก่…………

ก. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ข. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์

ค. ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ง. ถูกทุกข้อ


17. เครื่องแบบ จัดเป็นวัสดุประเภท…………..

ก. วัสดุงานบ้านงานครัว ข. วัสดุเครื่องแต่งกาย

ค. วัสดุสำนักงาน ง. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. หัวหน้าหน่วยงาน

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. ผิดทุกข้อ


19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………

ก. แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม ข. ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน

ค. ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่ ง. ถูกทุกข้อ


21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….

ก. ขอยืมด้วยวาจา ข. ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. ง. ผิดทุกข้อ


22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..

ก. 3 วัน ข. 7 วัน ค. 10 วัน ง. 15 วัน


23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร กระทำโดยวิธี…………

ก. เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ ข. ใช้ใบเบิกพัสดุ

ค. ทำหนังสือขอเบิก ง. ถูกทุกข้อ


24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ

ก. เจ้าหน้าที่พัสดุ ข. เจ้าพนักงานพัสดุ

ค. หัวหน้างานพัสดุ ง. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ


25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………

ก. ขายทอดตลาด ข. ขายโดยวิธีประมูลราคา

ค. ขายโดยวิธีตกลงราคา ง. ขายโดยวิธีสอบราคา
26. สังหาริมทรัพย์คือ…………

ก. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ข. ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ค. ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ง. ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก


27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………

ก. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ข. ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้

ค. ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ง. ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน


28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….

ก. บ้าน ที่ดิน ข. นาฬิกา สร้อยคอ

ค. รถยนต์ เก้าอี้ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.


29. การจำหน่ายเป็นสูญ พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร ง. ถูกทุกข้อ


30. การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนให้ลงจ่ายทันที แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน

ก. 15 วัน ข. 25 วัน ค. 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย ง. 45 วัน


31. พัสดุ หมายถึงอะไร

ก. วัสดุ ข. ครุภัณฑ์ ค. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ง. ถูกทุกข้อ


32. พัสดุของกรุงเทพมหานครสามารถแลกเปลี่ยนกับเอกชนได้ ต้องได้รับอนุมัติจาก………..

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ง. ปลัดกรุงเทพมหานคร


33. หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าพนักงานพัสดุ คือ…….

ก. สำนักงาน ป.ป.ป. ข. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ง. ถูกทุกข้อ


34. เจ้าพนักงานพัสดุซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จะต้องรับโทษ………..

ก. โทษทางวินัย ข. โทษทางคดีอาญา ค. โทษทางคดีแพ่ง ง. ถูกทุกข้อ

35. คำว่า “งบประมาณ” คือ………..

ก. เงินที่ใช้จ่ายในระบบราชการ ข. วงเงินที่จะใช้ซื้อหรือจ้างโดยประมาณ

ค. งบดุลของส่วนราชการโดยประมาณ ง. ประมาณการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง


36. เจ้าพนักงานพัสดุจะตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณได้จากเอกสาร……….

ก. พรบ.งบประมาณรายจ่าย

ข. สมุดบัญชีเงินฝาก

ค. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ง. ข้อ ก. และข้อ ค.


37. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาที่ส่วนราชการใช้เป็น………..

ก. ราคาเฉลี่ย ข. ราคาท้องตลาด ค. ราคาสูงสุด ง. ผิดทุกข้อ


38. ผู้กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คือ………….

ก. กระทรวงการคลัง ข. สำนักงบประมาณ ค. กรมบัญชีกลาง ง. ผิดทุกข้อ


39. ผู้ที่แจ้งราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ คือ…………

ก. กรมโยธาธิการ ข. สำนักงบประมาณ ค. กระทรวงการคลัง ง. กระทรวงพาณิชย์


40. หากท่านต้องการทราบแหล่งผลิต หรือ สถานที่ขายพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ สามารถหาได้จาก……….

ก. หนังสือพิมพ์ ข. วิทยุ โทรทัศน์

ค. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์หน้าเหลือง ง. ถูกทุกข้อ


41. หากกำหนดค่าปรับเมื่อส่งพัสดุเกินกำหนดเวลา อัตราร้อยละ .02 ต่อวัน หมายความว่าราคาพัสดุ 1,000,000 บาท จะต้องปรับวันละ…………..

ก. 2,000 บาท ข. 20,000 บาท ค. 200 บาท ง. 20 บาท


42. หากมีเหตุขัดข้องในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ กำหนดไว้ ผู้มีอำนาจยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม คือ …………

ก. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ง. ยกเว้นไม่ได้
43. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง หน่วยงานจะไม่ทำสัญญา โดยทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน………..

ก. ได้ ข. ไม่ได้

ค. ได้บางกรณี ง. ได้เฉพาะวงเงินไม่เกิน 500 บาท


44. เอกสารประกวดราคา คือ………

ก. ประกาศประกวดราคา ข. รายละเอียดประกอบประกาศประกวดราคา

ค. ใบเสนอราคา ง. ถูกทุกข้อ


45. ในการเปิดซองประกวดราคา ผู้ที่อ่านราคาที่เสนอทุกรายให้ทราบทั่วกัน คือ…………

ก. คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ข. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

ค. เจ้าหน้าที่พัสดุ

ง. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


46. โต๊ะที่ท่านนั่งทำข้อสอบขณะนี้ หากท่านได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแล ท่านจะต้องลงบัญชีประเภท………….

ก. บัญชีโต๊ะ ข. ทะเบียนครุภัณฑ์

ค. บัญชีพัสดุ ง. ทะเบียนสังหาริมทรัพย์


47. เจ้าพนักงานพัสดุจะสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมพัสดุได้อย่างไร

ก. ช่วยเก็บข้อมูลของพัสดุที่รับผิดชอบ

ข. ช่วยพิมพ์รายงานการรับ-จ่ายพัสดุ

ค. ใช้บทบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนอสังหาริมทรัพย์

ง. ใช้ได้ทุกข้อ


48. กระดาษที่ส่วนราชการใช้ในการจัดทำหนังสือราชการ เอกสารราชการส่วนใหญ่ จัดซื้อจากที่……….

ก. บริษัทกระดาษไทย ข. โรงงานผลิตกระดาษแห่งประเทศไทย

ค. โรงงานกระดาษบางปะอิน ง. จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุด
49. การซื้อและการจ้างของกรุงเทพมหานคร ถือปฏิบัติตามระเบียบ หรือ กฎหมาย………….

ก. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2532

ข. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538

ค. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538

ง. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535


50. อำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ของปลัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา มีวงเงิน……….

ก. ไม่เกิน 5 ล้านบาท ข. ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ค. ไม่เกิน 20 ล้านบาท ง. ไม่เกิน 40 ล้านบาท


51. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานของกรุงเทพมหานคร จัดซื้อจากที่……….

ก. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ข. บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย

ค. บริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

ง. บริษัทเอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด


52. การกำหนดมูลค่าหลักประกันซอง และหลักประกันสัญญา โดยทั่วไปกำหนดในอัตรา………..

ก. ร้อยละ 20 ข. ร้อยละ 15 ค. ร้อยละ 10 ง. ร้อยละ 5


53. โรงพยาบาลกลาง ต้องการจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์ 1 เครื่อง วงเงิน 1,000,000 บาท ต้องดำเนินการโดย……….

ก. วิธีสอบราคา ข. วิธีประกวดราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ


54. อำนาจในการอนุมัติให้ซื้อตาม ข้อ 53. เป็นของ……….

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ง. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล


55. การจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกิน………

ก. ร้อยละ 5 ข. ร้อยละ 10 ค. ร้อยละ 15 ง. ร้อยละ 20


56. การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม วงเงิน 60,000 บาท จะต้องดำเนินการโดย………..

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีพิเศษ ง. วิธีกรณีพิเศษ57. เครื่องถ่ายเอกสารเป็นพัสดุประเภท………..

ก. วัสดุสำนักงาน ข. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ค. ครุภัณฑ์สำนักงาน ง. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่


58. การแลกเปลี่ยนพัสดุระหว่างหน่วยงานเป็นอำนาจของ…………

ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข. ปลัดกรุงเทพมหานคร

ค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ


59. งานจ้างเหมาปกติทั่วไป จะต้องทำการตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน………วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งขอส่งมอบงาน

ก. 10 วันทำการ ข. 5 วันทำการ ค. 3 วันทำการ ง. 2 วันทำการ


60. สำนักงานเขตพระนครจัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม วงเงิน 800,000 บาท จะต้องดำเนินการโดย………..

ก. วิธีตกลงราคา ข. วิธีสอบราคา ค. วิธีประกวดราคา ง. วิธีพิเศษ

Thaionline1 2012-02-05 08:37
คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                
1.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 22 กุมภาพันธ์
ง 23 กุมภาพันธ์
2.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่มาตรา
ก 14 มาตรา
ข 15 มาตรา
ค 16 มาตรา
ง 17 มาตรา
3.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือบุคคลตามข้อใด
ก นายสมัคร สุนทรเวช
ข พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ค นายยงยุทธ ติยะไพรัตน์
ง นายมีชัย ฤชุพันธุ์
4.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 คือข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก เพราะมีรัฐบาลใหม่จึงแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ข เพราะต้องการให้มีโครงสร้างที่เกิดการคล่องตัวมากขึ้น
ค เพราะจำนวนของบุคคลในองค์คณะไม่เหมาะสม
ง เพราะให้การบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและไม่ล่าช้า
5.หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจนครบจำนวนตามองค์ประกอบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก สำนักงาน ก.ค.ศ.
ข ก.ค.ศ.
ค สำนักงานเขตพื้นที่
ง คณะกรรมการเขตพื้นที่
6.ให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน
7.ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีกี่ตำแหน่ง
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
8.กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมาจาการเลือกตั้งจำนวนเก้าคนมีผู้แทนข้าราชการครูจำนวนกี่คนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 4 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง ทั้ง 9 คน
9.ก.ค.ศ. มีจำนวนกี่คนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ก 21
ข 27
ค 28
ง 29
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีกี่หมวด
ก 7 หมวด
ข 8 หมวด
ค 9 หมวด
ง 10 หมวด
11.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก 20 กุมภาพันธ์
ข 11 มิถุนายน
ค 19 สิงหาคม
ง 23 ธันวาคม
12.มาตราในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ข้อใดที่ถูกยกเลิก
ก มาตรา 18
ข มาตรา 21
ค มาตรา 22
ง ทุกข้อ
13.บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูได้
ก นาย ท. เป็นบุคคลล้มละลาย
ข นาย ส.เป็นเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
ค นาย ย.เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ง ทุกคนไม่สามารถเข้ารับราชการครูได้
14.วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีและการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่..
ก ราชการกำหนด
ข รัฐบาลกำหนด
ค ก.ค.ศ.กำหนด
ง ค.ร.ม.กำหนด
15.ตำแหน่งศึกษานิเทศก์มีกี่วิทยฐานะ
ก 4
ข 5
ค 6
ง 7
16.โทษทางวินัยมี 5 สถาน ปรากฎอยู่ในมาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก มาตรา 82
ข มาตรา 90
ค มาตรา 96
ง มาตรา 100


17.ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 90 วัน
ข 60 วัน
ค 30 วัน
ง 120 วัน
18.ข้อใดไม่เป็นเหตุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องออกจากราชการทันที
ก พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ข ลาออกจากราชการ
ค ตาย
ง ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกโดยกระบวนความได้สิ้นสุดแล้ว
19.ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัย ?ขั้นต่ำ?สุดตามข้อใด
ก ว่ากล่าวตักเตือน
ข ภาคทัณฑ์
ค ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕%
ง ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
20.ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
ก 100 บาท
ข 200 บาท
ค 300 บาท
ง 500 บาท
21.ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
ก รัฐมนตรีว่าการฯ
ข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
ง เลขาธิการ ก.ค.ศ.
22.คณะกรรมการ สกสค. มีกี่คน
ก 28 คน
ข 27 คน
ค 23 คน
ง 21 คน
23.วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
ก 24 ธันวาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 21 กุมภาพันธ์
ง 12 มิถุนายน
24.คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ก ครู
ข คณาจารย์
ค ผู้บริหารสถานศึกษา
ง ผู้บริหารการศึกษา
25.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
ก สก.สค.
ข ครุสภา
ค คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ง คุรุสภา
26.ข้อใดคือรายได้ของสภาครู
ก ค่าธรรมเนียม
ข เงินอุดหนุน
ค ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินฯ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
27.คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
ก 23 คน
ข 21 คน
ค 17 คน
ง 15 คน
28.ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
ก วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
ข มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
ค ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
ง มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
29.ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
ก 3
ข 4
ค 5
ง 6
30.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ อยู่ในมาตรฐานด้านใด
ก มาตรฐานการปฏิบัติตน
ข มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ค มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
31.คำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นต่ำสุดตามที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยคือข้อใด
ก ภาคทัณฑ์
ข ตักเตือน
ค เพิกถอนใบอนุญาต
ง ยกข้อกล่าวหา
32. 17.ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสภาครูฯ
ก กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
ข ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
ค กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
ง ถูกทุกข้อ
33.การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
ก การศึกษาชั้นป.1 ถึง ชั้น ป.6
ข การศึกษาชั้นป. 1 ถึงชั้น ม. 3
ค การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง ถูกทุกข้อ
34.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?เด็ก?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ที่ถูกต้องที่สุด
ก เยาวชนอายุ 7 ? 18 ปี
ข เด็กอายุระหว่าง 7 ? 16 ปี
ค เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
ง เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
35.ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครองมีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ภายใน.........นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้นั้น ข้อใดคือคำตอบในช่องว่าง
ก 7 วัน
ข 15 วัน
ค หนึ่งเดือน
ง เก้าสิบวัน
36.ผู้ใดออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก นายกรัฐมนตรี
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
37. ?มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา?จัดอยู่ในหมวดใดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ก หมวด 4
ข หมวด 6
ค หมวด 8
ง หมวด 9
38.วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ
ก 19 สิงหาคม
ข 20 สิงหาคม
ค 20 ธันวาคม
ง 24 ธันวาคม
39.ข้อใดคือความหมายของคำว่า ?ผู้สอน?ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ
ข ครู
ค คณาจารย์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
40.ผู้รักษาการณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค เลขาธิการ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
41.ข้อที่ถูกต้องที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เด็กอายุตามข้อใดต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก ย่างเข้าปีที่เจ็ด
ข เจ็ดปี
ค เจ็ดปีบริบูรณ์
ง ไม่เกินเจ็ดปี
42.ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ต้องระวางโทษตามข้อใด
ก ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ค ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ง ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
43.ผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติฯ
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ค อ.ก.ค.ศ.
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
44.ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ?พนักงานเจ้าหน้าที่?ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ก เลขาธิการ ส.พ.ฐ
ข ปลัดกระทรวง
ค รัฐมนตรี
ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
45.ตรงกับความหมายของ ?การศึกษาตลอดชีวิต?ตามพระราชบัญญัติฯ
ก การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
ค การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมและการสืบสานทางวัฒนธรรม
ง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

46.การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ให้ยึดหลักกี่ข้อ
ก 6 ข้อ
ข 5 ข้อ
ค 4 ข้อ
ง 3 ข้อ
47.ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ก มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
ข มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ค ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา
ง ทุกข้อ
48.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึง ถึง....
ก พ่อแม่ของบุคคลนั้น
ข ฐานะครอบครัวของบุคคลนั้น
ค ความสามารถของบุคคลนั้น
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
49.การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4
50.สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้บ้าง
ก การศึกษาตามอัธยาศัย
ข การศึกษาในระบบ
ค การศึกษานอกระบบ
ง รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง ข้อ ก ข หรือ ค ก็ได้
51.การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
ก 1
ข 2
ค 3
ง 4
52.ข้อใดคือสถานศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข โรงเรียน
ค ศูนย์การเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
53.การประเมินผลผู้เรียนตามพระราชบัญญัติฯให้พิจารณาจาก....
ก พัฒนาการของผู้เรียน
ข ความประพฤติ
ค สังเกตพฤติกรรมการเรียน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
54.การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวนกี่องค์การ
ก 6
ข 5
ค 4
ง 7
55.คณะกรรมการอาชีวศึกษามีกี่คน
ก 27
ข 59
ค 31
ง 26
56.ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้แทนองค์กรชุมชน
ข ผู้แทนองค์กรเอกชน
ค ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการค้าเสรีในท้องถิ่น
57.คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีวาระในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก 4
ข 3
ค 2
ง 5
58.ผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ก รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา
ข รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา
ง รัฐมนตรีโดยให้ความเห็นชอบของสภาการศึกษา
59.การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงข้อใด
ก ปริมาณสถานศึกษา
ข จำนวนประชากร
ค วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
ง ทุกข้อถูกต้อง
60.มาตราใดกล่าวถึงการกระจายอำนาจ 4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ
ก มาตรา 8
ข มาตรา 39
ค มาตรา 10
ง มาตรา 22
61.การจัดการศึกษาทุกระบบต้องเน้นความสำคัญตามข้อใดในพระราชบัญญัติฯ
ก ความรู้ คุณธรรม
ข กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ค พุทธพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
ง เฉพาะข้อ ก และ ข ถูกต้องที่สุด
62.ตามพระราชบัญญัติฯผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือข้อใด
ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข ครู
ค สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ก ผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับมอบหมาย
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
64.หน่วยงานใดไม่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฯ
ก โรงเรียน
ข โรงเรียนเอกชน
ค สพท.
ง สพฐ.
65.ข้อใดคือระดับการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ก ระดับก่อนประถมศึกษา
ข ระดับประถมศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา
ง ทุกข้อ
66.การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีกี่ประเภทตามกฎกระทรวงฯ
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ค 3 ประเภท
ง 4 ประเภท
67.ผู้ที่เป็นประธานกรรมการ ?คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา? คือบุคคลตามข้อใดในกระทรวงศึกษาธิการ
ก รัฐมนตรี
ข เลขาธิการ สพฐ.
ค ปลัดกระทรวง
ง ผู้อำนวยการสำนักฯ
68.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
ก ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข หนึ่งเดือน
ค สิบห้าวัน
ง ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
69.วันที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
ก 7 กรกฎาคม
ข 24 ธันวาคม
ค 12 มิถุนายน
ง 21 กุมภาพันธ์
70.ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ก ส่วนกลาง
ข เขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
ง ทุกข้อ
71.หน่วยงานในข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล
ก สำนักงานรัฐมนตรี
ข สำนักงานปลัดกระทรวง
ค สพฐ.
ง สอศ.
72.การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ออกเป็น
ก กฎกระทรวง
ข ประกาศกระทรวง
ค ระเบียบกระทรวง
ง พระราชบัญญัติฯ
73.ประธานกรรมการในข้อใดเป็นประธานโดยตำแหน่ง
ก ประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
ข ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง เป็นประธานโดยตำแหน่งทุกข้อ
74.คณะกรรมการในข้อใดมีหน้าที่...พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา...การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล...โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ...ฯ
ก คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง คณะกรรมการอุดมศึกษา
75.หน้าที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
ข ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลระดับภารกิจ
ค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ประเมินผลและการดำเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
76.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีกี่ชุดหลักตามพระราชบัญญัติฯ
ก 1 ชุด
ข 2 ชุด
ค 3 ชุด
ง 4 ชุด
77.หน่วยงานที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด ตามพระราชบัญญัติฯ
ก กระทรวงศึกษาธิการ
ข สพฐ.
ค สพท.
ง โรงเรียน
78.ในกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาบางประเภทได้ หน่วยงานใดสามารถจัดแทนได้
ก สำนักงานปลัดกระทรวง
ข สำนักงานต่างๆของการจัดระเบียบราชการในสำนักงาน
ค โรงเรียน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
79.ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก ปลัดกระทรวง
ข รองปลัดกระทรวง
ค ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ง เลขาฯปลัดกระทรวง
80.ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก ยุบเลิก
ข โอน
ค ยุบ
ง แยก
81.การกระจายอำนาจและการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน กระจายไปยังหน่วยงานตามข้อใด
ก คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค สถานศึกษา
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
82.ข้อใดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดต่างๆ
ก การรักษาราชการแทน
ข การปฏิบัติราชการแทน
ค การรักษาการในตำแหน่ง
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
83.สำนักงาน กศน. สังกัดอยู่ในส่วนราชการใด
ก สพฐ.
ข สกอ.
ค สอศ.
ง สำนักงานปลัดกระทรวง
84.การสอบ O-net เป็นหน้าที่ของสำนักใดใน สพฐ.
ก สำนักทดสอบทางการศึกษา
ข สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ค สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง สำนักทดสอบกลาง
85.การสอบผู้อำนวยการสถานศึกษาและการสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ข และ ภาค ค เป็นหน้าที่โดยตรงของกลุ่มใดใน สพท.
ก กลุ่มอำนวยการ
ข กลุ่มบริหารงานบุคคล
ค กลุ่มนโยบายและแผน
ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86.การอุทธรณ์โทษทางวินัยต่อ อ.ก.ค.ศ. ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อใครได้
ก ประธาน อ.ก.ค.ศ.
ข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
87.การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย ให้อุทธรณ์ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ก สามสิบวัน
ข หกสิบวัน
ค เก้าสิบวัน
ง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
88.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดโดยความเห็นชอบของใคร
ก รัฐมนตรี
ข คณะรัฐมนตรี
ค เลขาฯ สพฐ.
ง ปลัดกระทรวง
89. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของครูฯตามพระราชบัญญัติฯ
ก ภาคทัณฑ์
ข ให้ออก
ค ลดขั้นเงินเดือน
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
90.ข้อใดไม่ถือเป็น ?เงินเดือน?
ก เงินวิทยฐานะ
ข เงินประจำตำแหน่ง
ค เงินเดือน
ง เฉพาะข้อ ก และ ข
91.ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการ ?กงช.?
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค ปลัดกระทรวง
ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
92.ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการ ?กงช.?
ก ปลัดกระทรวง
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
93.วิทยฐานะสูงสุดของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ก รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ข รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ
94.ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข นายกรัฐมนตรี
ค ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
95.วิทยฐานะที่ได้รับเงินวิทยฐานะต่ำสุดของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการ
ข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
ค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
96.พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก 24 ธันวาคม
ข 21 กุมภาพันธ์
ค 12 มิถุนายน
ง 20 สิงหาคม
97.คณะกรรมการ ช.พ.ค. เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
ก สกสค.
ข กงช.
ค สพฐ.
ง สพท.
98.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสิ้นสุดลงในกรณีใด
ก หมดอายุ
ข ถูกสั่งเพิกถอน
ค ถูกสั่งพักใช้
ง ทุกข้อที่กล่าวมา
99.มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่
ก เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
ข ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ค แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ง ทุกข้อ


100.จากข้อความ ?ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม......ฯ? เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
ก จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ค จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ง จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

Thaionline1 2012-02-05 08:38
สรุปจากข้อสอบ ที่ มช. ออก ที่อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่
?   ให้ไว้ 14 ส.ค. 2542 ประกาศรก* 19 ส.ค. 42
?   บังคับใช้วันถัดในราชกิจจานุเบกษา
?   การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกฝน การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบและนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
?   สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของเอกชน
?   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
?   มาตราฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตราฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง การประกันคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
การประกันคุณภาพภายใน ----- หน่วยงานต้นสังกัด+สถานศึกษา จัดทำ
การประกันคุณภาพภายใน ----- เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- จัดทำรายงานประจำปี --- เสนอต่อต้นสังกัด
การประกันคุณภาพภายใน ----- นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน ----- รองรับการประกันภายนอก (ทุก 5 ปี)
?   การประกันคุณภาพภายนอก หมายความว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานการศึกษาของสถานจากภายนอก
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์กรมหาชน)
?   สำนักงานรับรองมาตราฐาน ----- กำหนดวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และประเมินคุณภาพการศึกษา
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- จัดทำทุก 5 ปี เริ่มประเมินครั้งแรก 2547
?   การประกันคุณภาพภายนอก ----- หน่วยงานไม่ได้มารตราฐาน รายงานต่อ ต้นสังกัด
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ให้สถานศึกษาปรับปรุง
?   ผู้สอน หมายความว่า ครู คณาจารย์ ในสถานศึกษาต่างๆ
?   ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   คณาจารย์ หมายความว่า บุคลากรทำหน้าที่หลักทางด้านการสอน การวิจัยในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งรัฐและเอกชน
?   ผู้บริหารการศึกษา หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการศึกษานอกสถานศึกษาระดับ
เขตการศึกษาขึ้นไป
?   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
?   ม.8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
1.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
2.สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
?   ม.9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ ยึดหลักดังนี้
1. มีเอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ
2. กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการกำหนดมาตราฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ ทุกระดับประเภทการศึกษา
4. ส่งเสริมมาตราฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
6. การมีส่วนร่วมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน
        องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
?   ม.10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
?   ม.13 บิดา มารดา ผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับประโยชน์ดังนี้
1. การสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความสามารถความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู การให้การศึกษา
2. เงินอุดหนุนจากรัฐ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การลดหย่อนภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
?   ม.การจัดการศึกษามีสารูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
?   การศึกษาในระบบ กำหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดผมประเมินผล
เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
?   การกศึกษานอกระบบ มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลประเมินผล หลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
?   การศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม จากบุคคล
ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งการเรียนรู้
?   การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา
?   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษาไม่น้อยกว่า ปี ก่อนอุดมศึกษา
?   การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา
?   การศึกษาภาคบังคับ มี 9 ปี ป.1-ม.3 อายุย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปี
ทีเก้าขอภาคบังคับ ------ หลักเกณฑ์ วิธีการนับอายุ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
?   การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษาดังต่อไปนี้
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย-- ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศาสนา เด็กพิการ ความต้องการพิเศษ
2. โรงเรียนได้แก่โรงเรียนรัฐ เอกชน สถาบันศาสนา
3. ศูนย์การเรียน สถานที่เรียนหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ฯลฯ
?   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
?   การจัดการเรียนรู้ -- ให้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา --- รวมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง
?   ให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียนจาก -- พัฒนาการของผู้เรียน -- ความประพฤติ -- การสังเกตพฤติกรรมการเรียน -- การร่วมกิจกรรม -- การทดสอบ - ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมแต่ละระดับการศึกษาและรูปแบบการศึกษา
?   ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ? กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
?   ให้สถานศึกษา -- จัดทำสาระของหลักสูตร (8 สาระ)

ไว้เป็นแนวทางนะค่ะ

Thaionline1 2012-02-05 08:39
เเนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา
ชนมพรรษาครบ 80 ปี ในวันใด

ก. 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

ข. 5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550

ค. 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2549

ง. 5  ธันวาคม  พ.ศ. 2550

2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่ทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมดจำนวนกี่คน

ก. 200  คน

ข. 242  คน

ค. 250  คน

ง. 270  คน

3. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 มีจำนวนกี่คน

ก. 25  คน

ข. 35  คน

ค. 100  คน

ง. 200  คน

4. ข้อใดมีความหมายเช่นเดียวกับหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักนิติธรรม

ข. หลักธรรมรัฐ

ค. หลักคุณธรรม

ง. หลักการปกครองประเทศ

5. “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวสยาม” ข้อความนี้ตรงกับข้อใด

ก. พระบรมราชโองการ

ข. พระบรมราโชวาท

ค. พระราชดำรัส

ง.  พระราชดำริ6. ข้อใดไม่ใช่ประมุขของศาลไทย

ก. ประธานศาลปกครองสูงสุด

ข. ประธานศาลยุติธรรม

ค. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ง. ประธานศาลฎีกา

7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อยที่สุด

ก. มีชื่อย่อว่า คตส.

ข. เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2549

ค. แต่งตั้งโดย คปค.

ง. มีนายนาม  ยิ้มแย้ม  เป็นประธาน

8. หน้าที่ของ คมช.

ก. ป้องกันประเทศ

ข. รักษาความสงบเรียบร้อย

ค. ปราบปรามทุจริต

ง. ยึดทรัพย์นักการเมืองทุจริต

9. มีหน้าที่ในการออกกฎหมาย

ก. คปค.

ข.  สนช.

ค.  คมช.

ง.  คตส.

10. ข้อใดคือปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ก. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจริตแห่งชาติ

ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ง. คณะกรรมตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

11. นายมีชัย  ฤชุพันธ์  เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. คปค.

ข. คมช.

ค. สนช.

ง. ปปช.

12. ขั้นตอนของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หลังสุด  คือข้อใด

ก. คณะกรรมาธิการยกร่าง

ข. ทำประชาพิจารณ์

ค. ส่งให้องค์กรต่างๆพิจารณา

ง. ออกเสียงประชามติ

13. ลงนามสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใดๆ หากมีเหตุที่ทำให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานคณะมนตรีแห่งชาติ

ง. บุคคลตามข้อ ข และ ค ร่วมกัน

14. ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตกไป

ก. สภาร่างรัฐธรรมนูญทำร่างฯไม่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

ค. ประชาชนเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ

ง. สภานิติบัญญัติไม่เห็นชอบ

15. หากร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้  จะเป็นฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ก. ฉบับที่ 34

ข. ฉบับที่ 35

ค. ฉบับที่ 36

ง. ฉบับที่ 37

16. องค์กรที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง

ก. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ค. คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ง. คณะตุลาการศาลฎีกา

17. Bike lane เกี่ยวข้องกับนโยบายด้าน

ก. การประหยัดพลังงาน

ข. การป้องกันอุบัติเหตุ

ค. การมีระเบียบวินัย

ง. การออกกำลังกาย

18. GDP  หมายถึงข้อใด

ก. การรวมตัวเข้มแข็งทาสงเศรษฐกิจ

ข. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ค. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ง. อัตราเงินเฟ้อ

19. ค่าของเงินสูง ความต้องการสินค้าลดลง

ก. เงินเฟ้อ

ข. เงินฝืด

ค. เงินตึง

ง. อุปสงค์  อุปทาน

20. ข้อใดหมายถึงเขตการค้าสารีเสรี

ก. APEC

ข. GMO

ค.GATT

ง.FTA

21. ปัจจุบันเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่

ก. 19

ข.  20

ค.  21

ง.  22

22. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา 15 ปี ของยูเนสโกในปัจจุบัน

ก. การศึกษาเพื่อชีวิต

ข. การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ค. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ง. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข23. เศรษฐกิจพอเพียงจัดอยู่ในกลุ่มใด

ก. แนวคิด

ข. ทฤษฎี

ค. ปรัชญา

ง. หลักการ

24. ข้อใดหมายถึงการทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ก. NT

ข. A-NET

ค. O-NET

ง. Admission

25. ไม่ใช่หน่วยงานหลักที่ดูแลนโยบายคุณธรรมนำความรู้

ก. กระทรวงแรงงาน

ข. กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกประเทศล่าสุด

ก. อินเดีย

ข. จีน

ค. เวียดนาม

ง. ไต้หวัน

27. หลักสูตรผลิตครู 5 ปี ต้องปฏิบัติการสอนตามข้อใด

ก. 6 เดือน

ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ค. 1 ปี

ง. ไม่น้อยกว่า 1 ปี

28. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ก. MTV

ข. QTV

ค. EDTV

ง.  ETV

29. เป้าหมายของแฟนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดข้าราชการลงเท่าใด

ก. ร้อยละ 5

ข. ร้อยละ 10

ค. ร้อยละ 15

ง. ร้อยละ 20

30. ไม่ใช่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก. สงขลา-ยะลา-นราธิวาส

ข. ยะลา-ปัตตานี-สตูล

ค. ปัตตานี-ยะลา-สงขลา

ง. ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส

Thaionline1 2012-02-05 08:40
คู่มือเตรียมสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล

แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน  ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                    ข. อังกฤษ
ค.  ฝรั่งเศส                                                                              ง.  สวีเดน
คำตอบ   ข. การพัฒนาชุมชน  มีที่มาจากคำว่า
การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
ก.  คนในสังคม                                                                       ข.  นายกรัฐมนตรี
ค.  กำนัน                                                                                 ง.  ผู้ใหญ่บ้าน
คำตอบ  ก.  ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน  การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม  การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม  ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ


ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
ก.  นายอำเภอ                                                                         ข.  ปลัดอำเภอ
ค.  กำนันผู้ใหญ่บ้าน                                                               ง.  คนในชุมชน
คำตอบ  ง.  การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ  มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง


การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด  ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน                                            ข.  การใช้ทรัพยากรในชุมชน
ค.  การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน                                  ง.  การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
คำตอบ  ก.  แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
ก.  ความต้องการของชุมชน                                                    ข.  การช่วยเหลือตนเอง
ค.  การศึกษาภาคชีวิต                                                              ง.  การริเริ่มของประชาชน
คำตอบ  ค.  การศึกษาภาคชีวิต 
(Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน  การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป  ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
ก.  มีสิทธิและเสรีภาพ                                                            ข.  มีอิสรภาพ
ค.  ความเสมอภาค                                                                  ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.
การพัฒนาชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน
ก.  มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
ข.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
ค.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
ง.  มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
คำตอบ  ง.  กรมพัฒนาชุมชน มีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
1.  มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
2.  มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
3.  ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส

การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
ก.  บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
ข.  นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
ค.  นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
ง.  นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน


คำตอบ  ก.  การพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


ข้อใด มิใช่ พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีคุณธรรม
ค.  การทำให้คนมีความสุข                                                     ง.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
คำตอบ  ง.  การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป


การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น  อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ  ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน เป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน  มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน


การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน  เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
ก.  การมีจิตสำนึกชุมชน                                                         ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน
ค.  การจัดการชุมชนที่ดี                                                           ง.  การมีภาวะผู้นำชุมชน
คำตอบ  ข.  การมีจิตวิญญาณชุมชน  เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน  และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน


ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
ก.  คนในชุมชน                                                                      ข.  สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ค.  นักพัฒนาชุมชน                                                                ง.  เทคโนโลยี
คำตอบ
ง.  การพัฒนาชุมชนนั้น  มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ  คนในชุมชน  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  กลวิธีในการพัฒนา  กระบวนการพัฒนา  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ  การบริหารและการจัดการ  นักพัฒนาชุมชน  การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น


ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
ก.  การทำให้คนมีคุณภาพ                                                      ข.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
ค.  การทำให้คนมีคุณธรรม                                                     ง.  การทำให้คนมีความสุข
คำตอบ  ข.  เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น  ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ  มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว  ชุมชนเข้มแข็ง  ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน  และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้

แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  หมายถึงข้อใด
ก.  การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
ข.  การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
ค.  การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
ง.  การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
คำตอบ  ค.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป


ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ                                   ข.  ขนบธรรมเนียมประเพณี
ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ                                                           ง.  ทรัพยากรในชุมชน
คำตอบ  ก.  การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน  ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น


กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ค.  การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ง.  การประสานงาน
คำตอบ   ก.  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน  คือ  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมงานแผน  แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ


จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
ก.  ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน                                    ข.  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
ค.  การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ                                        ง.  การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
คำตอบ  ข.  หลักการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน  ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน


สังคมหรือชุมชน  จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
ก.  ปัญหาและอุปสรรค                                                           ข.  ผู้นำ
ค.  การกำหนดนโยบาย                                                          ง.  การวางแผน
คำตอบ  ก.  สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป


ตามหลักการพึ่งพาตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
ก.  เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกิดขีดความสามารถของชุมชน
ข.  เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
ค.  เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
ง.  เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาได้แล้ว
คำตอบ  ก.  จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน  การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง  การขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นเรื่องกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน


การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน  จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
ก.  แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล
ข.  ความต้องการของประชาชนในชุมชน
ค.  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
ง.  ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.   การพัฒนาชุมชนเป็นวิธี
(Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้  จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล  ความต้องการของประชาชนในชุมชน  ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีใด
ก.  หลักการมีสิ่งตอบแทน                                                      ข.  หลักการแรงจูงใจ
ค.  หลักการความเชื่อค่านิยม                                                  ง.  หลักการบังคับ
คำตอบ  ข.  การพัฒนาชุมชน จะต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

กลวิธีหรือการพัฒนาข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.  การให้การศึกษาอบรม                                                       ข.  การจัดระเบียบชุมชน
ค.  การสร้างผู้นำ                                                                     ง.  การพัฒนารายบุคคล
คำตอบ ง.  กลวิธีหรือวิธีการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี อาทิ การให้การศึกษาอบรม  การจัดระเบียบชุมชน  การสร้างผู้นำ การสร้างกลุ่มและองค์การ  การวางแผนและโครงการการผสานงาน เป็นต้น


ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ก.  สหกรณ์ชุมชน                                                                   ข.  กลุ่มเครื่องทอจัดสาน
ค.  กิจกรรมชุมชน                                                                   ง.   ถูกทุกข้อ
คำตอบ  ง.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนจะแสดงออกในรูปแบบของกลุ่มทางกิจกรรมต่างๆ สหกรณ์ชุมชน กลุ่มพัฒนาการเกษตร   ฯลฯ


ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบทางสังคม
ก.  บุคลากรในชุมชน                                                              ข.  ทรัพยากรต่างๆ
ค.  สิ่งแวดล้อมชุมชน                                                              ง.  งบประมาณ
คำตอบ  ง.  ชุมชนจะประกอบไปด้วยบุคลากรในชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่ละที่  และเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนข้อใดไม่ใช่ปรัชญาหรือแนวคิดของการพัฒนาชุมชน
ก.  การจัดหางานให้ชุมชน     ข.  การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ค.  การร่วมมือร่วมใจของชุมชน             ง.  การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
คำตอบ ก.
ปรัชญาหรือแนวคิดของพัฒนาชุมชนมีหลายประการ  อาทิ  การพัฒนาคนในชุมชน  ความร่วมมือของประชาชน  การสนับสนุนจากรัฐ  เป็นต้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 อบต. เทศบาล  ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร ประกอบด้วย
- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาท้องถิ่น 2548

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบ  พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2554

- รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- รวมข้อสอบเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 500 ข้อ

Thaionline1 2012-02-05 08:43
คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบต.

1.                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ก.       พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2536

ข.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ค.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2534

ง.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2535

ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2.                   การเก็บรักษาพัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

ก.       เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

ข.       ตรวจสอบพัสดุให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ค.       ซ่อมแซมพัสดุเมื่อเกิดการชำรุด

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

3.                   ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค.       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.       ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ       ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.             การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีตกลงราคา  ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมีอำนาจภายในวงเงินในการอนุมัติเท่าใด

ก.       ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข.       ไม่เกิน 500,000 บาท

ค.       ไม่เกิน 250,000 บาท

ง.       ไม่เกิน 100,000 บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.                   เงินงบประมาณ  หมายความว่า

ก.       งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข.       งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค.       ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ค.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

6.                   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า

ก.       พนักงานเทศบาล

ข.       พนักงานสุขาภิบาล

ค.       พนักงานเมืองพัทยา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

7.                   ข้อใดคือเหตุผลที่สามารถให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการได้

ก.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประเทศ

ข.       เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค.       เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ง.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประชาชน

ตอบ       ข.  เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.                   ระเบียบฉบับนี้ประกาศไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก.       วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ข.       วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ค.       วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538

ง.       วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538

ตอบ       ก.  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

9.                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าใดต่อไปนี้

ก.       เปิดซองใบเสนอราคา

ข.       ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ค.       พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

10.           ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่ยอมเข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       เรียกผู้เสนอราคาคนเดิมมาทำสัญญาใหม่

ข.       เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้ง

ง.       รายงานการประมูลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

ตอบ       ข.  เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

11.                ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       คณะกรรมการเปิดซองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ข.       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ค.  ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

12.           ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้  จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  และให้แนบหนังสือประเภทใดประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

ก.       ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ข.       ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

ค.       ให้แนบหนังสือที่ทางราชการออกให้

ง.       ให้แนบสำเนาหนังสือที่ทางราชการออกให้

ตอบ       ข.  ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

13.           ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ถือว่าผู้นั้น

ก.       ส่อทุจริ

ข.       กระทำผิดวินัย

ค.       กระทำผิดตามกฎหมาย

ง.       กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

ตอบ       ง.  กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

14.                การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาไม่เกินกี่บาท

ก.       ไม่เกิน  50,000  บาท

ข.       ไม่เกิน  40,000  บาท

ค.       ไม่เกิน  30,000  บาท

ง.       ไม่เกิน  20,000  บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน  50,000  บาท

15.           ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ากระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก.       รัฐสภา

ข.       สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ค.       สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.       สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ       ค.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16.                ระเบียบฉบับนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้

ก.       มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข.       ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ค.       การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

17.                ในกรณีใดที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ  หรือกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก.       การจ้างที่ไม่สามารถเจรจากับลูกจ้างเรื่องอัตราค่าตอบแทนได้

ข.       การจ้างที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเกินควร

ค.       การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

ง.       การซื้อที่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ตอบ       ค.  การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

18.                ก่อนจะดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีจะต้องทำอย่างไร

ก.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ข.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ค.       ให้ผู้เบิกจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ง.       ให้ผู้เบิกจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ตอบ       ข.  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

19.           ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในรายงานเสนอเหตุผลจะต้องมีราคาประเมินจากบุคคลใดต่อไปนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง

ก.       ราคาประเมินจากทางราชการ

ข.       ราคาประเมินจากทางเจ้าของที่

ค.       ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

ง.       ราคาประเมินจากผู้สันทัด

ตอบ       ก.  ราคาประเมินของทางราชการ

20.           คณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลใดต่อไปนี้

ก.       กรรมการการเงิน

ข.       กรรมการการคลัง

ค.       กรรมการพัสดุ

ง.       กรรมการบริหาร

ตอบ       ง.  กรรมการบริหาร

21.           ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง  ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงาน  ซึ่งผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติควรมีคุณวุฒิตามข้อใด

ก.       ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท

ข.       ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ค.       ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ง.       ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตอบ       ง.  ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ


Thaionline1 2012-02-05 08:44
แนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึก)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อ.บ.ต. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (นักบริหารการศึกษา  ระดับ ๖)
 ทุกพื้นที่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก   

 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ประกอบด้วย
ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน)
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 


- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

Thaionline1 2012-02-05 08:46
แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด


1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน

                ก. หยุดเป็นส่วนๆ

                ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

                ค. ส่วนที่รับโมเมนต์มากที่สุด

                ง. 1/3 ของความยาวคาน

ตอบ ข.ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

2. เหล็กฉากขาเท่ากับ L 40 x 40 x 3 mm มี k = 1.25 mm จะมี lx

                ก. 3.48 cm4                                                           ข. 3.50 cm4

                ค. 5.71 cm4                                                           ง. 35.90 cm4

ตอบ ข. 3.50 cm4

3. การวัดระดับขนาดของเข็มมักจะวัด

                ก. ตรงกลางเข็ม                                                    ข. วัดที่ปลายเข็ม

                ค. วัดที่โคนเข็ม                                                    ง. วัดที่ไหนก็ได้

ตอบ ก. ตรงกลางเข็ม

4. เหล็กเสริมคอนกรีตของพื้นกันสาด ควรอยู่ในระดับใด

                ก. ส่วนบนกันสาด                                               ข. ส่วนตรงกลางกันสาด

                ค. ส่วนล่างกันสาด                                              ง. อยู่ที่ใดก็ได้

ตอบ ก. ส่วนบนกันสาด

5.การวางแผนที่ใช้เครื่องจักรกลมีจุดประสงค์เพื่ออะไร

                ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด

                ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

                ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

                ง. ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ทันเวลา

ตอบ ข. ประสิทธิภาพ ประหยัด ทันเวลา ความปลอดภัย

6. ไม้พื้นส่วนใหญ่มีความหนา ความกว้างเท่าใดที่มีขายในท้องตลาด

ตอบ ก็ใช้กันทั่วๆไปจะมีความหนา 1 นิ้ว และขนาดอื่นๆคือ หนา ½ , ¾ นิ้ว ความกว้างก็มี 2 , 4 , 6 นิ้ว


7. สารเคมีครีโมโสท (Creosote) มีหน้าที่อะไร

ตอบ เพื่อป้องกันการผุและแมลงกัดไม้ แต่กลิ่นเหม็นรุนแรง ไม่ละลายน้ำจึงติดทนแต่ทาสีทับไม่ค่อยติด เหมาะกับการอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เช่น เสาไฟฟ้า เสาเข็ม

8. แบตเตอรี่รถยนต์ เติมด้วยอะไร

                ก. กรดอาซิตริค                                                    ข. คาร์บอนิค

                ค. กรดเกลือ                                                          ง. กรดกำมะถัน

                จ. กรดดินประสิว

ตอบ ง. กรดดินประสิว

9. การเขียนเหล็กปลอกในคาน เหล็กปลอกตัวแรกควรกำหนดระยะให้ห่างจากริมเสาเท่าใด

ก. 2.5 ซม.                                                              ข. 5 ซม.

ค. 7.5 ซม.                                                              ง. 10 ซม.

ตอบ 5 ซม.

10. ต้องไม่ตัดไม้กลมด้วยเลื่อย

                ก. รัศมี                                                                    ข. ลันดา

                ค. สายพาน                                                           ง. วงเดือน

ตอบ ง. วงเดือน

11. การผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 240 กก.                                                             ข. 250 กก.

                ค. 260 กก.                                                             ง. 270 กก.

ตอบ ข. 250 กก.

12. จากคำถามข้อ 11 ให้หินกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.80 ลบ.ม.                                                        ข. 0.85 ลบ.ม.

                ค. 0.86 ลบ.ม.                                                        ง. 0.87 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.80 ลบ.ม.

13. การผสมคอนกรีต 1 : 2 : 4 ใช้ปูนซีเมนต์กี่กิโลกรัม

                ก. 300 กก.                                                             ข. 320 กก.

                ค. 350 กก.                                                             ง. 360 กก.

ตอบ ข. 320 กก.

14. จากคำถามข้อ 13 ใช้ทรายกี่ลูกบาศก์เมตร

                ก. 0.45 ลบ.ม.                                                        ข. 0.65 ลบ.ม.

                ค. 1.02 ลบ.ม.                                                        ง. 1.25 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.45 ลบ.ม.

15 จากคำถามข้อ 13 ใช้หินกี่ ลบ.ม.

                ก. 0.90 ลบ.ม.                                                        ข. 0.95 ลบ.ม.

                ค. 1.35 ลบ.ม.                                                        ง. 1.45 ลบ.ม.

ตอบ ก. 0.90 ลบ.ม.

16. แหล่งกำเนิดน้ำเสียมีกี่ประเภทใหญ่ๆ

ตอบ มี 4 ประเภท คือ

1.       น้ำเสียจากชุมชน

2.       น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

3.        น้ำเสียจากการเกษตร

4.       น้ำเสียจากการที่ฝนชะล้างผิวหน้าของดินและพื้นที่ในชุมชน

17. สัดส่วนผสมคอนกรีต 1 : 3 : 5 โดยปริมาตรเหมาะกับงานประเภท

                ก. พื้นถนนตอม่อ

                ข. ส่วยของโครงสร้างที่ต้องการทึบน้ำ

                ค. งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป

                ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

ตอบ ง. งานคอนกรีตขนาดใหญ่ฐานรากใหญ่

18. โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรพลังน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดใด

                ก. ตาก                                                                            ข. เพชรบุรี

                ค. ขอนแก่น                                                                  ง. อุตรดิตถ์

ตอบ ก. ตาก

19. ไม้อะไรที่ซื้อขายเป็นฟุต

                ก. ไม้สัก                                                 ข. ไม้ยาง

                ค. ไม้แดง                                                                       ง. ไม้ตะเคียน

ตอบ ก. ไม้สัก

20. ระยะของตง

                ก. 20 - 30 ซม.                                                               ข. 30 – 40 ซม.

                ค. 40 – 50 ซม.                                                              ง. 50 – 60 ซม.

ตอบ ง. 50 – 60 ซม.            จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่สอบ
ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง
- แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา  100 ข้อ (อธิบายวิธีคิด)
- แนวข้อสอบพนักงาน อปท.  _500 ข้อ_
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การผังเมือง
- แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
- การควบคุมการก่อสร้าง
- การบริหารงานก่อสร้าง

Thaionline1 2012-02-05 08:52
แนวทางข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อบต.
                เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 มสธ. เป็นผู้ออกข้อสอบ

หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองไปเฉลยดูใหม่นะคะ)

รัฐบาลได้ใช้นโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าออกและสินค้าเข้า?
? นโยบายการค้าเสรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช้องค์กรฯตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
? กรุงเทพมหานครฯ
แผนใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องจัดทำโดยกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแสดงถึง
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ?
? แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้น สำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า คือแผนใด
? แผนพัฒนาสามปี
ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด?
? นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
- 2 ปี
หากสภาท้องถิ่นไม่อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ชี้แจ้งเหตุผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เพื่อเสนอผวจ.
พิจารณาภายในกี่วัน
- 30 วัน
จากข้อความข้างต้นความเห็นของผู้ใดถือเป็นการสิ้นสุด
- ผวจ.
ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ข้อความในพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดเพิ่มเติม
จากพรบ.ฉบับก่อน
- การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 10 คน ซึ่งครม.แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา
- 3 คน
ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และไม่ได้ทรงแต่งตั้งใครไว้ ให้ใครเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพลางก่อน
? ประธานองคมนตรี
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกม.และได้รับความคุ้มครองตามกม. จะเท่าเทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญกำหนดในด้านใด?
? เพศ
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้เด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับ
การศึกษาถึงระดับใด?
? มัธยมศึกษาตอนต้น
องค์กรใดมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะครม.ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม?
? สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเป็นส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจำนวนเท่าไร์
- ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจำนวนในสมัยประชุมที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
รวมแล้วกี่คน
- 9 คน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปัจจุบัน?
? เทศบาล
ตั้งแต่พ.ศ.2538 จนถึงปีปัจจุบัน มีองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลจำนวนกี่แห่ง-?
- 4 แห่ง
ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรราย
ได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5ปี
อำนาจหน้าที่ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไม่มีอำนาจที่จะกระทำใด้?
- จัดตั้งรพ.จังหวัด
ในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลต่อไปนี้ ที่ไม่ใช้คณะกรรมการฯ?
- เลขาก.พ.ร.
ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเป็นเลขานุการ?
? รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฯมีผู้แทนอบต.จำนวนกี่คน?
- 9 คน
ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)?
- บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แห่งพรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ในช่วงต้นปี 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การดำเนินนโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลว?
- ผู้ว่าซีอีโอ.
งบประมาณ หมายถึงอะไร?
? แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายในรูปของตัวเลขจำนวนเงิน
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนงาน หมายถึงอะไร?
? งาน
ข้อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
- หน.สำนักงานปลัดเมืองพัทยา
ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารงบประมาณ
ข้อใดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
? หมวดค่าสาธารณูปโภค
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆเป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด
? คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งสำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วไปยัง
อำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน
- 15 วัน
พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นพรรคการเมืองพรรคล่าสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมืองใด?
?พรรคต้นตระฉันลไทย
ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.)
-รมต.มท.
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?
-12 คน
ข้อใดไม่ใช่รูปแบบขององค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน?
?สุขาภิบาล
อำนาจหน้าที่ในการจัดให้ประชาชนเจ้าของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เป็นอำนาจหน้าที่
ขององค์กรใด?
-กกต.
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะให้วุฒิสภาทูลเกล้าฯเสนอพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
นั้น ใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
?คณบดีคณะนิติศาสตร์
หลักเกณฑ์ใดใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดชั้นอบต.?
?รายได้
การมอบอำนาจชนิดใดต้องทำเป็นหนังสือ
?การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพรบ.กระจายอำนาจฯ
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย
หน่วยงานใด ไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน
-กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์พืช
ข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน
1.ข้อต่อไปนี้ที่มิใช่หลักเกณฑ์ของการจำแนกประเภทของนโยบายสาธารณะ
ก.ขอบข่ายผลกระทบของนโยบาย ข.เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของโยบาย
ค.กิจกรรมสำคัญของรัฐบาล ง.รูปแบบโดยทั่วไปของรัฐบาล
2. ประโยชน์อย่างหนึ่งของการจัดนโยบายสาธารณะ คือ
ก.ทำให้ทราบได้ว่ารัฐบาลหนึ่งๆควรประกอบด้วยบุคคลในปริมาณและคุณภาพเท่าใดจึงจะสามารถกำหนด นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข.ทำให้สามารถคาดคะเนได้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการกำหนดนโยบายเช่นใดบ้างในอนาคต
ค.ทำให้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการและเทคนิคของการดำเนินต่างๆเกี่ยวกับนโยบายได้อย่างถูกต้อง
ง.ทำให้ทราบได้ว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆที่ได้กำหนดขึ้นอย่างเต็มที่
3. ข้อใดที่ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่ทุกประเทศจะต้องมีอยู่เหมือนกันและถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกประเทศต้องปฏิบัติ
ก.นโยบายต่างประเทศ ข.นโยบายการประกันสังคม
ค.นโยบายเคหะสงเคราะห์ ง.นโยบายป้องกันและรักษาป่าไม้
4.นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนงาน หรือแนวทางการกระทำต่างๆ ทรรศนะข้างต้นนี้เป็นของใคร
ก.ชาร์ลส์ จาคอป ข.ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ กับอับราแอม แคปแพลน
ค.ธอมัส ดาย ง.วิลเลี่ยม กรีนวูด
5. กรอบแนวคิดอย่างหนึ่งของวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ ได้แก่วิธีการศึกษาในแง่
ก.ผลกระทบของนโยบาย ข.การนำนโยบายไปปฏิบัติ
ค.ผลผลิตของนโยบาย ง.กระบวนนโยบาย
6. ข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ได้มุ่งเน้นเป้าหมายในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960.
ข. การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางรัฐศาสตร์ประการหนึ่งคือการศึกษากำหนดนโนบายในแง่ที่เป็นกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนึ่ง
ค.ขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะในทรรศนะของสจวต เนเกล มีอยู่ 3 ประเด็นตามกระบานการของนโยบาย
ง.ความรู้เกี่ยวกับประเด็นของนโยบายเป็นความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการกำหนดนโยบายสาธารณะ
7.ข้อใดเป็นลักษณะประการหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวรัฐประศาสนศาสตร์
ก.เป็นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายโดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
ข. เป็นการศึกษาโดยนักรัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะ
ค. เป็นการศึกษาถึงศาสตร์ว่าด้วยนโยบาย
ง. เป็นการศึกษาเพื่ออธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของรัฐ
8. การกำหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจมีขั้นตอนการดำเนินงานที่เกือบจะเป็นอย่างเดียวกัน ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะของใคร
ก.เยเฮชเกิล ดรอร์ ข.ไอรา ชาร์แคนสกี
ค.ธอมัส ดาย ง. ริชาร์ด เกบิล
9. ขอบข่ายของการศึกษานโยบายสาธารณะในทรรศนะของสจ๊วต เนเกล คือ
ก.การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ข. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตของนโยบาย
ค.การนำนโยบายไปปฏิบัติ ค.การพัฒนานโยบาย
10. แนวคิดที่ว่าฝ่ายการเมืองควรมีบทบาทในการกำหนดและควบคุมนโยบาย และฝ่ายราชการประจำควรมีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัตินั่น เป็นแนวความคิดในเชิงใด
ก.รัฐศาสตร์ ข.ปทัสถาน
ค.รัฐประศาสนศาสตร์ ค.ประจักษ์
11. ตัวอย่างหนึ่งของตัวแบบนโยบายที่มีการนำมาใช้ศึกษานโยบายสาธารณะ คือตัวแบบอะไร
ก. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ข.ทฤษฎีทางการเมือง
ค.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ง.สถาบัน
12. การศึกษารัฐศาสตร์สมัยดั้งเดิมเป็นการศึกษาที่ให้ความสนใจในเรื่องใด
ก.นโยบายสาธารณะของประเทศต่างๆ ข.ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆ
ค.กระบวนการและพฤติกรรมการกำหนด นโยบายของรัฐบาลต่างๆ
ง. ภารกิจของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
13. การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ก็คือการศึกษาการกำหนดนโยบายสาธารณะนั่นเอง เป็นทรรศนะของใคร
ก. ดับเบิลยู เฮนรี แลมไบรท์ ข.เอช จอร์จ เฟรเดอริคสัน
ค.ไอรา ชาร์แคนสกี ง.ชาร์ลส์ ลินบอล์ม
14. ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะอย่างไร
ก.มีอิทธิพลต่อการกำหนด นโยบายสาธารณะโดยตรง ข.มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยตรง
ค.มีอิทธิพลต่อการประเมินผลนโยบายสาธารณะโดยตรง ง.มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโดยตรง
15. ข้อใดคือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกระบบการเมือง
ก.ปัจจัยเกี่ยวกับผู้นำ ค.ปัจจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา
ค.ปัจจัยเกี่ยวกับการเมือง ง.ปัจจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
16.การเมืองกับการบริหารแตกต่างกันอย่างไร
ก. การเมืองเป็นเรื่องการกำหนดวิธีการจัดสรรผลประโยชน์ การบริหารเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์
ข.การเมืองเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ การบริหารเป็นเรื่องการกำหนดวิธีการจัดสรรผลประโยชน์
ค.การเมืองเป็นเรื่องการจัดทำแผนและโครงการ การบริหารเป็นเรื่องการนำแผนและโครงการไปปฏิบัติ
ง.การเมืองเป็นการได้มาซึ่งอำนาจการบริหารเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอำนาจ
17.ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาประเภทใค
ก. ปัญหาป้องกัน ข. ปัญหาพัฒนา ค. ปัญหาขัดข้อง ง. ปัญหาเฉพาะเรื่อง
18.การกำหนดนโยบายสาธารณะโดยใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นแนวทางในการตัดสินใจคือ ตัวแบบใด
ก. ตัวแบบชั้นผู้นำ ข.ตัวแบบกลุ่ม ค. ตัวแบบกระบวนการ ง.ปัญหาเฉพาะเรื่อง
19. คุณลักษณะของผู้นำในการกำหนดนโยบายสาธารณะ คือ ข้อใด
ก.มีความสาสมรถทำให้ผู้อื่นยอมรับ ข.มีความสามารถวางแผนสั่งการ
ค.มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ง.มีความสามารถในการควบคุม
20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก. นายยกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งออก
ข.นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา
ค.นายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนออกไปพบชาวนาที่ชุมนุมประท้วงอยู่ที่หน้าทำเนียบเพื่อให้มีการประกันราคาข้าว
ง.นายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
21.บุคคลหรือองค์กรใดในหัวข้อต่อไปนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสาธารณะแห่งชาติโดยลำพัง
ก.นายกรัฐมนตรี ข. ประธานาธิบดี ค. คณะรัฐมนตรี ง. รัฐสภา
22. ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กลไกในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก. ประชาชน ข. ข้าราชการ ค.คณะรัฐมนตรี ง. ปลัดกระทรวง
23. กิจกรรมใดต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำในขั้นตอนของการระบุปัญหา
ก.สำรวจสถานการณ์ ข.กำหนดสภาพที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการแก้ปัญหาแล้ว
ค.กำหนดเป้าหมาย ง.กำหนดแนวทางการกระทำ
24. การสำรวจสถานการณ์เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำในขั้นตอนใดของการกำหนดนโยบายสาธารณะ
ก.กำหนดวัตถุประสงค์ ข. กำหนดหัวข้อปัญหา ค. จักทำข้อเสนอนโยบาย ง.กำหนดสภาพของปัญหา
25. การตักสินใจตามตัวแบบสมเหตุสมผลควรทำอย่างไร
ก.ยอมรับนโยบายเดิม ข.ยอมรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ยค่อยไป
ค.ยอมรับนโยบายที่ต้นทุนต่ำ ง. ไม่ยอมรับนโยบายที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างต้นทุนกับผลประโยชน์
26.ในขั้นตอนกำหนดการวิเคราะห์ของกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์จะใช้ประโยชน์จากข้อใดมากที่สุด
ก.การพยากรณ์ ข.การกำหนดตัวแบบ
ค.การวิเคราะห์ระบบ ง.การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์
27. ข้อใดคือกลไกการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีลักษณะจากล่างขึ้นบน
ก.ข้าราชการ ข.ประชาชน ค.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. คณะรัฐมนตรี
28. โดย ทั่วๆไปการประใช้นโยบายสาธารณะระดับชาติจะตราขึ้นเป็น
ก.รัฐธรรมนูญ ข.รัฐบัญญัติ ค.กฤษฎีกา ง.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
29.ข้อใดเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
ก.การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข. การพยากรณ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ค.การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพ ง.การกำหนดตัวแบบ
30. การศึกษาในข้อใดต่อไปนี้ถือว่าอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาการนำ นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ก.การศึกษาความแตกต่างในการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของนโยบายแต่ละประเภท
ข. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ค.การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ผลของกลยุทธ์ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
31. การวัดความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติตามแนวทางข้อใดที่ถือว่า มีขอบข่ายกว้างและตรงประเด็นมากที่สุด
ก.การพิจารณาระดับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติ
ข.การพิจารณาว่านโยบายนั่นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นและหรือก่อให้เกิดผลกระทบตามที่พึงปรารถนา
ค.การพิจารณาระดับความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ง. การพิจารณาระดับของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติ
32. ความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติในบางครั้งอาจจะไม่นำไป สู่ผลกระทบในทางที่พึงปรารถนาเสมอไป หากนโยบายนั้นมีรากฐานมาจากอะไร
ก. ทฤษฏีไม่ถูกต้อง ข.ความขัดแย้งในเป้าหมายนโยบาย
ค. ความแตกต่างในวัตถุประสงค์ของหน่วยปฏิบัติ ง.ความล้มเหลวในการระบุแนวทางปฏิบัติ
33. โดยทั่วไปฝ่ายใดมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในกระบวนการนำนโยบายสาธารณะไป ปฏิบัติ
ก. พรรคการเมือง ข. ระบบราชการ ค.สภาผู้แทนราษฎร ง. ภาคธุรกิจเอกชน
34. โดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับใหญ่ๆคือ
ก.ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการทำให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นยอมรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
ข.ขั้นตอนในระดับมหาภาค และขั้นตอนในระดับจุลภาค
ค. ขั้นตอนในการพิจารณารับนโยบาย และขั้นตอนในการสร้างความเป็นปึกแผ่น
ง.ขั้นตอนในการระดมพลัง และขั้นตอนในการสร้างความต่อเนื่อง
35. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการนำไปปฏิบัติ
ก.ความขัดแย้งของนโยบาย ข. ความสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายของนโยบาย
ค. ความร่วมมือและความจริงใจของหน่วยงานที่รับผิอชอบ ง. ถูกทุกข้อ
36. ปัญหาสรรถนะเป็นปัญหาหลักด้านหนึ่งของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะดังกล่าวจะมีมากน้อยเพียงไดขึ้นอยู่กับปัจจัยย่อยต่างๆ ยกเว้นปัจจัยด้านใด
ก. ปัจจัยด้านบุคคลากร ข. ปัจจัยด้านเงินทุน
ค. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องมือ ง.ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ

37. การประเมินผลนโยบาย จะกระทำเมื่อใด
ก.ก่อนมีการดำเนินการตามนโยบาย ข. หลังจากการดำเนินการตามนโยบาย
ค.ระหว่างดำเนินการ และหลังจากดำเนินการตามนโยบาย ง. เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการกำหนดนโยบาย
38. การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะควรกระทำอย่างไร
ก. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างละเอียดเฉพาะจุด ข. วิเคราะห์และประเมินอย่างจำกัดวง หรือย่างแคบ
ค. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างกว้างๆ ทั่วๆไป ง. วิเคราะห์และประเมินผลอย่างครอบคลุม
39. เกณฑ์การประเมินนโยบายสาธารณะที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด คือ
ก. เกณฑ์ศักยภาพ ข. เกณฑ์การลงทุน ค. เกณฑ์การสนองตอบความต้องการ ง.เกณฑ์ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
40. ปัญหาข้อต่อไปนี้ข้อใดมิใช่ปัญหาในการประเมินนโยบายสาธารณะที่มักเกิดขึ้นเสมอ
ก.ปัญหาความไม่แน่ชัดของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ข.ปัญหาตัวบุคคลที่ทำการประเมิน
ค.ปัญหา ด้านข้อมูลข่าวสาร ง. ปัญหางบประมาณ
41. ลักษณะนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินได้แก่
ก. ลักษณะนโยบายที่เป็นนามธรรม ข.ลักษณะนโยบายที่เป็นรูปธรรม
ค. ลักษณะนโยบายที่เป็นการกระทำ ง. ลักษณะนโยบายที่ไม่เป็นการกระทำ
42. การปรับปรุงนโยบายสาธารณะ หมายถึง
ก. การยกเลิกนโยบายเดิม ข. การแก้ไขนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ค. การกำหนดนโยบายออกมาใหม่ ค. การนำนโยบายที่เลิกใช้แล้วมาใช้อีก
43. แผนพัฒนาประเทศไทยเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2504 ข. พ.ศ. 2508 ค. พ.ศ. 2500 ง. พ.ศ. 2498
44. ส่วนประกอบสำคัญที่สุดของแผนคืออะไร
ก. ชื่อแผน ข. ชื่อบุคคลผู้อนุมัติ ค. ประเด็นปัญหา ง.ทรัพยากรที่ต้องใช้
45. การวางแผนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใคร
ก. ผู้บริหารระดับสูง ข. ผู้ช่วยและผู้ใต้บังคับบัญชา ค. ที่ปรึกษา ง. คณะกรรมการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547 สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เป็นผู้ออกข้อสอบหมายเหตุ  คำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้

1.     การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ในหมวดใด ?
ตอบ   แนวนโยบายแห่งรัฐ
2.     รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้ใครเป็นประธานรัฐสภาฯ ?          
       ตอบ   ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3.     สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวนกี่คน ?    
       ตอบ   100 คน
4.     บุคคลใดไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร?
       ตอบ   บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
5.     คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ กี่ปี ?        
       ตอบ   7 ปี
6.    การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาสมาชิกสภาฯต้องมาประชุมจำนวนเท่าไรจึงถือได้ว่าครบองค์ ประชุม ?  
       ตอบ   ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
7.     ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
       ตอบ   6 ปี
8.     คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มีคณะกรรมการกี่คน  
       ตอบ  9 คน
9.     ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ?      
       ตอบ  นายกรัฐมนตรี
10.    ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการการเมือง ?
       ตอบ  เลขานุการรัฐมนตรี
11.    การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นหลักการปกครองตามหลักการแบบใด ?  
       ตอบ  แบ่งอำนาจ
12.    การบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 ในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี ผู้ใดมีหน้าที่ในการเสนอรายชื่อเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ?
       ตอบ  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
13.    ตำแหน่งใดหลังจากที่มี พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ประกาศใช้แล้ว? ไมมีอยู่ในปัจจุบัน?
       ตอบ   ศึกษาธิการจังหวัด
14.    รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้รัฐมนตรีมีอายุเท่าไร?
       ตอบ   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
15.    จังหวัดใดของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ?
       ตอบ   เชียงราย
16.    เมืองพัทยา ถ้าจะเทียบกับรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล เทียบได้กับเทศบาลระดับใด?
       ตอบ   เทศบาลเมือง
17.    CITY MANAGER. คือรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูแบบใด ?
       ตอบ   เมืองพัทยา
18.    ผู้ว่าราชการจังหวัด ซี.อี.โอ. หมายถึง ?
       ตอบ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
19.    โครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด ?
       ตอบ  เพื่อการระบายน้ำ
20.    วันมหาวิปโยค ของไทย คือวันใด?
       ตอบ   14 ตุลาคม 2516
21.    หลังจากวันมหาวิปโยค มีผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สมญาว่านายกรัฐมนตรีพระราชทาน
ตอบ   นายสัญญา ธรรมศักดิ์
22.    ส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยู่ในจังหวัดใด ?
       ตอบ   ประจวบคีรีขันธ์
23.    จังหวัดใดของไทย ที่ได้ชื่อว่าฝนแปด แดดสี่ ?
       ตอบ   ระนอง      
24.    จังหวัดใดของไทย ที่ไม่มีอำเภอเมือง ?
       ตอบ  พระนครศรีอยุธยา
25.    จังหวัดบูรณาการร่วมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรัฐบาล คือจังหวัดใด ?
       ตอบ   พัทลุง และตรัง
26.    จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ คือ ?
       ตอบ   นครศรีฯ สงขลา และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ
27.    หัวงานตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า
ตอบ   ประตูน้ำอุทกสิทธิวิภาค
28.    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันที่มีการเลือกตั้งอะไร ?
       ตอบ   เลือกตั้งส.อบจ.และนายกอบจ.
29.    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เป็นวันเลือกตั้งนายก อบจ. มีวิธีเลือกตั้งอย่างไร ?
       ตอบ   เลือกนายก อบจ.โดยตรง
1.   30.         องค์กรใดที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. ?
       ตอบ   สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
1.   31.         ข้อใดไม่เป็นนิติบุคคล ?
       ตอบ   อำเภอ
1.   32.         ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน อบจ. ?
       ตอบ   นายกอบจ.
33.    กรณีที่ป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด กฏหมายเทศบาลได้กำหนดให้ยกฐานะเป็นเทศบาลใด?
       ตอบ   เทศบาลเมือง
34.    เขตและแขวง ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครฯ เปรียบได้กำหนดองค์กรใดในต่างจังหวัด ?
       ตอบ   อำเภอและตำบล
35.    นายกเมืองพัทยา มีที่มาอย่างไร ?
       ตอบ  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
36.    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้ใช้บังคับเมื่อใด?
ตอบ   พ้นกำหนด 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1.   37.         ตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 หมายถึง?
ตอบ   ตำบลตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2.   38.         สภาตำบลมีสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละเท่าไร?
       ตอบ   หมู่บ้านละ 1 คน
39.    สภาตำบลมีรายได้อย่างไรจึงจะได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้?
ตอบ   มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท
40.    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไร?
ตอบ   (จำนวน2เท่าของจำนวนหมู่บ้านที่มี)
41.    ภาษีใดที่เก็บได้ในจังหวัดต้องจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ?
       ตอบ  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
42.    ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บในอัตราเท่าไร?
       ตอบ   ร้อยละศูนย์
43.    นักธุรกิจของไทย ที่ได้ไปลงทุนในมหานครเซี่ยงไฮ้ มากที่สุดในปัจจุบัน?
       ตอบ   กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์
44.    คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ใด?
       ตอบ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
45.    ใครไม่ใช่คณะกรรมการในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
46.    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546?
       ตอบ   กรุงเทพมหานครฯ
47.    องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้ในอัตราเท่าใด?
       ตอบ   ลิตรละ 10 สตางค์
48.    องค์การบริหารส่วนตำบล อาจฉัน้เงินจากระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคลต่างๆได้เมื่อได้รับอนุญาต   จากองค์กรใด?  
       ตอบ   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
49.    ประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันคือใคร?
       ตอบ  นายสุชน ชาลีเครือ
50.    องค์กรระหว่างประเทศในปัจจุบัน ที่มีคนไทยเป็นผู้อำนวยการอยู่ คือองค์กรใด?
ตอบ   องค์การการค้าโลก WTO.
51.    ผู้นำของกลุ่มอาเซี่ยน ที่เป็นผู้หญิงในปัจจุบันคือผู้นำประเทศใด?
       ตอบ       อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
52.    การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่าย เทคนิคที่ใช้ คือ?
       ตอบ   PPBS.
53.    PERT.ย่อมาจากคำว่าอะไร?`
       ตอบ   Programmer Evaluation Reporting Technique*****ตรวจสอบคำตอบใหม่
54.    หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเมือง คือหน่วยงานใด?
       ตอบ       กรมการพัฒนาชุมชน  ****
55.    ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก คือ ?
       ตอบ   ธิเบต
56.    ประเทศดังกล่าวนับถือศาสนาใด?
       ตอบ  พุทธ *****
57.    กลุ่มวาดะห์ ปัจจุบันเป็นกลุ่มการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใด?
       ตอบ   ไทยรักไทย
58.    พรรคการเมืองใด เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านในปัจจุบัน?
       ตอบ  พรรคชาติพัฒนา
59.    จังหวัดที่มีจำนวนผู้แทนราษฎรมากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครฯ ?
       ตอบ   นครราชสีมา
60.    สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดที่ไม่ได้อยู่ในเขตประเทศไทย ?
       ตอบ   เขาพระวิหาร
61.    จังหวัดใดที่สื่อมวลชนระบุว่า เป็นจังหวัดแรกที่เป็นจุดแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก?
       ตอบ   นครสวรรค์
62.    นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนต่างๆในท้องถิ่น ?
       ตอบ  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
63.    การนำที่บริเวณทางเท้า ไปฉัน้เงินกับธนาคารเพื่อช่วยเหลือคนยากจนทั่วประเทศตรงกับนโยบายใดของรัฐบาล?
       ตอบ   แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
64.    หากต้องการวิจัยความคิดเห็นของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ใครเป็นตัวอย่างของการวิจัยกลุ่มดังกล่าว ?
       ตอบ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพัทลุง
65.    มหาวิทยาลัยใดที่ไม่อยู่ในระบบราชการในปัจจุบัน ?
       ตอบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66.    ผู้ใดดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน?
       ตอบ  นายโภคิน พลกุล
67.    รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน รัฐมนตรีท่านใดไม่มีธุรกิจแต่อย่างใด?
       ตอบ  ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
68.    สตรีไทยท่านใด ? ที่เพิ่งจะได้รับรางวัลสำคัญของโลกเกี่ยวกับสตรีดีเด่นเมื่อเร็วๆนี้?
ตอบ   นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
69.    ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน?
       ตอบ  นายบัลดาวี
70.    กลุ่มประเทศ เอเปค .เป็นกลุ่มประเทศที่มุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านใด?
       ตอบ   ด้านเศรษฐกิจ
71.    ที่กล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นดีทรอยแห่งเอเชีย หมายถึงอะไร ?
       ตอบ  เป็นผู้นำด้านยานยนต์
72.    พลังแผ่นดิน คือความร่วมมือของคนไทยในด้านใด ?
       ตอบ  ยาเสพติด
73.    จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีปัญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ?
       ตอบ   ปัตตานี
74.    ประเทศใดในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีปัญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ ?
       ตอบ  พม่า
75.    โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการใด?ที่เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
       ตอบ   โครงการพิกุลทอง
1.   76.         เครื่องหมายการค้า ของผลิตภัณฑ์ส่วนพระองค์ จำหน่ายภายใต้ชื่ออะไร
       ตอบ   (จิตรลดา)
77.    วันคล้ายวันประสูตรของสมเด็จพระเทพฯวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับอะไร?
       ตอบ   วันอนุรักษ์ไทยและวันสายใจไทย
78.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 จะสิ้นสุดแผนในปีพ.ศ.ใด?
       ตอบ       2549
79.    สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง จะสร้างที่จังหวัดใด?
       ตอบ  มุกดาหาร ****ตรวจสอบใหม่
80.    นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศใช้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอ.ครั้งแรกเมื่อใด?
       ตอบ  1 ตุลาคม 2546
81.    นายอิสมา บินลาเดน เป็นผู้นำกลุ่มใด?
       ตอบ  อัลฮ์ กออิดะห์
82.    หนังสือเรื่องพระมหาชนก แสดงจุดประสงค์หลักต้องการสั่งสอนเยาวชนและผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร?    
       ตอบ  ความอุตสาหะ***ตรวจสอบใหม่
83.    ผู้ใดประพันธ์หนังสือเรื่องสี่แผ่นดิน?
      ตอบ    ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
1.   84.       อาหารประเภทไหนของไทย? ที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน?  
      ตอบ    ต้มยำกุ้ง
1.   85.       ธุรกิจของคนไทย ที่เป็นที่นิยมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันของชาวต่างชาติ คือธุรกิจใด?
      ตอบ    สปา****
86.    SWOT.ใช้ในการวางแผนอะไร?
       ตอบ     แผนกลยุทธ์
87.    การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุน เงินฉัน้ภายในประเทศหรือเงินช่วยเหลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจ้างได้จำนวนเท่าไร?
       ตอบ    ไม่เกิน 50 ล้านบาท
88.    ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้า ให้กระทำได้ไม่เกินกี่ปี?
       ตอบ    3 ปี
89.    การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ใครเป็นผู้อนุมัติ ?
       ตอบ    นายกอบต.
90.    การเช่าขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ดำเนินการโดยวิธีการใด?
       ตอบ       ตกลงราคา
91.    รัฐบาลได้ตั้งโรงเรียนมัธยมเพื่อมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ โรงเรียนนั้นคือโรงเรียนอะไร?
       ตอบ   จุฬาภรณ์***ตรวจคำตอบใหม่
92.    ในการแก้ไขปัญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีส่งผู้ใดลงไปในพื้นที่ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับฉายาว่าสายพิราบ ?
       ตอบ   รองจาตุรนต์ ฉายแสง
93.    นโยบาย 66/23 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นนโยบายอะไร?
ตอบ   การเมืองนำหน้าการทหาร
94.    งานสารบรรณ หมาย ถึง      
       ตอบ   งานบริหารเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การเก็บรักษา จนถึงการทำลาย
95.    การประทับตราชั้นความเร็วหนังสือ ด่วน ด่วนมาก ประทับที่ใดของซองจดหมาย  
       ตอบ   มุมบนด้ายซ้ายของซอง                                                      
96.    ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
       ตอบ   ปลัดสำนักนายรัฐมนตรี
97.    สำเนางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว ให้ส่งไปยังอำเภอ หรือจังหวัดนั้น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งไปยังอำเภอภายในกี่วัน
       ตอบ   15 วัน
1.   98.         การที่รัฐบาลออกนโยบายไปเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจหรือกลุ่มทุนของตนเองโดยส่อว่าจะมีการทุจริต ภาษาทางการเมืองเรียกว่า?            
       ตอบ   ทุจริตเชิงนโยบายข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จ.สกลนคร ข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ 3 สกลนคร ACT GROUP

1. ใครดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
1) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2) นายวิษณุ เครืองาม
3) นายโภคิน พลกุล 4) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
5) นายจรัส สุวรรณมาลา

2. ตำแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง
1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
3) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายปกครอง 4) โฆษกรัฐบาล
5) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้
1) การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
2) คดีที่ญาติจำเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
3) คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดทำให้คนไข้พิการ
4) คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งเนื่องจากจ้างเอกชนถทถนนเป็นทางเดินเท้าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
5) คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม

4. ข้อใดจัดเป็น ?ละเมิด? ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1) นายโชคเป็นข้าราชการปลุกปล้ำอนาจารลูกสาวชาวบ้าน
2) นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวิต
3) ส.ต.อ.ฉัตร เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้าน แล้วหลุดไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บ
4) ปลัด อบต. ไม่มาอยู่เวรยามตามคำสั่งเป็นเหตุให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของทางราชการ
5) ข้าราชการครูไม่ยอมชำระหนี้ที่ฉัน้ยืมมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

5. หน่วยงานต่อไปนี้ ไม่ได้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
1) กรมที่ดิน       2) กรมราชทัณฑ์
3) กรมการปกครอง    4) กรมการพัฒนาชุมชน
5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. ส่วนราชการต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล
1) กรม       2) จังหวัด
3) อำเภอ    4) เทศบาล
5) องค์การบริหารส่วนตำบล

7. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานใด
1) กรมการปกครอง    2) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    4) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
5) สำนักนายกรัฐมนตรี

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
1) กำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3) ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

9. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล
1) มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
2) มีกรรมการมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 คน
3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
5) มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ

10. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในอัตราส่วนเรียงตามลำดับ ดังนี้
1) 2 : 2 : 2       2) 3 : 3: 3       3) 2 : 3 : 4
4) 3 : 3 : 2       5) 4 : 4 : 4

11. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาลในเรื่องใดมากที่สุด
1) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล    2) หลักความรับผิดชอบ    3) หลักนิติธรรม
4) หลักศีลธรรม    5) หลักโปร่งใสตรวจสอบได้

12. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดหลักการสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างไร
1) ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น    2) เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
3) เปิดเผยทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น       4) เปิดเผยบ้าง ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม
5) ปกปิดทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น

13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
1) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
2) ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
3) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
4) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านและคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
5) จัดทำรายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอคณะรัฐมนตรี

14. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
1) นายประชา มาลีนนท์       2) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
3) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา    4) นายจาตุรนต์ ฉายแสง
5) นายประมวล รุจนเสรี

15. หน่วยงานใดต่อไปเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการถูกยุบหน่วยงานเดิม แล้วรวมเป็นกรมใหม่
1) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    2) กรมโยธาธิการและผังเมือง
3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ      5) กรมทางหลวงชนบท

16. คำว่า ?กฎ? ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถึงข้อใด
1) พระราชบัญญัติ       2) พระราชกฤษฎีกา
3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    4) เทศบัญญัติ
5) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

17. องค์กรใดเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระด
 

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com


Thaionline1 2012-02-05 08:53
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 2และ3
                

ขอให้สอบได้น่ะ  
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
ก.1 มิถุนายน 2516
ข.1 มิถุนายน 2526*
ค.1 ตุลาคม 2526
ง.1 ธันวาคม 2527
3.หนังสือราชการคืออะไร
ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ*
ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ
4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
ข.ประหยัดแรงงานและเวลา
ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
ง.ถูกทุกข้อ *
5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ก.มีความรู้ภาษาไทย
ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน *
6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายนอก*
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือประทับตรา
ง.หนังสือประชาสัมพันธ์
7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
ก. เรื่อง
ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย*
8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *
9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
ก.แบบฟอร์ม*
ข.การเก็บหนังสือ
ค.ผู้ส่งและผู้รับ
ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง
10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง
ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. *
11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
ง.ไม่มีข้อถูก *
12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
ก.ใช้กระดาษตราครุฑ*
ข.ใช้กระดาษบันทึก
ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา
ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน
13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
ก.ประทับตรา
ข.สั่งการ
ค.ประชาสัมพันธ์ *
ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น
จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17
ก.แถลงการณ์ ข.ข้อบังคับ
ค.คำสั่ง ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.
14.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข
15.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน* ก
16.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย* ค
17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง
18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*
ง.ปฏิบัติทันที
19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
ก.ใต้รูปครุฑ
ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก *
ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
ง .ผิดทุกข้อ
20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด
ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา
ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ*

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือสั่งการ
ค.หนังสือประชาสัมพันธ์
ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ*
22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
ข.หัวหน้าแผนก
ค.หัวหน้าฝ่าย
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*
23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว
ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ *
ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา
24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
ก.สำเนาต้นฉบับ
ข.สำเนาคู่ฉบับ*
ค.สำเนาซ้ำฉบับ
ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*
ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน
26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรองที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ
ก.ระดับ 2*
ข.ระดับ 3
ค.ระดับ 4
ง.ระดับ 5
27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือราชการ
ก.ริมกระดาษด้านบนขวา
ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย
ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย*
ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ด้านบนขวา
ข.ด้านล่างซ้าย
ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด*
ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด
29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา
ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา
ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง *
ง.ตรงไหนก็ได้
30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วนใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง
30.เลขที่หนังสือออก* ก
31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง
32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค
33.ด่วนมาก* ข
34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี *
ค.15 ปี
ง.20 ปี
35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร
ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม*
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
ก.เวลาเลิกประชุม
ข.ผู้จดรายงานการประชุม*
ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม
37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
ก.4
ข.3*
ค.2
ง.ประเภทเดียว
38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
ก.ท้ายหนังสือ
ข.ให้เห็นได้ชัด*
ค.บนหัวหนังสือ
ง.ตรงไหนก็ได้


39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
ก.แบบฟอร์ม*
ข.ใจความ
ค.วรรคตอน
ง.ตัวสะกดการันต์
40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด
ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี
ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ
ค.การเท้าความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*
41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ
ข.ประทับตรารับหนังสือ
ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร
ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ*
42.การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ
ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง
ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ*
43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน
ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัดระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน*44.การเสนอหนังสือคืออะไร
ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ
ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ
ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา*
45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ
ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ
ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป*
ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ
46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขรับ……………………………..
วันที่……………………………….
เวลา……………………………….
ก.ใบรับหนังสือ
ข.ทะเบียนหนังสือรับ
ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ*
ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ
47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
ก.ทะเบียนรับ
ข.ทะเบียนจ่าย*
ค.ทะเบียนส่ง
ง.ทะเบียนเก็บ
48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา
ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน
ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด*

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
ก.2
ข.3
ค.4*
ง.5
50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ*
ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
ก.การค้นหา*
ข.การตรวจสอบ
ค.การทำความสะอาดที่เก็บ
ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร
ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย
ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว
ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว
ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว*
53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
ก.หนังสือภายนอก
ข.หนังสือภายใน
ค.หนังสือสั่งการ
ง.หนังสือประทับตรา*
54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง
ข.ผู้พิมพ์
ค.ผู้สั่งพิมพ์*
ง.ผู้ตรวจ-ทาน
55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง
ก.กอง แผนก กรม กระทรวง
ข.แผนก กรม กอง กระทรวง
ค.กระทรวง กอง กรม แผนก
ง.กระทรวง กรม กอง แผนก*
56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา*
ข.ที่มุมบนซ้าย
ค.ที่มุมล่างซ้าย
ง.ที่มุมล่างขวา
57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ
ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ
ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ*
58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด
ก.หนังสือภายใน
ข.หนังสือภายนอก
ค.หนังสือราชการด่วน
ง.หนังสือราชการลับ*
59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใด
ก.คำขึ้นต้น
ข.คำลงท้าย
ค.การลงชื่อ
ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.*
60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
ก.แดง*
ข.ดำ
ค.น้ำเงิน
ง.เขียว
61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
ก.คำสั่ง
ข.ระเบียบ
ค.ข้อบังคับ
ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.*
62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ*
ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ
63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ
ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย*
ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
ง.ไม่มีคำตอบถูก
64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
ก.เรียน
ข.กราบเรียน
ค.ถึง
ง.นมัสการ*
65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
ข.ทำงานแทน
ค.รักษาราชการแทน *
ง.ปฏิบัติราชการแทน
66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน
ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน*
67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ*
ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง
68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก.ทรงเครื่อง*
ข.แต่งพระองค์
ค.ทรงเครื่องใหญ่
ง.ทรงพระสุคนธ์
69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
ก.ไม่สบาย
ข.ประชวร
ค.อาพาธ*
ง.ทรงพระประชวร
70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก.เดินทาง
ข.ฟังเทศน์
ค.ทำบุญ*
ง.ไปวัด
71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
ก. พระรูป
ข.กระจกส่อง*
ค.หวี
ง.ช้อนส้อม
72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
ก.ถึงแก่กรรม
ข.มรณกรรม
ค.อสัญกรรม *
ง.พิราลัย
73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี
ข.10 ปี*
ค.15 ปี
ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้
74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ*
75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
ก.เจ้าหน้าที่เก็บ
ข.ประจำแผนก
ค.หัวหน้าแผนก
ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย*
76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.1 ปี*
ข.1 ปี 6 เดือน
ค.2 ปี
ง.3 ปี
77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผน
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี
78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน*
ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.
79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
ก.2 คน
ข.3 คน*
ค.4 คน
ง.5 คน
80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
ก.อธิบดี
ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
ค.ปลัดกระทรวง
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี*
81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2
ข.ระดับ 3*
ค.ระดับ 4
ง.ระดับใดก็ได้
82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด
ข.อธิบดี
ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด*
83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มีความสูงเท่าไร
ก.2.5 ซม.
ข.3.0 ซม.*
ค.3.5 ซม.
ง.4.0 ซม.
84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.
ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.
ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *
ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้
85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
ก.2 ขนาด*
ข.3 ขนาด
ค.4 ขนาด
ง.5 ขนาด
86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก*
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง
ง.รองอธิบดี
87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร
ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม
ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*


88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
ก.หัวหน้าแผนก
ข.หัวหน้าฝ่าย
ค.หัวหน้ากอง*
ง.รองอธิบดี
89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.*
90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
ก.อธิบดี
ข.ปลัดกระทรวง
ค.ข้าราชการระดับ 5
ง.ถูกหมดทุกข้อ*
026: "หนังสือภายใน" หมายถึง
1. :หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
2. :หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
3. :หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
4. :ถูกทุกข้อ:4
027:ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
1. :บันทึกข้อความ
2. :ข้อบังคับ
3. :ประกาศ
4. :คำสั่ง:3028:ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ
1. :ผู้มีความรู้ภาษไทยดี
2. :ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี
3. :ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว
4. :ถูกทุกข้อ:4
029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง
1. :หนังสือเรียน
2. :หนังสือราชการ
3. :หนังสือนอกหลักสูตร
4. :หนังสือทุกประเภท:2
030:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร
1. :คำสั่ง
2. :ข้อบังคับ
3. :ระเบียบ
4. :กฎกระทรวง:1
031:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร
1. :แถลงการณ์
2. :ประกาศ
3. :คำสั่ง
4. :ข่าว:4
032:หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ
1. :หนังสือภายใน
2. :หนังสือภายนอก
3. :หนังสือประทับตรา
4. :หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1. :เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด
2. :เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3. :เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ
4. :เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน:4
034:จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือ
1. :ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที
2. :เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ
3. :เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน
4. :ถูกทุกข้อ:4
035:จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด
1. :ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด
2. :ถูกต้องตามสากลนิยม
3. :เรียบร้อย
4. :สุภาพ:1
097:ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
1. :1 มกราคม 2526
2. :1 มิถุนายน 2526
3. :1 ตุลาคม 2526
4. :1 เมษายน 2526:2
098: ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร
1. :นายกรัฐมนตรี
2. :เลขาธิการ ก.พ.
3. :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. :รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย:3
099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด
1. :3 ชนิด
2. :4 ชนิด
3. :5 ชนิด
4. :6 ชนิด:4
100: หนังสือราชการคืออะไร
1. :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2. :เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ
3. :เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง
4. :เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์:1
ตอบ No. 2
101: ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ครุฑกลางสูง 3 ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด
1. :2.5 ซม.
2. :2.0 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :1.0 ซม.:3
102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างใดตามลำดับก่อนหลัง
1. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
2. :เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ
3. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ
4. :เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ:4
103: หนังสือราชการคือ
1. :เอกสารทางราชการ
2. :เอกสารที่ราชการทำขึ้น
3. :เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
4. :เอกสารโต้ตอบในราชการ :3104: หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด
1. :กระดาษบันทึกข้อความ
2. :กระดาษตราครุฑ
3. :กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้
4. :กระดาษที่ราชการกำหนด:2
105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด
1. :การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ
2. :คำแนะนำ
3. :แถลงการณ์
4. :หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ:1
106: หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่น
1. :เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
2. :เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ
3. :เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
4. :ถูกทุกข้อ:3
107: กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
1. :2 คน
2. :3 คน
3. :4 คน
4. :เท่าใดก็ได้:2
108: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า
1. :กราบเรียน
2. :เรียน
3. :เสนอ
4. :ขอประธานกราบเรียน:2
109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
1. :1 วิธี
2. :2 วิธี
3. :3 วิธี
4. :4 วิธี:3
110: หนังสือประทับตรา คืออะไร
1. :หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม
2. :หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน
3. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. :หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป:3
111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
1. :2 ชนิด
2. :3 ชนิด
3. :4 ชนิด
4. :5 ชนิด:2
112: หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:3
113: ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือประทับตรา
4. :หนังสือแถลงการณ์:2
114: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
1. :1 ชนิด
2. :2 ชนิด
3. :3 ชนิด
4. :4 ชนิด:4

115: หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. :1 ประเภท
2. :2 ประเภท
3. :3 ประเภท
4. :4 ประเภท:3
116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. :หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ
2. :หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี
3. :หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว
4. :บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ:1
117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ
1. :หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. :ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
3. :คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง
4. :คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:3
118: คำว่า "คำสั่ง" คือ
1. :คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ
2. :การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร
3. :บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
4. :การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง:3
119: การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น
1. :เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ
2. :การเก็บระหว่างปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดจนกำหนดระยะเวลาทำลายไว้
3. :เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย
4. :เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก:2120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1. :5 ปี
2. :10 ปี
3. :15 ปี
4. :ไม่มีข้อใดถูก:2

121: ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปีนั้น จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำลายหนังสือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
1. :30 วัน
2. :60 วัน
3. :120 วัน
4. :1 ปี:2
122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด
1. :หนังสื่อสั่งการ
2. :หนังสือประทับตรา
3. :หนังสือภายใน
4. :หนังสือภายนอก:1
123: คำสรรพนาม สำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว ยังใช้กับ
1. :สมเด็จพระบรมราชชนนี
2. :สมเด็จเจ้าฟ้า
3. :พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า
4. :ถูกทุกข้อ:4
124: งานสารบรรณ คือ
1. :งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น
2. :งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วย
3. :งานที่ปฏิบัติด้วยหนังสือ นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน แต่งพิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่ง รับ บันทึกย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่และค้นหา
4. :งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ:3

125: การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ
1. :ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
2. :เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
3. :ให้ประทับตราคำว่า "ห้ามทำลาย" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
4. :เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน:3

126: ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร
1. :หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ
2. :สำนักงาน ก.พ.
3. :ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. :ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3
127: ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด
1. :หนังสือสั่งการ
2. :หนังสือประชาสัมพันธ์
3. :หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย
4. :หนังสือประทับตรา:2
128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ ดังนี้
1. :รักษาราชการแทน
2. :ปฏิบัติราชการแทน
3. :ปฏิบัติหน้าที่แทน
4. :ทำการแทน:3
129: คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
1. :เรียน
2. :ขอประทานเสนอ
3. :ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล
4. :ถึง:1
130: บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่า
1. :คำสั่ง
2. :ระเบียบ
3. :ข้อบังคับ
4. :ประกาศ:2
131: ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ
1. :รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง
2. :ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย
3. :การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย
4. :การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3
132: หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ
1. :ข่าว
2. :ประกาศ
3. :แถลงการณ์
4. :ข้อ ก และ ข ถูก:4
133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้
1. :รับรองบุคคล
2. :รับรองนิติบุคคล
3. :รับรองหน่วยงาน
4. :ถูกทุกข้อ:4
134: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
1. :หนังสือด่วนมาก
2. :หนังสือด่วน
3. :หนังสือด่วนที่สุด
4. :หนังสือลับ:3
135: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน
1. :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก
2. :มีใจความอย่างเดียวกัน
3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
4. :ถูกทุกข้อ:4
136: ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ
1. :เลขที่
2. :วันที่
3. :เวลา
4. :ลงชื่อผู้รับ:4
137: ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด
1. :2" X 2.5"
2. :2" X 3"
3. :2.5 X 5 ซม.
4. :5 X 2.5 ซม.:3
138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด
1. :148 มม. X 210 มม.
2. :229 มม. X 324 มม.
3. :52 มม. X 74 มม.
4. :210 มม. X 297 มม.:4
139: ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด
1. :3 ซม.
2. :2 ซม.
3. :1.5 ซม.
4. :5 ซม.:1
140: ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
1. :4 ขนาด
2. :5 ขนาด
3. :6 ขนาด
4. :7 ขนาด:1
141: การประทับตรารับหนั
        
                

Thaionline1 2012-02-05 08:54
ถ้ายังไม่พอ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
....................
1.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
   ข.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น
   ง.  นายอำเภอเฉพาะอำเภอนั้น
   จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
2.   ข้อใดถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
   ก.  ระเบียบเป็นหนังสือสั่งการ
   ข.  ข้อบังคับเป็นหนังสือราชการ
   ค.  แถลงการณ์ไม่ต้องใช้กระดาษครุฑ        
   ง.  ข่าวราชการควรใช้กระดาษครุฑ
   จ.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
3.   ถ้ามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใช้คำลงท้ายว่า
   ก.  นมัสการด้วยความเคารพยิ่ง
   ข.  นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
   ค.  นมัสการด้วยความเคารพ
   ง.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง  
   จ.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
4.   หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำเมื่อดำเนินการแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
   ก.  1 ปี
   ข.  2 ปี
   ค.  3 ปี
   ง.  5 ปี
   จ.  6 ปี
5.   คำว่า หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง
   ก.  ฟิล์มที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
   ข.  หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่จะลงรับไว้แล้ว
   ค.  โฉนด
   ง.  ข้อ ข. และ ค.
   จ.  ถูกทุกข้อ


6.   การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมต้องเป็น
   ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
   ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
   ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
   ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
   จ.  หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้ขึ้นกับประเภทของหนังสือ
7.   ชั้นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
   ก.  3 ชั้น
   ข.  4 ชั้น
   ค.  5 ชั้น
   ง.  6 ชั้น
   จ.  7 ชั้น
8.   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ผู้ดำรงตำแหน่งใดที่รักษาการตามระเบียบนี้
   ก.  นายกรัฐมนตรี
   ข.  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   ง.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   จ.  นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
9.   ข้อใดมิใช่ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
   ก.  หนังสือประทับตรา
   ข.  หนังสือประชาสัมพันธ์
   ค.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
   ง.  หนังสือลับ
   จ.  หนังสือสั่งการ
10.   หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการมีหลายชนิด ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือประเภทนี้
   ก.  รายงานการประชุม
   ข.  หนังสือรับรอง
   ค.  บันทึก
   ง.  ข้อบังคับ
   จ.  หนังสืออื่น
11.   ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บระยะของหนังสือ
   ก.  เก็บไว้เพื่อทำลาย
   ข.  การเก็บไว้ระหว่างปฏิบัติ
   ค.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว
   ง.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
   จ.  ถูกทุกข้อ
12.   ระเบียบข้อบังคับแตกต่างกันอย่างไร
   ก.  ระเบียบ จะออกได้โดยมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็ได้ เพื่อวางไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน      ประจำ
   ข.  ระเบียบ จะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น
   ค.  ข้อบังคับจะออกได้เมื่อมีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจไว้เท่านั้น
   ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.
   จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
13.   ในทางราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุ ควรใช้ในกรณีใดจึงจะถูกต้องที่สุด
   ก.  เรื่องลับ
   ข.  ไม่ใช่เรื่องลับ
   ค.  เรื่องที่ส่งด้วยหนังสือไม่ทัน
   ง.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน
   จ.  หาคนพิมพ์ไม่ได้
14.   คำว่า "ด่วนที่สุด" หมายความว่า
   ก.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
   ข.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร่งด่วนแต่ช้ากว่าหนังสือด่วนพิเศษ
   ค.  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
   ง.  ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ แต่ขอให้ทำให้เสร็จทันเวลาก็แล้วกัน
   จ.  การส่งหนังสือประเภทนี้ต้องส่งทาง อี.เอ็ม.เอส
15.   ข้อใดถูกต้อง
   ก.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และหนังสือเวียน
   ข.  หนังสือประเภทประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
   ค.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อกำหนด
   ง.  หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
   จ.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ง.
16.   ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คำขึ้นต้นและคำลงท้ายใช้คำว่า
   ก.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
   ค.  เรียน ขอแสดงความเคารพนับถือ
   ง.  เรียน โดยความเคารพอย่างสูง
   จ.  ขอประธานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
17.   หัวหน้าส่วนราชการระดับใดที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
   ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
   ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
   ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนภูมิภาค
   ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงขึ้นไป
   จ.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
18.   ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายอย่างไร
   ก.  ขอประทานกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ข.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ค.  เรียน ขอแสดงความนับถือ
   ง.  ขอประทานอนุญาตกราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
   จ.  กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
19.   หนังสือ มีกี่ชนิด
   ก.   4 ชนิด
   ข.  5 ชนิด
   ค.  6 ชนิด
   ง.  7 ชนิด
20.   ข้อใดมิใช่หนังสือราชการ
   ก.  หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
   ข.  โฉนด
   ค.  รายงานการประชุม
   ง.  ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   จ.  ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ
21.   ตามระเบียบงานสารบรรณฯ หนังสือที่ได้จัดทำขั้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับกี่ฉบับ
   ก.  ฉบับเดียว คือเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง
   ข.  ต้นเรื่อง สารบรรณกอง และสารบรรณกรม รวม 3 ฉบับ
   ค.  ต้นเรื่อง และสารบรรณกลาง รวม 2 ฉบับ
   ง.  ปกติ 2 ฉบับ แต่ควรมีสำรองไว้ 1 ฉบับรวม 3 ฉบับ
   จ.  แล้วแต่ประเภทหนังสือ
22.   หนังสือประทับตรา ต้องประทับตราส่วนราชการด้วยอย่างไร
   ก.  หมึกแดง
   ข.  หมึกแดงหรือสีม่วงก็ได้
   ค.  ระเบียบที่มิได้ระบุไว้
   ง.  หมึกสีม่วง
   จ.  สีอะไรก็ได้แต่ดูให้เหมาะสม
23.   แถบบันทึกเสียง การประชุมของส่วนราชการถือเป็นหนังสือราชการหรือไม่ ชนิดใด
   ก.  ถือเป็นหนังสือภายใน
   ข.  ถือเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์
   ค.  ถือเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
   ง.  เป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
   จ.  ไม่เป็นหนังสือราชการ
24.   อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้นานเท่าใด
   ก.  ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
   ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   ง.  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   จ.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี
25.   ตรารับหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ มีการกรอกรายละเอียดดังนี้
   ก.  เลขรับ วันที่ และเวลา
   ข.  ให้ระบุชื่อส่วนราชการ เลขรับ วันที่ และเวลา
   ค.  เหมือนข้อ 2 แต่ใช้ระบุชนิดความเร่งด่วนด้วย
   ง.  ระเบียบฯ มิได้ระบุไว้
   จ.  ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสม
26.   การเก็บหนังสือ ตามระเบียบ งานสารบรรณฯ แบ่งออกเป็น
   ก.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
   ข.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ, การเก็บหลังการปฏิบัติ
   ค.  การเก็บก่อนปฏิบัติ, ระหว่างปฏิบัติ และหลังการปฏิบัติ
   ง.  การเก็บหนังสือเกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน
   จ.  การเก็บระหว่างปฏิบัติ หลังปฏิบัติ และเก็บเพื่อทำลาย
27.   หนังสือที่อายุครบกี่ปี ซึ่งส่วนราชการจะต้องจัดส่งพร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม   ศิลปากรทุกปีปฏิทิน เว้นแต่หนังสือที่ระเบียบกำหนดไว้
   ก.  5 ปี
   ข.  10 ปี
   ค.  15 ปี
   ง.  20 ปี
   จ.  25 ปี
28.   ตราครุฑ สำหรับแบบพิมพ์มีกี่ขนาด
   ก.  มีขนาดเดียว
   ข.  มี 2ขนาด
   ค.  มี 3 ขนาด
   ง.  มี 4 ขนาด
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
29.   ใครเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ
   ก.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
   ข.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
   ค.  หัวหน้าส่วนราชการระดับหัวหน้าฝ่าย
   ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองที่รับผิดชอบงานการเงิน
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
30.   มาตรฐานซอง ปกติใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาลกี่ขนาด
   ก.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ซี 7
   ข.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 ซี 6 และ ดีแอล
   ค.  4 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 แอล และดีแอล
   ง.  3 ขนาด คือ ซี 4 ซี 5 และดีแอล
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
31.   การทำลายหนังสือ ผู้รับผิดชอบต้องสำรวจเสนอเมื่อไร
   ก.  ภายในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
   ข.  ภายในวันที่ 30 ก.ย. ของทุกปี
   ค.  ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
   ง.  ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
32.   มาตราฐานกระดาษมีกี่ขนาด
   ก.  3 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 8
   ข.  2 ขนาด คือ เอ 4 และ เอ 8
   ค.  4 ขนาด คือ เอ 4 เอ 5 เอ 7 เอ 8
   ง.  ให้หน่วยงานใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
33.   คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
   ก.  นมัสการ
   ข.  กราบทูล
   ค.  ขอกราบทูลนมัสการ
   ง.  ขอประทานกราบทูล
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
34.  คำขึ้นต้นหนังสือราชการถึงประธานองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร
   ก.  กราบทูล
   ข.  ขอประทานกราบทูล
   ค.  กราบเรียน
   ง.  เรียน
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
35.   กระดาษตราครุฑตามระเบียบระบุให้ใช้กระดาษใด
   ก.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8
   ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5
   ค.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 4
   ง.  ให้ใช้ขนาดเดียว คือ เอ 5
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

36.   คำลงท้ายหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ตามระเบียบกำหนดให้ใช้ว่าอย่างไร
   ก.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
   ข.  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
   ค.  ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
   ง.  ขอกราบทูลนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
37.   กระดาษบันทึกข้อความ ระเบียบระบุให้ใช้กระดาษขนาดใด
   ก.  ให้ใช้ได้ถึง 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 8
   ข.  ให้ใช้ได้ 2 ขนาด คือ เอ 4 หรือ เอ 5
   ค.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 4
   ง.  ให้ใช้ได้ขนาดเดียว คือ เอ 5
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
38.   คำลงท้ายในหนังราชการถึงประธานถึงองคมนตรี ตามระเบียบระบุให้ใช้ว่าอย่างไร
   ก.  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
   ข.  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
   ค.  ขอแสดงความนับถือ
   ง.  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้
39.   คำขึ้นต้นราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามระเบียบระบุให้ใช้อย่างไร
   ก.  กราบเรียน
   ข.  ขอประทานกราบเรียน
   ค.  เรียน
   ง.  ขอกราบเรียน
   จ.  ระเบียบมิได้ระบุไว้

Thaionline1 2012-02-05 08:57
ข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
                ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ 3
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ 3
(1) ความรู้ในทางงานการคลังและวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
7. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
8. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต. พ.ศ.2538
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
14. เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม)


มีกรรมการหลายคน ไม่แน่ใจว่าจะจับคำถามได้ของท่านใด ก็เลยลองทำไว้อีกข้อ  ลองตอบดูเผื่อได้ข้อสอบประมาณนี้  มีทำไว้อีก 2-3 ข้อถ้ามีเพื่อนสนใจอยากได้ก็จะโพสให้ดูนะคะ


                                                         หากคุณสอบได้เป็นนักบริหารแล้วคุณจะพัฒนารายได้เข้าสู่เทศบาลได้อย่างไร

   
      หัวใจหลักของการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจคือการจัดหารายได้ให้กับเทศบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และเสริมสร้างพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ซึ่งการพัฒนารายได้เข้าสู่องค์กรนั้น หากมีการกำหนดนโยบาย  การ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษีให้ดียิ่งขึ้น ก็จะสามารถทำให้เทศบาล จัดเก็บภาษี ได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม แก่ประชาชนผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น
      อันดับแรก คือการพัฒนาคน ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีของเทศบาล เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพร้อมแล้ว ก็จะสามารถประเมินการเก็บภาษี  การ สืบค้น และการเร่งรัดภาษีค้างชำระ เพื่อสนองนโยบายของเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว นั่นเอง
      เมื่อมีการพัฒนาคนแล้วก็ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลด้วย ต้องนำเอาระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักเกณฑ์ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน ทำให้ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอกับการพัฒนาเทศบาลให้เจริญยิ่งขึ้นไป รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางประมาณการรายรับ ในการจัดทำงบประมาณของเทศบาลได้อีกทางด้วย แต่ที่สำคัญระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะสามารถก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน
      การนำระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้แล้ว ระบบสารสนเทศของเทศบาลต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาด้วยเช่นกัน เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของผู้ชำระภาษี และใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามสำหรับผู้ค้างชำระภาษี อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้ชำระภาษี หากเครื่องมือไม่มีการพัฒนา ข้อมูลที่ ได้รับอาจไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทั้งทางด้านการวางแผน และการจัดเก็บภาษี ก่อให้เกิดผลเสียต่อเทศบาลเป็นอย่างยิ่ง
      การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมความเข้าใจให้แก่ประชาชน แจ้งระยะเวลาในการชำระภาษีให้แก่ประชาชนได้รับทราบ กระตุ้นความเข้าใจในหน้าที่ การชำระภาษี รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่เทศบาลจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย  ควรทำหนังสือ ขอความร่วมมือไปยังชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทาง
ให้ประชาชนในชุมชนมาชำระภาษี หากชุมชนใดมาชำระในอัตราส่วนที่มากที่สุด เทศบาลก็ควรจัดรางวัลให้เป็นขวัญและกำลังใจ รางวัลอาจเป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น เช่น เงินอุดหนุนร้านค้าหรือสหกรณ์ของชุมชน
      นอกจากการพัฒนาคน พัฒนาระบบงาน พัฒนาสาระสนเทศ และการประชาสัมพันธ์แล้ว การบริการก็ถือว่าเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในการพัฒนารายได้เข้าสู่เทศบาล  เมื่อมีการนำระบบการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพื่อความ สะดวกและคล่องตัวสูงสุดในการให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนที่มายื่นเสียภาษี ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการบริการ พนักงานต้องมีความกระตือรือร้น ในการต้อนรับ สอบถามผู้มาติดต่อ โดยให้คำแนะนำ ให้ความรู้อย่างถูกต้อง หากไม่ใช่งาน ในหน้าที่ของตนก็ควรเป็นธุระประสานงานให้ ด้วยจิตมิตรไมตรี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
บริการด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค เปรียบเสมือนญาติของตนเอง สร้างความประทับใจและเต็มใจให้กับประชาชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อประชาชนและหรือเทศบาล ตามนโยบายด้านการบริการสาธารณะ  นั่นเอง..

Thaionline1 2012-02-05 08:59
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ3 พนักงาน อบต. เทศบาล
                
1.       ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัย
1. รองนายก อบต.                   2.  กรรมการเก็บรักษาเงิน       3.  ปลัด อบต.                            4.  หัวหน้าส่วนการคลัง
2.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1. ฉิ่ง                                       2.  ซอ                                  3.  กลอง                                4.  ระนาด
3.       ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให ้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
1. นายก  อบต.                       2.  ปลัด  อบต.                   3.  หัวหน้าหน่วยงานคลัง    4. นายอำเภอ
4.       การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
1. กุมภาพันธ์               2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4. แล้วแต่สภา  อบต.  กำหนด
5.       ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทำกิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีร่วมกับสภาตำบล อบต.
หรือ อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อทำกิจการร่วมกัน ได้
1.  สภา อบต.                                                       2.  นายก  อบต.  โดยมติสภา                                                                
3.  นายอำเภอ                                                       4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
6.       การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร
1.  เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด                      2.  เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม
3.  เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ                                        4.  เก็บเอกสารให้เป็นอย่างปัจจุบัน
7.       การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
1.  5  ปี                                    2.  10 ปี                            3.  15  ปี                            4.  ไม่มีข้อถูก
8.       คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ
1.  มะขาม                                2.  มะยม                            3.  มะปราง                       4.  มะนาว
9.       ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง
1.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี      2.   เลขานุการคณะรัฐมนตรี              3.  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี              4.  ปลัดกระทรวง
10.    คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีประธานกรรมการคือ
1.  ประธานสภา  อบต.                           2.  ปลัด อบต.                    3.  นายก  อบต.                 4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
11.  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา  อบต.  ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย  บุคคลใดเป็นผู้เรียก
 และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                4.  ประธานสภา  อบต.
12.    จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี
1.  500  คน                             2. 400 คน                         3. 200 คน                       4. 700 คน
13.    การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริการส่วนตำบลข้อใด  ถูกต้อง
1. การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ ต่อประธานสภา  อบต.  จะต้องมีสมาชิดสภา อบต. รับรอง
อย่างน้อย  2  คน
2.  การเสนอญัตติร่างองค์การบริหารส่วนตำบลใด ถ้าคณะผู้บริหาร  อบต.เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
3.  ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบังคับตำบ ลเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายก  อบต.
รับรอง
     4.  ถูกทุกข้อ
14.    ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.  นายอำเภอ                                                       2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด      
3.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                   4.  อธิบดีกรมการปกครอง
15.    ในกรณีที่สภา อบต.  ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีของ  อบต.  ให้นายอำเภออนุมัติ  แต่ปรากฏ 
ล่วงเลยมา  20  วัน  แล้วยังไม่มีคำตอบ  จากนายอำเภอ  ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
1. ให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างขอบัญญัติดังกล่าว               2. สภา  อบต.  ทวงถามขอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นคืนมาให้สภาทบทวน
3. ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
4. สภา อบต. นำร่างข้อบัญญัตินั้นมาทบทวนถ้ายืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสีย ง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิก
    สภา  อบต. เท่าที่มอยู่ให้ส่งให้นายก  อบต.  ประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นได้เลย

16.    ในเขต  อบต. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
1.  ประธานสภา  อบต.            2.  สมาชิกสภา  อบต.             3.  นายก  อบต.                       4.  เลขานุการสภา  อบต. 
17.    ข้อใดเป็นรายได้ที่  อบต.  จัดเก็บเอง
1.       ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  อากรฆ่าจ๋าจ๊ะและค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอัน
เกิดจากการฆ่าจ๋าจ๊ะ
2.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                       4.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
18.    ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                      2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ               4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
19.    บุคคลใดเป็นผู้เรียกประชุมสภา  อบต.  ตามสมัยประชุม  และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม
1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด              2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                      4.  ประธานสภา  อบต.
20.  ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล
             1.  นายก อบต.  กับ  ปลัด  อบต.                                2.  นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง
             3.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ  ปลัด อบต.  หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
             4.  นายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  กับ รองนายก  อบต.  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
21.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   มีกี่ชนิด
             1.  1  ชนิด                         2.  2  ชนิด                         3.  3  ชนิด                         4.  4 ชนิด
22.  ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของ  อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                     2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม                4.  เงินค่าบริการน้ำประปาแก่ประชาชน
23.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ 
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน
24.       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ  อบต.  เมื่อสภา  อบต. เห็นชอบแล้วต้องเสนอบุคคลใดเป็นผู้อนุมัติก่อน  อบต. 
นำไปประกาศใช้
             1.  ผู้ว่าราชการจังหวัด       2.  นายอำเภอ                   3.  นายก  อบต.                 4.  ประธานสภา  อบต.
25.  บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหา รส่วนตำบล  พ.ศ.  2537
             1.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                           2.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
             3.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                 4.  นายกรัฐมนตรี
26.  การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงิ นโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล
             1.  การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท
             2.  การจ่ายเงินค่ารถ  หรือเรือนั่งรับจ้าง
             3.  การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ  รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง
             4.  ถูกทุกข้อ
27.  แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม
28.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                      4.  ธันวาคม
29.  ข้อไดมิได้เป็นรายได้ของ อบต.
             1.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้                                         2.  รายได้จากทรัพย์สินของ  อบต.
             3.  เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม               4.  เงินค่าปริการน้ำประปาแก่ประชาชน
30.  การยกฐานะ  อบต.  เป็นเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด
             1.  พระราชกฤษฎีกา         2.  พระราชบัญญัติ              3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย        4.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย

31.  คณะรัฐมนตรีตามธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน
             1.  34                                2.  35                                3.  36                                4.  40
32.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภา  อบต.
             1.  กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
             2.  ห้ามไม่ให้สมาชิกสภา  อบต.  ตั้งกระทู้ถามกันเอง
             3.  คณะผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้กระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
             4.  กระทู้ถามต้องทำเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภา  อบต.
33.       ในกรณีตำแหน่งประธานสภา  อบต.  ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระให้เลือกตั้งประธาน สภา
อบต.  ขึ้นแทนภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง
             1.  15  วัน                         2.  30  วัน                         3.  45  วัน                         4.  60  วัน
34.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                            3.  3  คน                            4.  4  คน
35.  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  คือ
             1.  ให้เก็บโดยมิดชิด  ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในหารขนย้าย
             2.  เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ
             3.  ให้ประทับตราคำว่า  “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น
             4.  เก็บให้เป็นระเบียบ  แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน
36.       นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่  อบต.  บุคคลใดสามารถทำคำร้องขอ
ให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
             1.  ประธานสภา  อบต.                                               2.  นายก  อบต.
             3.  สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา  อบต.  เท่าที่มีอยู่     4.  ถูกทุกข้อ
37.  ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
             1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ                             2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว
             3.  หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                     4.  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
38.  การกำหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายประจำปี  ต้องพิจารณาในเดือนใด
             1.  กุมภาพันธ์                    2.  มิถุนายน                      3.  สิงหาคม                      4.  แล้วแต่สภา  อบต. กำหนด
39.  หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป  เช่น
             1.  เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน   2.  เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ  3.  เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์      4.  ถูกทุกข้อ
40.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
             1.  เรียน                            2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง
41.  คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น
             1.  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า       2.  ลิ้นกับฟัน                     3.  ขิงก็ราข่าก็แรง                            4.  เกลือจิ้มเกลือ
42.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราย โดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้                                2.  มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว
             3.  ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับ
     เรื่องนั้น 
             4.  ข้อ ข และ ค ถูก
43.  บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทร ายโดยทั่วไป  เรียกว่าอะไร
             1.  แถลงการณ์                   2.  ประกาศ                       3.  คำสั่ง                            4.  ข่าว
44.  หนังสือราชการมีกี่ชนิด
             1.  3  ชนิด                         2.  4  ชนิด                         3.  5  ชนิด                         4.  6  ชนิด
45.  การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด
1.       เป็นรายจ่ายงบกลาง  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดิ น
และสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
             2.  ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญาน ั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่
             3.  ให้วางฎีกาเบิกตัดปี  ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน                           4.  ถูกทุกข้อ

46.  การจดบันทึก  หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี
             1. 1 วิธี                              2.  2  วิธี                          3.  3  วิธี                                          4.  4 วิธี
47.  ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่ส มัย
1.  2  สมัย                         2.  3 สมัย                           3. 4 สมัย                            4.  5  สมัย
48.  ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้สมาชิดสภาอบต. ซึ่งได้รับการเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าขา ดคุณ
      สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย  หรือมิได้ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเ กิน  6 
      เดือน  หรือขาดประชุมสภา  อบต.  ติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.   นายก  อบต.  โดยมติสภา         3.  นายอำเภอ     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
49.  การบริหารงานในรูปแบบ  อบต.  นายก  อบต.  อาจแต่งตั้งรองนายก  อบต.  ได้ไม่เกินกี่คน
             1.  1  คน                            2.  2  คน                           3.  3  คน                            4.  4 คน
50.  ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด
             1.  4  ขนาด                      2.  5  ขนาด                      3.  6  ขนาด                      4. 7  ขนาด
51.  การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบป ระมาณประจำปี
             1.  มิถุนายน                      2.  ตุลาคม                         3.  สิงหาคม                     4.  ธันวาคม
52.  ผู้มีอำนาจขยายเวลาจัดทำแผลพัฒนาสามปี  คือผู้ใด
             1.  นายอำเภอ                   2.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก      3.  สภาท้องถิ่น     4.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     
53.  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ
             1.  นายอำเภอ                                                             2.  ผู้ว่าราชการจังหวัด
             3.  ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก                                   4.  หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง
54.  ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย
             1.  มห.                               2.  มท.                               3.  มหท.                                         4.  มด.
55.  “หนังสือภายใน” หมายถึง
             1.  หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน                     2.  หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
             3.  หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน                 4.  ถูกทุกข้อ
56.       สมาชิกสภา  อบต.  จำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน  ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา  อบต.  เพื่อให้นายก  อบต.  แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร  อบต.  โดยไม่มีการลงมติ
             1.  หนึ่งในสอง                   2.  หนึ่งในสาม                   3.  สามในสี่                       4.  สองในสาม
57.  ในเขต  อบต.  บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ
             1.  ประธานสภา  อบต.      2.  สมาชิกสภา  อบต.       3.  นายก  อบต.                 4.  เลขานุการสภา  อบต.
58.  คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา  ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
             1.  เรียน                             2.  ขอประทานเสนอ          3.  ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล       4.  ถึง
59.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
ใด  และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่
             1.  2  กุมภาพันธ์  2546  มีผลบังคับใช้  2  พฤษภาคม  2546
             2.  22  กุมภาพันธ์ 2546  มีผลบังคับใช้  22  กุมภาพันธ์  2546
             3.  2  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  3  ธันวาคม  2546
             4.  22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้  23  ธันวาคน  2546
60. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององ ค์กรปก
      ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ไม่ได้หมายถึงข้อใด
             1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล
             2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา
             3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องคุการบริหารส่วนตำบล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
    กฎหมายจัดตั้ง
             4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร

liuliu277 2012-02-07 08:14
ขอบคุณมาก

Thaionline1 2012-02-27 15:36
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. :กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน

2. :แผนงาน หรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย

3. :ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย

4. :ถูกทุกข้อ:2

2:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร

1. :ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

3. :นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน

4. :นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3

3:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ

1. :นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2. :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

4. :เจ้าหน้าที่พัสดุ:2

4:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

1. :หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2. :หมวดค่าจ้างชั่วคราว

3. :หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

4. :หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4

5:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. :ประธานกรรมการบริหาร

2. :ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3. :นายอำเภอ

4. :ผู้ว่าราชการจังหวัด:4

6:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน

1. :4 คน

2. :6 คน

3. :10 คน

4. :12 คน:2

7:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1. :ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล

3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

4. :ถูกทุกข้อ:4

8:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจะต้องมีวงเงินเกินกว่าเท่าไร

1. :10,000 บาท

2. :50,000 บาท

3. :100,000 บาท

4. :2,000,000 บาท:4
9:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2. :ภาษีอากร

3. :ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด

4. :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4

10:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น

1. :เข็นครกขึ้นภูเขา

2. :เกี่ยวแฝกมุงป่า (ทำอะไรเกินความสามารถของตัว)

3. :งมเข็มในมหาสมุทร

4. :ฝนทั่งให้เป็นเข็ม:2

11:พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง

1. :7

2. :8

3. :9

4. :10:4

12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบ่งเป็นทั้งหมดกี่เขต

1. :500

2. :400

3. :200

4. :700 :2

13:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ

1. :ประธานสภา อบต.

2. :ปลัด อบต.

3. :นายก อบต.

4. :ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3

14:การจัดข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด

1. :มิถุนายน

2. :ตุลาคม

3. :สิงหาคม

4. :ธันวาคม:3

15:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้

1. :สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้

2. :ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน

3. :เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน

4. :ถูกทุกข้อ:4

16: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด

1. :เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2. :ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

3. :ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน

4. :ถูกทุกข้อ:4

17: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. :นายก อบต.

2. :ปลัด อบต.

3. :หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย

4. :เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3

18:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน

1. :15 วัน

2. :20 วัน

3. :25 วัน

4. :30 วัน:1

19:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร

1. :นายก อบต.

2. :คณะผู้บริหารท้องถิ่น

3. :สภาท้องถิ่น

4. :นายอำเภอ:3

20:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด

1. :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2. :ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่

3. :วางฎีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. :ถูกทุกข้อ:4

21: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า

1. :กราบเรียน

2. :เรียน

3. :เสนอ

4. :ขอประธานกราบเรียน:2

22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

1. :1

2. :2

3. :3

4. :5:4 //ความจริงน่าจะเป็น 10 แต่คำตอบไม่มี 10 ครับ//

23: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน

1. :หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก

2. :มีใจความอย่างเดียวกัน

3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

4. :ถูกทุกข้อ:4
เจาะข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน

.................................................................
ข้อ 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ถึง ปีปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อใดในการออกระเบียบนี้
1. พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล 2496, พ.ร.บ. สุขาภิบาล 2549
2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
3. พ.ร.บ. กทม. 2521, พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ เมืองพัทยา 2521
4. พ.ร.บ. อบต. 2540, พ.ร.บ. เทศบาล, พ.ร.บ. สภาตำบลและ อบต. 2537
5. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง
ข้อ 2. วิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติและให้การบริหารงานด้านงบประมาณนั้นสิ้นสุดที่ใด
1. สิ้นสุดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 2. สิ้นสุดที่อำเภอ
3. สิ้นสุดที่จังหวัด 4. สิ้นสุดที่กรมการปกครอง
5. สิ้นสุดที่กระทรวงมหาดไทย
ข้อ 3. อบต. มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้หรือไม่
1. ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
2. ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้
3. ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้
4. ข้อ 2 ข้อ 3 ถูก
5. ไม่มีข้อใดถูก
ข้อ 4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. การตั้งงบประมาณคือ การแสดงแผนการดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ อบจ. เทศบาล อบต.
3. งบประมาณรายจ่ายคือ งบประมาณที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
4. เงินนอกงบประมาณคือ เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
5. หนี้คือ ข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงินหรือบริการ ที่เกิดจากการค้ำประกัน
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ อบต. จะดำเนินการอย่างไร
1. ให้ใช้งบประมาณประจำปีที่ล่วงไปพลางก่อน
2. การเบิกจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ยกเว้นค่าใช้สอยวัสดุ
3. ให้นำเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและที่ได้มีการโอนลดรวมเข้าด้วยกันเป็นยอดเงินสูงสุด
4. ข้อ 1 ข้อ 3 ถูก
5. ถูกทุกข้อ
ข้อ 6. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้คือ
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายก อบต. รองนายก อบต. ปลัด อบต.
3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ปลัด อบต.
5. ถูกทุกข้อ
ข้อ 7. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายตามข้อใด
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
2. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
3. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป กับงบประมาณอุดหนุนทั่วไป
4. งบประมาณรายจ่ายประจำ กับงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. ข้อ 2 ข้อ 4 ถูก
ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า
1. อบจ. เทศบาล และอบต. 2. อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา
3. อบต. เมืองพัทยา กทม. 4. กทม. เมืองพัทยา และอบต.
5. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ข้อ 1. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ได้จำแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อใด
1. รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายเฉพาะการ
2. รายจ่ายทั่วไปและรายจ่ายประเภทอื่น
3. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน
4. รายจ่ายตามแผนงานและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. รายจ่ายเพื่อการลงทุนและรายจ่ายเพื่อการพัฒนา

ข้อ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลอาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
2. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประกอบด้วย รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน
3. รายจ่ายประจำปีประกอบด้วยหมวดรายจ่าย 6 หมวด
4. รายจ่ายตามแผนงาน คือ รายจ่ายประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุน
5. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ข้อ 12. อบต. จะอนุมัติให้เงินสำรองได้เป็นอำนาจของใคร
1. คณะผู้บริหาร 2. นายก อบต.
3. ปลัด อบต. 4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
5. ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 13. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะกระทำได้ต่อเมื่อใด
1. มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่
2. ใกล้สิ้นปีงบประมาณระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่พอแก่การใช้จ่าย
4. ข้อ 1 ข้อ 3 ถูกต้อง
5. ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ในการจัดทำงบประมาณ อบต. จะต้องใช้แผนพัฒนาของ อบต. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภา อบต. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
3. ปลัด อบต. มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วให้เสนอต่อนายก อบต.
4. นายก อบต. ไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอภายในกำหนด ต้องขออนุมัติต่อ สภา อบต. แล้วรายงานนายอำเภอ
5. ไม่มีข้อใดถูกผิด
ข้อ 15. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใดเป็นอำนาจอนุมัติของ สภา อบต.
1. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
2. การโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายทำให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
4. ข้อ 1, 2 ถูก
5. ข้อ 1, 2, 3 ถูก
ข้อ 16. การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดไว้แล้วจะกระทำได้ต่อเมื่อ
1. นายก อบต. อนุมัติ 2. สภา อบต. อนุมัติ
3. นายอำเภออนุมัติ 4. ข้อ 1 ข้อ 2 ถูก
5. ข้อ 1, 2, 3 ถูก
ข้อ 17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วแจ้งประกาศให้นายอำเภอทราบภายใน 7 วัน
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของนายก อบต.
4. การดอนงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นมาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นอำนาจอนุมัติของ นายก อบต.
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ข้อ 18. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า
1. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลและปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
2. เงินที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
3. เงินที่ไม่ปรากฏอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
4. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
5. เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 19. การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อใดที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
1. การจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. เงินที่ได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย
3. การจ่ายเงินจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
4. การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกประเภทต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ
5. ข้อ 1, 2 และข้อ 3 ถูกต้อง
ข้อ 20. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. เงินที่ผู้อุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของ อบต.
2. นายก อบต. และ ปลัด อบต. รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย เกิน 1 ปีงบประมาณ ให้กระทำได้โดยให้นายอำเภออนุมัติ
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อนุมัติและประกาศใช้แล้วให้ส่งไปให้นายอำเภอภายใน 15 วัน
5. สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน
เฉลยข้อ 1.
ตอบ 5
ข้อ 2.
ตอบ 3
ข้อ 3.
ตอบ 4
ข้อ 4.
ตอบ 3
ข้อ 5.
ตอบ 1
ข้อ 6.
ตอบ 4
ข้อ 7.
ตอบ 1
ข้อ 8.
ตอบ 3
ข้อ 9.
ตอบ 1
ข้อ 10.
ตอบ 4
ข้อ 11.
ตอบ 5
ข้อ 12.
ตอบ 2
ข้อ 13.
ตอบ 4
ข้อ 14.
ตอบ 3
ข้อ 15.
ตอบ 4
ข้อ 16.
ตอบ 3
ข้อ 17.
ตอบ 2
ข้อ 18.
ตอบ 5
ข้อ 19.
ตอบ 5
ข้อ 20.
ตอบ 3saengdao.pp 2012-08-06 20:16
มีตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข....รึเปล่าค่ะ     


เวอร์ชันเต็ม: [-- คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ อบต. เทศบาล ล่าสุด + อัปเดท ๒๕๕๖ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.238215 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us